Nosnice

Každá farma s nosnicemi má svou vlastní jedinečnou kombinaci genetiky, ustájení, klimatu a managementu. Kromě toho má každý zemědělec své vlastní produkční cíle. Vyvážená výživa v kombinaci s nejlepší podporou je nezbytná pro dosažení nejlepších výsledků. Proto společnost De Heus vyvíjí řešení v oblasti krmiv, správy a zdraví přizpůsobená místním tržním podmínkám.

Nejlepší řešení krmení v kombinaci s optimální podporou

Ing. Jan Strašifták
Manažer sektoru drůbeže
Ing. Jan Strašifták
Manažer sektoru drůbeže

Vaše výhoda z našeho přístupu k nosnicím

Jako producent vajec usilujete o vysoce kvalitní vejce, která splňují potřeby vašich zákazníků. Moderní nosnice zvyšuje její produkci. K naplnění genetického potenciálu moderních nosnic a zvýšení produkce vyžadují vaše nosnice vysoce kvalitní výživové produkty, které dokonale vyhovují jejich potřebám. Společně identifikujeme vaše potřeby a analyzujeme farmu, abychom mohli poskytnout optimální kombinaci strategií řízení a výživy ve všech fázích života vašich vrstev. Tímto způsobem vám můžeme pomoci dosáhnout vašeho produkčního cíle.

Krmiva a služby

Krmiva a služby pro nosnice

Každá situace s drůbeží je jiná. Správné řešení krmení je důležité. De Heus se přizpůsobí Vaší jedinečné situaci a poskytuje Vám nejlepší řešení a služby krmiv.

Více produktů a služeb

Fit! program

Naše společnost De Heus vyvinula speciální program pro krmení nosnic pojmenovaný Fit!. Cílem tohoto inovačního programu výživy nosnic je brát v úvahu všechny možné aspekty krmení nosnic ve snášce.

Více o Fit! programu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Známe odpovědi na Vaše otázky

Vápník, fosfor a vitamin D3 jsou všechny důležité nutriční faktory ve vztahu ke kvalitě skořápky. Musíte však vzít v úvahu i další faktory. Podívejme se na několik: nejprve musíte znát nutriční požadavky slepice. Tento požadavek se mění s věkem ptáka. Například u starších nosnic se zvyšuje potřeba vápníku, protože z kostí je k dispozici méně vápníku. Zadruhé, během tvorby skořápky může slepice buď použít vápník přímo z krmiva, nebo jej mobilizovat ze svých kostí. Tento mobilizační proces usnadňuje vitamin D3 a během něj se uvolňuje také fosfor, který je z velké části ztracen. To podtrhuje důležitost správného obsahu fosforu a vitaminu D3 v krmivu. Dalším způsobem, jak se s tím vypořádat, je zvážení načasování krmení: tvorba skořápky probíhá večer a v noci, takže toto je doba, během které je potřeba vápníku největší. Proto bude mít slepice během této doby prospěch z vápníku navíc, což můžete dosáhnout např. podávat grit odpoledne.

Krmivo, voda, světlo a klima jsou nejdůležitějšími faktory, které určují produkční potenciál vašeho hejna. Je to také kombinace všech těchto faktorů, které vytvářejí nejlepší podmínky pro optimální zdraví a produkci. Naštěstí máme v De Heus jak specialisty na výživu, tak na management, kteří vám s tím mohou pomoci. Z hlediska výživy jde o správné živiny poskytované ve správném množství a ve správný čas. Začíná to během chovu, kde vytváříte základ pro úspěšnou produkční fázi. Víme například z vlastního výzkumu, že tělesná hmotnost a složení v raném věku již mají vliv na snážku během druhé fáze produkce. Protože při optimalizaci počtu vyprodukovaných vajec na slepici je tolik faktorů, obraťte se prosím na odborníka, který s Vámi prodiskutuje Vaše možnosti a řekne Vám radu(y) na základě Vaší konkrétní situace.

Barva vaječného žloutku může být ovlivněna výživou přidáním pigmentů. Pigmenty jsou také známé jako karotenoidy a samotné kuře si je nedokáže vyrobit. Po celém světě mají zákazníci jinou preferenci barvy žloutku. Ve společnosti De Heus chápeme důležitost plnění očekávání zákazníků. Abychom zajistili, že žloutky ve vejcích Vašich nosnic mají správnou barvu, vyvinuli jsme v této oblasti rozsáhlé znalosti. Různé typy karotenoidů dostupných pro krmení nosnic byly rozsáhle posouzeny a oceněny. Pochopením účinnosti různých dostupných zdrojů můžeme vždy poskytnout správné množství pigmentů pro požadovanou barvu.

V ideálním případě by velikost vajec neměla během období snášení příliš kolísat a měla by být v hejnu stejnoměrná. V praxi vidíme, že slepice, které právě začaly snášet vejce, často produkují vajíčka, která jsou relativně malá, zatímco vejce produkovaná během druhé poloviny produkce jsou relativně těžká. Existují různé způsoby, jak kontrolovat velikost a uniformitu vajec po celou dobu snášky. Například jednotné hejno slepic během chovu lépe reaguje na změny výživy a řízení během přechodné fáze a pravděpodobně povede ke konzistentnější produkci vajec na počátku snášky. Hmotnost těla jako takového a stav těla na počátku snášky ovlivní také hmotnost vajec. Z hlediska výživy jsou hmotnosti vajec určovány hlavně příjmem krmiva, využitím krmiva a nutriční hodnotou krmiva. Konečný účinek závisí na mnoha faktorech, jako je teplota na hale, zdraví střev a zvířat a věci jako struktura krmiva a poměr bílkovin / energie.

Ve společnosti De Heus neustále hledáme způsoby, jak dále optimalizovat náklady na krmivo. Na jedné straně to děláme inteligentním získáváním přísad a optimalizací našich výrobních procesů. Na druhou stranu pokračujeme v dalším zlepšování a optimalizaci složení krmiva, což má za následek lepší využití živin a výkonu vašich nosnic. Optimalizace může být provedena např. lepším porozumění nutričním požadavkům slepice v různých věkových a produkčních fázích (přesné krmení), ale také studiem jednotlivých (nových) složek s ohledem na stravitelnost a dostupnost živin pro ptáka. A konečně, také nejnovější technologie výroby krmiv mohou pomoci zlepšit kvalitu krmiva a dostupnost živin.

Farmáři z celého světa sdílí svůj úspěch

Podívejte se, jak podporujeme farmáře po celém světě našimi odbornými znalostmi v oblasti krmiv a výživy zvířat. Nechte se inspirovat jejich úspěšnými příběhy.