Testační farmy

Díváme se na každý detail farmaření

Testační farmy

Naše globální testační farmy jsou umístěny tam, kde je centrum znalostí a technologická infrastruktura pro konkrétní skupinu zvířat. Například Mezinárodní středisko pro výživu prasat se nachází v Nizozemsku (díky výjimečné pověsti Nizozemska v chovu prasat), zatímco naše Mezinárodní centrum pro výzkum akvakultury sídlí v deltě Mekongu ve Vietnamu.

Na našich testačních farmách provádíme různé testy krmiv pomocí široké škály proměnných. To nám umožňuje přímo určit přesný typ krmiva a okolnosti, které zajistí silná, zdravá zvířata a efektivní přeměnu krmiva.


Centrum pro výzkum a vývoj v oblasti akvakultury ve Vietnamu

Naše specializované Centrum pro výzkum a vývoj v oblasti vodního hospodářství ve Vietnamu poskytuje testování pro širokou škálu druhů akvakultury. Vnitřní zařízení podporuje rozsáhlé pokusy o vývoj krmiva za kontrolovaných podmínek. Výsledky jsou testovány a ověřeny v našich speciálně navržených venkovních zařízeních, která úzce odrážejí výsledky akvakulturní farmy.

Centrum výzkumu a vývoje funguje také jako technologická laboratoř, kde se zákazníci účastní vzdělávacích programů a demonstrací, aby pomohli rozvíjet své zemědělské a řídící postupy.

Pro lepší výživu a poradenství

Spolupracujeme s chovateli hospodářských zvířat a akvakultury a mezinárodními partnery, jako je Univerzita v Torontu a Wageningen University v Nizozemsku. Cíl je vždy stejný: začlenit tyto znalosti do našich nutričních produktů a služeb ke zlepšení výsledků pro naše farmáře.

Více o aplikovaném vývoji

Praktický výzkum výživy prasat

Elsenpas je nejmodernějším výzkumným centrem výživy prasat společnosti De Heus. Spojuje všechny znalosti, které společnost De Heus získala po celém světě ve spolupráci se svými zákazníky v oblasti chovu prasat a znalostními ústavy. Výzkumné centrum funguje jako konvenční moderní farma s prasnicemi, selaty a výkrmy. Napodobování skutečného světa za kontrolovaných podmínek je předpokladem pro důkladný výzkum. Zřízení výzkumné farmy umožňuje společnosti De Heus provádět jedinečný nutriční výzkum všech skupin zvířat a napříč různými skupinami zvířat, pro které lze také určit dlouhodobé účinky.

Podpora farmářů po celém světě

Farmáři po celém světě čerpají z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, které potřebují, je vždy nablízku. Díky naší rozsáhlé logistické síti můžeme rychle a efektivně zásobovat farmáře kdekoli na světě.

Najdete nás zde

Farmáři z celého světa sdílí svůj úspěch

Podívejte se, jak podporujeme farmáře po celém světě našimi odbornými znalostmi v oblasti krmiv a výživy zvířat. Nechte se inspirovat jejich úspěšnými příběhy.