Selata

Jako farmář chcete chovat zdravá selata, která dobře rostou. Snažíte se také o nejvyšší možnou návratnost investic. Klíčem k tomu je stimulace příjmu krmiva. Výzkumy ukazují, že když dosáhnete brzkého příjmu krmiva, selata budou silnější, budou mít lepší odolnost, lépe přežijí a budou dobře růst.

Výživové řešení, které pomůže Vašim selatům vyrůst

Ing. Michal Karas
Manažer sektoru prasat
Ing. Michal Karas
Manažer sektoru prasat

Váš užitek z našeho přístupu k selatům

Každé sele prochází stejným procesem růstu, ale dělá to svým vlastním tempem a svým vlastním způsobem. To závisí na faktorech, jako je genetika, životní prostředí, management atd. V prvních týdnech života je zdraví selat křehké, jejich zažívací systém je nezralý a vyžaduje postupné vystavování různým surovinám. Tato postupná expozice usnadní přechod na jinou stravu a problémy spojené s odstavením. Proto je nezbytné zajistit vedle krmného mléka doplňková krmiva. Existuje pět důvodů, proč to udělat:

  • naučí se pít
  • naučí se jíst
  • naučí se trávit
  • stimulujete jejich rychlý růst
  • získáte vysoký počet přeživší selat

Dosáhněte zdravého a rychlého růstu Vašich selat bez zinku

Odstav je důležitou událostí v životě selat. Zde se selata učí přecházet z tekutého na pevné krmivo. Zjistěte více o tom, jak Vás můžeme v tomto kritickém období podpořit.

Více o našem revolučním konceptu výživy selat

Naše krmiva a služby

Prémiová krmiva a servis pro selata

Jako chovatel prasat se zaměřujete na dosažení nejlepších technických a ekonomických výsledků. K tomuto výsledku přispívá krmivo, systém ustájení a dobré životní podmínky Vašich zvířat. Ve všech těchto oblastech budete podporováni prostřednictvím našich výkonnostních nástrojů, podpory farmy a samozřejmě našich dobře vyvážených a na míru šitých řešení krmiv. Budete si tedy jisti nejlepšími technickými výsledky.

Další produkty a služby

Často kladené otázky

Známe odpovědi na Vaše otázky

Je to jednoduché.. Můžete si ho stáhnout ZDE.

Hmotnost selat při odstavu lze zvýšit zvýšenou produkcí mléka u prasnic a zvýšeným příjmem tekutého krmiva. Produkci mléka u prasnic lze zvýšit úpravou režimu krmení prasnic během období laktace. Kromě toho lze upravit stravovací složení laktace, protože pro vyšší produkci mléka je zapotřebí více živin. De Heus má znalosti o tom, jaké živiny by měly být upraveny tak, aby se dosáhlo zvýšené produkce mléka prasnic. Je důležité sledovat vývoj stavu těla prasnic, protože se často zvyšuje produkce mléka, což vede ke zvýšené ztrátě stavu těla. Proto je důležité „napravit“ ztrátu stavu těla během následujícího březosti, aby se prasnice připravily na dobrou produkci mléka v příštím porodu. I když je příjem živin pro selata pomocí plazivého krmení omezený ve srovnání s prasnicím mlékem, stále přispívá ke zvýšení hmotnosti odstavu selat.

De Heus má specializovanou tekutou stravu, kterou lze doplňovat krmivem pro prasnici. V těchto dietách je důležitý výběr surovin, protože mladá selata nedokážou strávit všechny suroviny stejně jako starší prasata. De Heus má mnoho doporučení pro správu, aby maximalizoval příjem krmiva u těchto krmiv pro plazivé krmení v porodním sále.

Hlavním důvodem průjmu po odstavení je infekce E. coli. E. Coli je přirozeným obyvatelem střeva, může však vést k průjmům, jakmile dojde k narušení zdraví střev. Dva hlavní důvody sníženého zdraví střev jsou příliš nízký příjem krmiva a příliš vysoký příjem krmiva po odstavu. Příliš nízký příjem krmiva má za následek poškození klků ve střevě v důsledku nedostatečného přísunu energie pro údržbu. Kvůli poškození se produkuje méně enzymů pro trávení surovin a absorpční povrch se snižuje. To má za následek zvýšené množství nestrávených živin vstupujících do tlustého střeva a zejména nenatrávený protein je rizikem, protože se používá jako médium pro růst E. coli. Nakonec to vede k rychlému množení E. Coli, poškození tlustého střeva, a proto je snížena resorpce vody, což vede k průjmu. Příliš vysoký příjem krmiva je rizikem a ne všechny živiny budou znovu stráveny a absorbovány, což má za následek substrát v tlustém střevě pro rychlé množení E. Coli.

Součástí řešení je krmení tekutým krmivem vedle mléka od prasnice na porodně, protože trénuje selata na trávení obilovin a rostlinných bílkovin, čímž zvyšuje trávicí kapacitu po odstavení. Kromě toho vyšší příjem krmiva na porodně také stimuluje příjem krmiva po odstavu, což snižuje riziko příliš nízkého příjmu krmiva po odstavu. Důležité je také zvolit správnou dietu po odstavení, která by měla být provedena na základě příjmu krmiva, protože pokud je příjem krmiva nízký, měla by být zvolena strava, která stimuluje příjem krmiva, zatímco pokud je příjem krmiva příliš vysoký, měla by strava dříve snížit příjem krmiva .

De Heus má znalosti o tom, jaké suroviny stimulují nebo snižují příjem krmiva, a to je implementováno do konceptů. V neposlední řadě mohou při snižování průjmu u selat po odstavu podporovat také koncepty stimulující zdraví střev (např. Probiotika, prebiotika a specifická vlákna) a snižující patogenní tlak (např. výběr organických kyselin).

I když jsou vrhy někdy malé, je stále výhodné krmit tekutým krmivem. Kromě přísunu živin pro zvýšení přírůstku hmotnosti má i další výhody. Učí se selata pít vodu, protože příjem plazivého krmiva stimuluje příjem vody. Pokud nedodáváte tekutou stravu, selata se mohou spolehnout na vodu v mléce, a proto neví, jak funguje vodní bradavka. To by mohlo vést po odstavení ke zpoždění v příjmu vody po odstavení, což bude negativní na příjmu krmiva po odstavení. Učí se také selata jíst suchá krmiva, protože se používají pouze k pití mléka. Učí se také selata trávit, protože v suchém krmivu (škrob a rostlinné bílkoviny) nejsou složky, které nejsou v mléce prasnice. Enzymy jsou povinny je trávit a jejich dodáním do porodního pokoje selata začnou produkovat ty enzymy, které selata připraví na trávení většího množství škrobu a rostlinných bílkovin po odstavení.

Hlavním důvodem vzniku nekrózy uší je nedostatek kyslíku do vlasových cév v uších. Hlavními důvody jsou ucpané ušní žíly, snížený průtok krve a vnější poškození. De Heus vyvinul znalosti o tom, jak se tyto důvody vyvíjejí. Všechny tyto důvody mají vlastní řešení výživy a správy. Například příliš malé větrání místnosti může mít za následek sníženou hladinu kyslíku ve vzduchu, což zvyšuje riziko nekrózy uší. Pokud je na farmě snížený průtok krve, může to být příčinou nekrózy uší, přidání rybího oleje, protože rozšiřuje cévy. Pro více cest a řešení kontaktujte svého obchodního zástupce De Heus.

Farmáři z celého světa sdílí svůj úspěch

Podívejte se, jak podporujeme farmáře po celém světě našimi odbornými znalostmi v oblasti krmiv a výživy zvířat. Nechte se inspirovat jejich úspěšnými příběhy.