Aplikovaný výzkum

Základ pro lepší výživu na každé farmě

Převádění znalostí do praktických řešení

Jsme přesvědčeni, že výzkum by měl odrážet zemědělskou praxi. Naše cíle jsou definovány klíčovými problémy, kterým každý den čelí naši chovatelé hospodářských zvířat a ryb. Stanovujeme realistické cíle a snažíme se dosáhnout výsledků ve stanovených časových lhůtách, často ve spolupráci s nezávislými vědeckými ústavy, pokud je to prospěšné.

Tyto principy výzkumu nabízejí trhu a našim zemědělcům největší přidanou hodnotu v krátkém časovém rámci. Poznatky lze rychle převést na výživová řešení, aby zemědělci mohli co nejrychleji těžit z našich zjištění. Náš praktický výzkum nám umožňuje neustále zlepšovat naše koncepty krmiv, což vede k lepším výsledkům zákazníků.

 

Posunutí se vpřed

Investice do našeho výzkumného centra je zcela v souladu s naší strategií: dále kombinovat znalosti a výzkum a využívat je k vývoji inovativních produktů pro krmení zvířat. Naše výzkumné centrum provádí výživový výzkum týkající se praktických otázek. Nové složení, suroviny, přísady nebo aktuální výživové problémy jsou pečlivě zkoumány. To umožňuje rychle převést nové poznatky do praxe ve formě inovativních krmiv pro zvířata a znalostí, které lze sdílet v mezinárodním odvětví chovu hospodářských zvířat a akvakultury.

Inovativní analýza dat

Jedna ze silných stránek našeho výzkumného centra spočívá v obrovském množství dat, která jsou shromažďována a analyzována. Tato data jsou analyzována na úrovni jednotlivého zvířete vztahující se ke každému kroku jeho životního cyklu. Proměnné jako růst, produkce mléka a kvalita vajec jsou dokumentovány. V kombinaci s krmivem, podnebím a péčí to poskytuje výchozí body pro další analýzu a výzkum. To umožňuje objevení nových spojení a poznatků a zrychlení růstu znalostí. Databáze nabízí řadu nových možností pro zlepšení krmiv, služeb a poradenství zemědělcům.


Podpora farmářů po celém světě

Farmáři po celém světě čerpají z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, které potřebují, je vždy nablízku. Díky naší rozsáhlé logistické síti můžeme rychle a efektivně zásobovat farmáře kdekoli na světě.

Najdete nás zde

Farmáři z celého světa sdílí svůj úspěch

Podívejte se, jak podporujeme farmáře po celém světě našimi odbornými znalostmi v oblasti krmiv a výživy zvířat. Nechte se inspirovat jejich úspěšnými příběhy.