Domovská stránka / Cookies & Soukromí

Cookies & Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů společností De Heus a.s. (zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2162), dále jen "De Heus".

Společnost De Heus bere vaše soukromí velmi vážně, zpracovává a používá informace o vás bezpečným způsobem. Pro zajištění ochrany soukromí De Heus vždy jedná v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Osobními údaji rozumíme veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Jaká data jsou shromažďována?

Při návštěvě a používání webových stránek může společnost De Heus zpracovávat následující údaje (dále jen "osobní údaje"):

  • osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, konkrétní informace v souvislosti s aplikacemi prostřednictvím naší stránky náboru (viz 1.2 níže) a obsahu komunikace; 
  • informace o vašem používání webových stránek, jako jsou například adresy IP, nastavení prohlížeče a informace o vašem používání webu (délka návštěvy, navštívené stránky, kliknutí na odkazy), kde mohou být v některých případech osobní údaje.
  • jako součást formulářů po projevení zájmu o konkrétní pracovní pozici je možné požádat o následující údaje: jméno, adresa, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, motivace, životopis, včetně veškerých dokumentů, ve kterých budou uvedeny předpisy, hodnotící formuláře (pokud jde o předchozí praxe nebo funkcí), reference.
Proč se shromažďují tyto údaje?

De Heus může používat osobní údaje k:

  • analyzování, dále rozvíjení a zlepšování webové stránky;
  • zpracování vaší přihlášky nebo registrace pro jednu ze služeb nebo událostí;
  • jste přes info@deheus.cz zadali požadavek na informaci či službu, pro níž musí být osobní údaje zpracovány, například při žádostech o informace, nebo se zaregistrovat na jedné z našich služek, jako je newsletter či aplikace De Heus E-objednávky;
  • v případě akce nebo soutěže, kde vás žádáme, abyste oznámili své jméno a e-mailovou adresu, a měření reakcí na naše marketingové kampaně.
Jsou tyto údaje sdíleny s třetími stranami?

Ne, De Heus nesdílí vaše osobní informace s třetími stranami, s výjimkou datového zpracování v rozsahu De Heus, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jsou určeny; na základě příslušného zákona, soudního příkazu nebo rozhodnutí příslušného dozorového orgánu, dává De Heus svolení, pokud na to třetí strana má oprávněný zájem, že sdílení osobních údajů je v obecného zájmu.

 Jak jsou chráněny data?

De Heus při datovém zpracování používá všechny vhodné technické a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení, poškození, modifikace nebo zveřejněním. Tato opatření zajišťují přiměřenou úroveň bezpečnosti.

De Heus neukládá vaše osobní údaje v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Chcete-li však zpracovat vaši žádost nebo požadavek nebo poskytnout službu, je možné, že osobní údaje budou předány příjemci v zemi mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost De Heus zajistí, že takový převod bude v souladu s platnými zákony a předpisy.

Bezpečnost vašich osobních údajů
Společnost De Heus přijala nezbytná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému použití vašich osobních údajů. De Heus má politiku informační bezpečnosti a své zaměstnance v této oblasti trénuje. De Heus navíc přijala opatření týkající se bezpečnosti fyzického a digitálního přístupu.  

Žádosti o přístup, opravu, vymazání, podávání námitek a data
Pokud máte účet u De Heus (např. pro aplikaci De Heus E-objednávky), pak budete mít přístup k mnoha z osobních údajů shromážděných u nás. Můžete kdykoliv změnit nebo odstranit množství dat, například pokud jde o detaily vašeho účtu. 

Pokud si přejete zkontrolovat všechny osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, nebo pokud nemáte osobní účet u De Heus, můžete žádost odeslat e-mailem na  adresu info@deheus.cz. Tuto e-mailovou adresu můžete také použít, pokud chcete, aby vaše osobní údaje byly opraveny nebo smazány, pokud chcete podat námitku proti zpracování nebo chcete-li využít práva na přenos dat.

Otázky, připomínky nebo stížnosti  
Pro otázky, připomínky nebo stížnosti na ochranu vašich osobních údajů společností De Heus nás můžete kontaktovat e-mailem:  info@deheus.cz

Máte také právo podat stížnost u dozorčího subjektu na základě platných zákonů a předpisů o ochraně soukromí.

Co jsou soubory cookies a jak je De Heus používá?

De Heus používá cookies na svých webových stránkách. Soubor cookie je jednoduchý textový soubor, který je ve vašem počítači uložen prohlížečem. Použití souborů cookie můžete odmítnout úpravou příslušných nastavení prohlížeče. To však může mít důsledky pro fungování webové stránky.

Webové stránky používají sledovací nebo reklamní cookies. Následující funkční nebo analytické soubory cookie mohou být umístěny prostřednictvím webových stránek bez vašeho předchozího souhlasu. 

Jaká je doba skladování?

De Heus neukládá osobní údaje delší dobu, než je nezbytné pro výše uvedené účely, nebo dodržuje platné zákony a předpisy. Zejména v případě osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s náborem nebude společnost De Heus tyto údaje uchovávat po dobu delší, než je doba zákonné uchovávání, pokud k tomu nedáte povolení.

Může se toto prohlášení o ochraně osobních údajů měnit?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být změněno. Tyto změny budou oznámeny na webových stránkách a/nebo prostřednictvím oznámení.

Otázky?

Máte-li jakékoli dotazy nebo informace o zpracování vašich osobních údajů nebo prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete prosím e-mail na info@deheus.cz.