De Heus

Námi doporučené změny na Vaší farmě

přispějí k Vaší lepší budoucnosti

DocRaptor.UseTest: false
Connectionstring: Data Source=tcp:dhan01mstr48kiuprod.database.windows.net,1433;Initial Catalog=epicms;User Id=epiuser@dhan01mstr48kiuprod;Password=tf6VHUzZ3r11;Trusted_Connection=False;Encrypt=True;Connection Timeout=30;MultipleActiveResultSets=True
Episerver HttpCacheExpiration: 01:00:00
SMTP settings: SpecifiedPickupDirectory

Získejte správnou výživu pro svá zvířata

Každý den navštěvujeme tisíce farem po celém světě. Specialisté společnosti De Heus jsou „vždy po ruce“ a těší se z úzké spolupráce s farmáři, kteří poskytují klíčové poznatky o vztahu mezi krmivem a tím, jak jsou zvířata chována, radí o výživových strategiích, které odpovídají fyziologickým potřebám zvířat, a podporují správu farem. Zaměření na jeden cíl: udržovat zvířata zdravá a umožňovat optimální produkci. To je to, čemu říkáme Powering Progress!


Naši zákazníci

Jsme dodavatelem komplexní výživy zvířat, vyrábíme krmné směsi, premixy, koncentráty a krmné speciality pro naše zákazníky po celém světě.

Farmáři

Malí a velcí chovatelé hospodářských zvířat

Výživa zvířat

Integrace

Integrace, které výrábí svá vlastní krmiva

Premixy

Prodejci krmiv

Pro maloobchodní prodej vyrábíme krmiva značky Energys® a Energys® Hobby

Energys® Hobby

Spolupráce na farmě, tím je De Heus výjimečné

Náš přístup založený na každodenní přítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postřehy pro podporu dalších tisíců farem po celém světě.

Více o našem přístupuPublicita projektu OP PIK

Název projektu:

Fotovoltaická elektrárna na střechách pěti objektů ve firmě De Heus

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021202

Popis projektu: Projekt „Fotovoltaická elektrárna na střechách pěti objektů ve firmě De Heus“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaického systému, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie. Žadatel bude schopen vyrábět vlastní el. energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

logo EU pro OP PIK oriznuto.jpg