Ze stáje s kravatou do stáje s boxem a dojícím robotem

22 úno 2023

Smíšená rodinná farma Van de Kamp-Vliek se nachází na okraji lesa v obci Putten v nizozemské provincii Gelderland. V loňském roce vyměnili stáj s vazným ustájením za boxovou stáj s dojícím robotem. Byla to velká změna, ale jsou rádi, že se k ní odhodlali.

Van de Kamp-Vliek

Farma

Nico (58) a Wilma (53) mají tři děti: Jan (17), Bernadet (16) a Mark (13). Provozují živočišnou farmu s 55 dojnicemi a 1 900 prasaty na výkrm. Kromě toho mají 37 hektarů půdy. Část půdy se nachází v blízkosti nové boxové stáje a část je vzdálenější. Z této půdy tvoří 23 hektarů travní porosty, na 11 hektarech se pěstuje kukuřice a na 3 hektarech brambory.

Nejdříve to podstatné a pak to nezbytné

Rodiče Nica založili farmu v roce 1958. V roce 1996 se Nico připojil ke svým rodičům a v roce 2003 farmu zcela převzal. Od samého počátku se krávy dojily ve vazném ustájení a od té doby se stádo rozrostlo na 45 dojnic. Udělat vše, co bylo potřeba pro krávy a prasata, byla vždy těžká práce. Wilma: "Tenkrát jsme nejdřív dělali nezbytnou práci a potom tu užitečnou, po které následovala zábava, ale tak daleko jsme se často nedostali. Měli jsme pořád co dělat."

Farma Van de Kamp

Stáj s dojícím robotem

V létě 2021 přešli na boxovou stáj s 63 prostornými lehacími místy a dojicím robotem GEA. Celá tato jednotka byla spojena se stávající stájí pro mladý dobytek a suchostojné krávy. Nástup proběhl velmi dobře, i když produkce mléka klesla více, než se očekávalo, zejména u starších zvířat. Částečně to bylo způsobeno mírnou sklizní jarní siláže v roce 2021. Stejně jako mnoho jiných siláží v uplynulém roce měla i tato nízký obsah bílkovin a také nízkou koncentraci VEM (krmná jednotka mléka). V důsledku toho bylo nutné upravit krmné dávky s použitím koncentrátů bohatých na bílkoviny a energii. Jednou z výhod této siláže však bylo, že se jednalo o kvalitní krmivo s hrubou strukturou. To pomáhalo udržovat zdraví krav.

 

Výborná spolupráce

Přechod na jiný systém ustájení vždy vyžaduje spoustu práce navíc a je pak dobré vidět, že v rámci odvětví existuje dobrá spolupráce. Nico: "Například mezi dodavatelem robota a společností De Heus byla výborná spolupráce. Vždy se nám podařilo společně najít řešení problémů týkajících se různých aspektů, jako je nastavení, dávky nebo tabulky krmných koncentrátů. Pro kolegy, kteří se také chystají přejít na robotické dojení, mám jeden tip: mějte trpělivost a odvahu a statečnost nechat si poradit."

Zvykání si na situaci

Přestože to byla pro lidi i zvířata velká změna, Nico a Wilma si rychle zvykli. Dříve musely krávy pouze přijímat krmivo a produkovat mléko. Všechno ostatní se dělalo za ně. Nico: "Dříve jsem se u krávy doslova krčil dvakrát denně. Dnes je této fyzické práce mnohem méně. Na svá zvířata se nyní dívám z úplně jiné perspektivy a mnohem více pracuji se seznamy." Když kráva odmítá dojení, může to být známkou toho, že vodivost mléka je příliš vysoká. Vodivost mléka vypovídá o koncentraci iontů v mléce. Například mastitida způsobuje změnu koncentrace iontů v mléce, což vás na tento problém upozorní. To vám umožní rychle zasáhnout. Krávy, které se otelí, se dokonale znovu nastartují a vy se o to již nemusíte starat: "V minulosti zabralo sledování těchto krav spoustu času, ale nyní je to již minulostí. Dnes už nemám žádné krávy, které bych musel sledovat každý den," říká Nico.

  " Mějte trpělivost, odvahu a statečnost nechat to být." 

"Mnoho jalovic dává mléko"

Rodina Van de Kampů hodnotí přechod na nový systém pozitivně. Jejich cílem je mít do konce roku plnou stáj. Nico: "Vypadá to, že tohoto cíle dosáhneme, protože mnoho jalovic začíná dávat mléko." Nico rozhodně nechce žádná zvířata kupovat: "S tím jsou vždycky problémy. Neodpovídají zdravotnímu stavu vašeho stáda, nehodí se do vaší stáje nebo neodpovídají vašim chovatelským cílům". Nyní je situace na vzestupu. Když stále více krav dává mléko, roste i počet litrů.

Prst na tepu

Nyní, když vše běží, jak má, je důležité držet prst na tepu a pokud možno optimalizovat provoz. K tomuto účelu slouží například program Robot Expert společnosti De Heus. Nico: "Je příjemné vidět, že se o to stará společnost De Heus, protože jde o vysoce specializovanou práci. Pomáhají mi upřesnit a zpřístupnit pozorování na obrazovce. To usnadňuje diskusi o výsledcích a případné úpravy. Například pokud jde o přístup k dojicímu robotu nebo poskytování krmných koncentrátů. Získáním přehledu o různých detailech získávám vynikající přehled o výkonnosti dojnic a robota."

Pastva na pastvinách

V druhé polovině loňského léta se krávy poté, co si zvykly na stáj, vrátily na pastviny. Přestože to dělaly i dříve, očekávání po přechodu na nový systém byla překonána. Nico se domnívá, že kráva si musí sama určit, kdy a jak dlouho se bude na pastvině pást. "Dojicího robota jsme si nepořídili proto, abychom zvýšili pracovní zátěž, ale abychom ji snížili."

Očekávání byla překonána

Přechod na nový systém byl pro všechny a všechno, co se na něm podílelo, docela fuška. Ale při zpětném pohledu jsou s ní Nico a Wilma velmi spokojeni: "Předčilo to všechna naše očekávání. Předtím nás práce také bavila, ale nesmírně nás zaměstnávala. Dnes máme opět čas věnovat se více společenskému životu, a to nám život ještě více zpříjemňuje."