Domovská stránka / Odmítnutí odpovědnosti

Odmítnutí odpovědnosti

Tvorbě vzhledu a obsahu této webové stránky byla věnována maximální pozornost. Nicméně se časem může stát zastaralý, chybný a nebude z něho možné čerpat informace. Za toto De Heus a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost ani za případné důsledky (přímé i nepřímé). Bez písemného souhlasu společnosti De Heus a.s. nemůže být z těchto stránek nic reprodukováno, veřejně publikováno, kopírováno, posíláno faxem, přepisováno, ukládáno v automatizovaném datovém souboru nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pokud nebylo dáno povolení, bude to považováno za porušení autorských práv De Heus a.s., což povede k nároku na náhrady škody.

Odkazy na webové stránky třetích stran jsou k dispozici pro pohodlí uživatelů. Neznamená to, že De Heus schvaluje či se ztotožňuje s jejich obsahem. Rovněž není zodpovědná za odkazy stránek nebo za tyto stránky na jiných serverech. Dále se společnost De Heus a.s. řídí nejnovější verzí Všeobecných obchodních podmínek, které byly podány s registrací u Krajského soudu v Brně, Česká republika, a platí pro všechny dodávky, citace, objednávky, atd. vytvořené pomocí této webové stránky a jejich aplikací.

De Heus a.s., společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2162

Všechna práva jsou vyhrazena. © Autorská práva 2017