Aktualizace výzkumu a vývoje: Inovace po celém světě

29 dubna 2022
-
5 minut

Výzkum tvoří základ každé inovace, kterou De Heus farmářům přináší. Abychom zůstali na špici, neustále rozšiřujeme naše globální znalosti o zlepšování zdraví zvířat a účinnosti krmiv... na našich výzkumných farmách prostřednictvím spolupráce se zákazníky a partnery řetězce a prostřednictvím spolupráce s národními a mezinárodními výzkumnými partnery. Čtyři naši odborníci na výzkum a vývoj sdílí nejnovější poznatky o výzkumných projektech, za které jsou zodpovědní.

Hledání místních alternativ pro sóju v krmivu pro drůbež

„Vedeni naší ambicí snížit uhlíkovou stopu našich krmiv, hledáme příležitosti ke zvýšení flexibility využívání surovin. Sója je jednou z hlavních surovin ve výživě drůbeže. To vyvolává otázku: jak můžeme vyrábět diety pro drůbež bez sóji, aniž by to ovlivnilo technickou výkonnost? Je pro nás životně důležité znát specifické nutriční požadavky zvířete, protože konzistence krmiva nabízí farmářům předvídatelnost výsledků jejich farmy. Pro každou složku, kterou chceme použít, proto musíme pochopit hodnotu pro zvíře.“

„Abychom vytvořili flexibilitu ve využívání surovin, snažíme se získávat suroviny, které jsou lokálně dostupné našim obchodním jednotkám, kdykoli je to možné. Díky našemu výzkumu můžeme našim obchodním jednotkám poskytnout správnou alternativu na každém z našich trhů. Největším úskalím tohoto procesu je dostupnost těchto surovin. Díky spolupráci s místními dodavateli a výrobci můžeme pracovat na stimulaci místní produkce.“

- Celine Chang, Manažer Globální podpory drůbeže

Zlepšení účinnosti bílkovin u přežvýkavců

„Chovatelé skotu jsou pod rostoucím tlakem, aby udrželi nízké emise dusíku a výrobní náklady při zachování úrovně produkce. Množství a využití bílkovin v krmné dávce přímo ovlivňuje emise dusíku. Kromě toho jsou bílkoviny jednou z nejdražších živin. Proto jsme studovali, jak můžeme upravit stravu přežvýkavců způsobem, který zvýší účinnost bílkovin a zároveň sníží emise dusíku a výrobní náklady.

Naším hlavním zaměřením v tomto výzkumu bylo použití přírodních přísad z rostlinných extraktů. Ty lze využít k ovlivnění bachorové mikroflóry a zlepšení využití bílkovin z krmiva. Vyšší absorpce bílkovin znamená vyšší hladinu bílkovin v mléce a nižší emise dusíku. Testovali jsme několik přírodních aditiv dostupných na trhu na našich výzkumných mléčných farmách a více než padesáti praktických mléčných farmách zákazníků společnosti De Heus.

Na základě našich zjištění jsme vyvinuli nový koncept krmiv. S touto koncepcí mohou zemědělci snížit množství krmiv bohatých na bílkoviny, jako je sójový šrot, v krmné dávce, aniž by byla ohrožena výkonnost produkce. Ne všichni farmáři však používají stejnou dávku. V závislosti na krmné dávce – například zda farmář pase svůj dobytek nebo množství kukuřičné siláže v krmné dávce – se účinnost aditiv může lišit. Náš systém výpočtu dávek používáme k určení, zda dávka vyhovuje správným kritériím pro aplikaci správného aditiva, abychom zvýšili čisté výnosy. S tímto systémem můžeme zajistit, že tento nový koncept krmiv může využívat co nejvíce farmářů."

- Jacob Goelema, Team Leader R&D Ruminants
- Jeroen Doorenbos, Product Developer Ruminants

Zjistěte více o našem přístupu k udržitelnosti

Seznamte se s naším programem zodpovědného krmení

Rozšíření našeho pole působnosti na více druhů akvakultury

„V prvních letech našeho výzkumu ve Vietnamu jsme se zaměřili na tilapii, jeden z hlavních druhů na našich nejdůležitějších trzích. Studovali jsme stravitelnost každé různé krmné složky, kterou používáme, a nyní přesně víme, jak účinné je složení krmiva. Tilapie tolerují mnoho různých druhů krmiva a jsou poměrně odolné. To z ní dělá ‚modelovou rybu‘ pro výzkum akvakultury.“ „S naší rostoucí přítomností na rostoucích trzích v Asii a Africe má De Heus nové nutriční výzvy pro krevety, pangase, sumce afrického a několik druhů kaprů. Na základě našich předchozích zkušeností s tilapií provádíme testy, které podpoří naše nové a rychle rostoucí obchodní jednotky po celém světě. Například v Myanmaru chovají farmáři ve stejném rybníku více druhů kaprů. I když jsou to všichni kapři, zvířata mohou mít různé nutriční potřeby. Naši specialisté na farmy berou v úvahu všechny místní proměnné, včetně hustoty druhů a rozdělení rybníka. Díky těmto informacím můžeme farmářům nabídnout koncepty krmiv plně přizpůsobené nutričním potřebám různých zvířat a pomoci optimalizovat účinnost krmiva a celkovou úroveň produkce. Naším konečným cílem je formulovat koncepty krmiv vhodné pro jakýkoli kulturní systém, abychom mohli podporovat chovatele akvakultury v jakékoli situaci.“

- Simon Sanguin, Global R&D Team Leader Aqua