Faremní přístup

Spolupráce a součinnost na Vaší farmě, to je De Heus

Spolupráce na farmě

Každý den navštěvujeme tisíce farem po celém světě. Specialisté společnosti De Heus jsou „k ruce“ a těší se z úzké spolupráce s farmáři, kteří poskytují klíčové poznatky o vztahu mezi krmivem a tím, jak jsou zvířata chována, radí o výživových strategiích, které odpovídají fyziologickým potřebám zvířat, a podporují správu farem. Zaměření na jeden cíl: udržovat zvířata zdravá a umožňovat optimální produkci.

Průběžně pracujeme na místních vylepšeních

Naši techničtí specialisté jsou vysoce kvalifikovaní a poskytují služby „na farmě“ s přidanou hodnotou. Pomáhají a radí zákazníkům v oblasti výživy, správy farem, zdraví zvířat, chovu zvířat a také ohledně celé řady krmiv De Heus a jejich použití. Tento pravidelný úzký kontakt s farmářem je to, co nás vede. Praktické zkušenosti, které shromažďujeme z celého světa, jsou předávány zpět našemu týmu, což nám umožňuje neustále zlepšovat naše řešení a služby, rozšiřovat naše znalosti a zlepšovat dovednosti našich specialistů po celém světě.

Žádné dvě farmy nejsou stejné, ani řešení!

Každá farma je jiná a vyžaduje vlastní specifickou strategii krmení, aby zvířata byla zdravá a měla optimální výkon. Ve společnosti De Heus se snažíme zlepšit výkon a zajistit klid, vyvíjet strategie pro nákladově efektivní výrobu, která se také postará o dopad na životní prostředí a vždy rychle reaguje na změny na různých trzích.

Váš přístup

Bereme v úvahu všechny aspekty vaší farmy

Vaše krmivo

Definujeme strategii krmení na míru vaší farmě

Váš výkon

Pomáháme zlepšovat vaše výsledky a výkon

Den s naším specialistou

SPOLUPRÁCE A SOUČINNOST NA FARMĚ, TO JE DE HEUS

Farmáři využívají naše zkušenosti

U každého chovatele určujeme výživové potřeby zvířete a definujeme strategii krmení, abychom mohli přesně předpovídat výsledky týkající se užitkovosti. Při definování vlastní strategie krmení hraje roli mnoho různých aspektů a cílů. Každý plán proto zkoumá všechny myslitelné aspekty dnešního zemědělství. Podíváme se na mnoho proměnných, jako je zdraví zvířat, genetika, dobré životní podmínky zvířat, místní legislativa, výživa, mikroklima, dostupnost surovin, správa farem, dostupnost krmiv a dlouhodobé i krátkodobé cíle.

Budoucnost je podle De Heus "udržitelnost"

Pro zásobování potravinami se svět do značné míry spoléhá na zemědělství a chov hospodářských zvířat. Abychom mohli uspokojivě reagovat na rychle rostoucí poptávku po potravinách, potřebujeme udržitelný rozvoj.

Směrem k udržitelné budoucnosti

Využijte naše mezinárodní zkušenosti na Vaší farmě

Nabízíme nejnovější poznatky a informace z celého světa. Naši specialisté se podílejí na vývoji a používání mnoha nových technologií a věnují zvláštní pozornost sdílení De Heus know-how. To vše má nesmírně příznivý dopad na výsledky každého farmáře.

Naše služby na farmě se nadále vyvíjejí a pokrývají celou škálu, aby zajistily, že zemědělci mají vše, co potřebují, aby byli úspěšní. Tyto služby se zaměřují například na:

  • Stanovení správných požadavků na živiny a strategie krmení přizpůsobené místní situaci.
  • Poskytování přístupných znalostí a zkušeností (případové studie) v oblasti krmiv, chovu zvířat a chovu hospodářských zvířat.
  • Optimální využití surovin dostupných v lokalitě farmy.
  • Shromažďování údajů o farmách a jejich přeměna na přehledy jako základ pro další vylepšení a mnoho dalších služeb na farmě.

Farmáři z celého světa sdílí svůj úspěch

Podívejte se, jak podporujeme farmáře po celém světě našimi odbornými znalostmi v oblasti krmiv a výživy zvířat. Nechte se inspirovat jejich úspěšnými příběhy.