Udržitelnost

Péče o novou generaci

Štěpán Stránský

Konzultant projektu Udržitelnost

Zajímáte se o náš přístup k udržitelnosti?

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte mě

Udržitelnost

Ve společnosti De Heus přispíváme k udržitelnosti a dostupnosti bezpečných a zdravých potravin po celém světě. Děláme to s maximální péčí o klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat.

S předpokládaným růstem světové populace na odhadovaných 9,8 miliardy lidí v roce 2050 bude také nadále stoupat potřeba bezpečných a zdravých potravin. World Resources Institute odhaduje, že se dočkáme 56% nárůstu celosvětové poptávky po potravinách a nárůstu téměř o 70% u potravin živočišného původu. To je výzva pro zemědělce a společnosti odpovědné za světové řetězce výroby potravin. Výzva, kterou musíme řešit v nadcházejících desetiletích.

Udržitelná produkce potravin

Výroba bezpečných a zdravých potravin pro populaci 9,8 miliardy lidí vyžaduje kritický pohled na řetězce výroby potravin, kterých jsme součástí. Světový institut zdrojů naznačuje, že stovky milionů lidí dnes zůstávají hladové, že zemědělství již využívá téměř polovinu vegetace na světě a že zemědělství a související změny ve využívání půdy generují čtvrtinu ročních emisí skleníkových plynů.

Zvyšování produkce potravin

Abychom uspokojili očekávanou poptávku po bezpečných a zdravých potravinách v nadcházejících letech, potřebujeme, aby se naše řetězce výroby potravin staly efektivnějšími a udržitelnějšími. Musíme zintenzivnit zemědělské postupy v zemích, kde je odvětví zemědělství méně rozvinuté, abychom omezili odlesňování, zvýšili výnosy neproduktivní půdy, podpořili hospodářský rozvoj a snížili chudobu.

Současně musíme zlepšovat udržitelnost zemědělských postupů v zemích, kde je odvětví zemědělství vysoce rozvinuté, abychom podpořili inovace a minimalizovali negativní dopady na klima, životní prostředí a místní komunity.


Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje zavedené Organizací spojených národů v roce 2015 jsou obecně uznávány jako plán lepšího světa pro lidi na celém světě. Ve společnosti De Heus jsme hrdí na to, že můžeme přispět k dosažení několika cílů udržitelného rozvoje.

Zahájení nových operací v zemích, kde se odvětví zemědělství stále vyvíjí, vytváří příležitosti pro místní zemědělce, kteří mají přístup k vysoce kvalitnímu krmivu nebo mohou lokálně prodávat suroviny. To posiluje místní ekonomiky a působí jako setrvačník pro rozvoj místních komunit. Příkladem tohoto příspěvku je otevření prvního víceúčelového závodu na výrobu krmiv pro zvířata evropskou společností v Ghaně na podzim 2020


FEED.

Magazín plný příběhů o pokroku a udržitelnosti

Každý den navštívíme tisíce farem po celém světě, které spolupracují s výrobci mléčných výrobků, vajec, masa, ryb. Ukazujeme jim, jak může kvalita krmiv zlepšit zdraví jejich zvířat. Poradíme jim s nejlepšími nutričními strategiemi a podpoříme je při řízení a rozvoji jejich farem.

Těmito aktivitami přispíváme k udržitelné dostupnosti bezpečných a zdravých potravin na celém světě. Činíme tak s maximální péčí o klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat. Prostřednictvím našich produktů, znalostí a zkušeností přispíváme k rozvoji zemědělského sektoru, zlepšování životních podmínek a hospodářského rozvoje v místních komunitách, ve kterých působíme.

V tomto časopise sdílíme výběr příběhů o pokroku a udržitelnosti našich obchodních jednotek De Heus z celého světa. Doufáme, že Vás tyto příběhy nadchnou a budou inspirovat stejně jako nás.


Publicita projektu OP PIK

Název projektu:

Fotovoltaická elektrárna na střechách pěti objektů ve firmě De Heus

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021202

Popis projektu: Projekt „Fotovoltaická elektrárna na střechách pěti objektů ve firmě De Heus“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaického systému, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie. Žadatel bude schopen vyrábět vlastní el. energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

logo EU pro OP PIK oriznuto.jpg