Prasata

Řešení pro selata, prasnice a výkrm prasat

Ing. Michal Karas

Manažer sektoru prasat

Máte zájem o další informace?

Neváhejte mě kontaktovat Whatsapp

Přispíváme k chovu zdravých prasat a vyššímu výkonu Vaší farmy

Jako chovatel prasat se zaměřujete na dosažení nejlepších technických a ekonomických výsledků. K tomuto výsledku přispívá krmivo, systém ustájení a dobré životní podmínky vašich zvířat. Ve všech těchto oblastech budete podporováni prostřednictvím našich výkonnostních nástrojů, podpory farmy a samozřejmě našich dobře vyvážených a na míru šitých řešení krmiv. Budete si tedy jisti nejlepšími technickými výsledky.

Spolupráce na farmě, tím je De Heus výjimečné

Náš přístup založený na každodenní přítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postřehy pro podporu dalších tisíců farem po celém světě.

Více o našem přístupu

Kvalita ve všech našich činnostech

Kvalita je klíčová. Již více než 100 let je pro nás hlavní prioritou. Všechny naše výrobní závody splňují nejnovější standardy kvality a tuto zásadu aplikujeme také v našem výzkumu, procesech a všech produktech.

Více o kvalitě

Služby a rady pro posun Vaší farmy vpřed

Díky nejnovějším a nejlepším poznatkům o chovu prasat se vaše farma nasměruje vpřed. Prostřednictvím De Heus máte přístup k těmto novým poznatkům získaným na našich vlastních moderních testovacích farmách, zařízeních pro výzkum a vývoj a (R & D-) partnerů. Tyto postřehy Vám přinášíme praktickým způsobem prostřednictvím našich specialistů, nástrojů, článků a mimo kurz v našich řešeních krmení. S našimi nástroji pro správu a našimi radami spolupracujete s De Heusem na dosažení zdravějších zvířat nebo lepších technických výsledků při dosahování Vašich farmářských cílů.

Předávání zkušeností

Abychom dosáhli nejlepších výsledků na Vaší farmě, cítíme potřebu zlepšit náš přístup a řešení krmení pro jednotlivého chovatele prasat a celý řetězec. Naše celosvětové zkušenosti v chovu prasat se promítají do praktických místních řešení. A zkušenosti každým dnem rostou díky intenzivním výzkumným programům v našich vlastních zařízeních pro výzkum a vývoj. S cílem nabídnout Vám nejlepší ekonomická a technická řešení pro Vaše prasnice, selata a výkrm ve Vaší konkrétní situaci. Vezmeme Vaše cíle v oblasti zdraví zvířat, cíle uniformity a kvalitu Vašeho konečného produktu jako náš základní výchozí bod.

Podpora farmářů po celém světě

Farmáři po celém světě čerpají z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, které potřebují, je vždy nablízku. Díky naší rozsáhlé logistické síti můžeme rychle a efektivně zásobovat farmáře kdekoli na světě.

Najdete nás zde