Zodpovědné krmení

Náš globální program udržitelnosti

Náš program zodpovědného krmení

Program Responsible Feeding je náš dlouhodobý program udržitelnosti zaměřený na vytváření hodnoty a dopadu v rámci dodavatelských řetězců výroby potravin, ve kterých působíme. Tento program nám umožňuje upřednostňovat příležitosti a aktivity, a to jak na podnikové úrovni, tak na úrovni každé jednotlivé obchodní jednotky. Program je postaven na čtyřech pilířích: Krmivo pro potraviny, Udržitelný dodavatelský řetězec, Podpora komunit a Prosperující zaměstnanci.

Štěpán Stránský

Konzultant projektu Udržitelnost

Zajímáte se o náš přístup k udržitelnosti?

Chcete více informací?

Napište mi

Krmivo pro výživu

Spolupracujeme se zákazníky a partnery, abychom udrželi zvířata zdravá a zároveň optimalizovali produkci bezpečných a zdravých živočišných bílkovin. Prostřednictvím sdílení znalostí neustále zlepšujeme přeměnu krmení zvířat na živočišné bílkoviny a profesionalizujeme podnikání zemědělců. Přispíváme k dostupnosti bezpečných a na výživu bohatých potravin, které se vyrábějí udržitelným způsobem.

Krmivo pro výživu zahrnuje aktivity týkající se následujících témat: bezpečnost potravin, přeměna krmiva, zdraví zvířat, snižování antibiotik, používání zbytkových toků.

Udržitelný dodavatelský řetězec

Spolupracujeme se zákazníky a řetězovými partnery na udržitelném dodavatelském řetězci od surovin po potraviny. Spolupracujeme s klíčovými partnery v dodavatelském řetězci živočišných bílkovin, abychom zajistili udržitelnost našeho řetězce rozvojem nových zemědělských postupů a obchodních konceptů, efektivním využíváním přírodních zdrojů a snižováním emisí skleníkových plynů.

Pilíř Udržitelný dodavatelský řetězec zahrnuje aktivity na následující témata: původ surovin, klima, tj. Spotřeba energie a skleníkové plyny, voda a odpad, ekosystémy a biodiverzita a dobré životní podmínky zvířat.

Podpora komunit

Máme pozitivní dopad na rozvoj místních komunit a ekonomik a stimulujeme místní podnikání. Prostřednictvím našich hlavních činností dodáváme místním komunitám ekonomickou a sociální hodnotu. Posilujeme ekonomické postavení a podporujeme osobní rozvoj zemědělců-podnikatelů a jejich rodin.

Pilíř Podpora komunit zahrnuje aktivity na následující témata: místní komunity, tj. Životní úroveň, vzdělávání, sociální služby, infrastruktura, podnikání.

Prosperující zaměstnanci

Poskytujeme bezpečné a inspirativní pracovní prostředí pro naše zaměstnance, aktivně stimulujeme celoživotní učení a dáváme našim zaměstnancům pozitivní přínos pro společnost.

Pilíř prosperujících zaměstnanců zahrnuje aktivity na následující témata: pracovní podmínky, pracovní prostředí, inkluze, tj. Rozmanitost, profesionální rozvoj, vedení.

Zjistěte více o výzvách, kterým čelíme

Jak udržitelným způsobem zvyšujeme celosvětovou produkci potravin?

Více o našich výzvách