Společnost De Heus nám pomohla efektivněji přizpůsobit dávky a zvýšit ziskovost farmy

16 pro 2022

David Bengoa, Julián Morote a Roberto Uriarte jsou tři muži, kteří tvoří společnost Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Etxalde se sídlem v obci Elosu (Álava). Jejich 220 dojnic denně vyprodukuje 8 000 litrů mléka, které prodávají prostřednictvím družstva Kaiku. Společnost De Heus je podporuje ve všem, co se týká chovu, dobrých životních podmínek zvířat atd., poskytuje jim služby a radí jim ve všech procesech. Společně zdokonalili způsob práce se zvířaty na farmě, podařilo se jim efektivněji přizpůsobit krmné dávky a zlepšit ziskovost.

Uvědomění si udržitelnosti

David, Julián a Roberto se připojili ke společnosti SAT Etxalde, která byla založena v prosinci 1980. V letech 2004 až 2007 převzali společnost SAT Etxalde od předchozích partnerů. V současné době mají tři zaměstnance: Adriana Virto, Nagore Arratibel a Joseba Viteri.

Kromě 8 000 litrů mléka, které každý den vyprodukují a prodají prostřednictvím družstva Kaiku, chovají na farmě 220 dojnic, i když po připočtení jalovic v odchovu se tento počet zvýší na 380 zvířat.

Obhospodařují také 160 hektarů, na kterých pěstují žito, kukuřici a vojtěšku pro své zásoby. "Produkce našich vysoce kvalitních krmiv je základem strategie farmy," říkají.

Sami sebe označují za "uvědomělé z hlediska udržitelnosti". To se odráží v jejich práci na projektech fotovoltaických zařízení pro vlastní spotřebu a klimatizaci ustájení zvířat pro jejich větší pohodlí.

De Heus jako synonymum pro vyšší účinnost krmiv

Tato farma je zákazníkem společnosti De Heus již více než deset let. Vztah začal s firmou Núter Feed a trvá dodnes. Tajemství? "Hledání lepší účinnosti krmiva. Rozumíme farmě tak, že důvěra a vztah s našimi poradci jsou pro rozhodování klíčové. A pravidelné sledování údajů o účinnosti nám dodává důvěru a důvěryhodnost," tvrdí tři partneři.

Společnost De Heus podporuje farmu SAT Etxalde v mnoha procesech. "Základem našeho řízení je produkce kvalitních potravin. Proto vždy upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Velmi pečlivě dbáme na výběr odrůd, plánování zásob, silážování, konzervaci a zásobování potravinami. Efektivní využívání zdrojů, snaha o ziskovost a snižování emisí jsou našimi hlavními cíli. Všechny tyto informace nám umožňují společně s týmem společnosti De Heus vyvíjet a zkoumat nové produkty. Učíme se společně," zdůrazňují.

Kromě toho je zásadní součástí úspěchu farmy školení jejích zaměstnanců, jejich zapojení a angažovanost.

Řešení De Heus pro Davida, Juliána a Roberta

Konkrétně v SAT Etxalde používají Margin Monitor Milking, nástroj společnosti De Heus, který umožňuje jednoduché a praktické sledování vývoje farmy a ukazuje efektivitu stáda. "Měsíčně shromažďujeme údaje o vývoji našich výrobních nákladů, ceně mléka a dopadu na marži. Jsme velmi nároční na kontrolu příjmu sušiny, protože to má vliv na výrobní náklady. Naše údaje o ztrátách krmiva v důsledku kažení nebo zbytků jsou velmi nízké."

Kromě toho využívají program chovu Kaliber, který hodnotí velmi pozitivně. "Máme evidenci krmiv všech telat narozených na farmě, včetně jejich hmotnosti při narození a odstavu, a sledujeme jejich vývoj. Jedním z pilířů růstu produkce farmy je význam, který přikládáme našemu systému odchovu. Máme průměrnou produkci jalovic v prvním roce života 11 700 kg, úmrtnost telat je nižší než 2 % a prakticky nevyřazujeme jalovice v první laktaci."

Dále vysvětlují: "Prvních 60 dní života je klíčových. Adriana zaznamenává příjem a kvalitu mleziva, stejně jako porodní hmotnost a hmotnost při odstavu, což nám poskytuje velmi dobré údaje o vývoji. Investujeme také do zlepšení pohodlí a ventilace telat. Hledáme správný vývoj, abychom měli telení mezi 22. a 23. měsícem věku, a toho s Kaliberem dosahujeme poměrně snadno."

SAT Etxalde pracuje také s výživovým základem Prelacto Plan pro období stání na sucho. "Máme jen velmi málo metabolických problémů a produkce na vrcholu mléka je velmi dobrá."

"Jako zemědělci věnujeme velkou pozornost dobrým životním podmínkám našich zvířat. V létě se velmi obáváme tepelného stresu," dodávají. "Investovali jsme do zlepšení klimatizace instalací ventilátorů po celé farmě a také jsme přizpůsobili strategii letní výživy pomocí systému Coolcare. Jejich aplikace nám pomáhá snižovat tepelný stres ve stádě. Ve dnech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí (THI) jsme zvýšili příjem až o 1 kg sušiny. To je nejlepší známka toho, že se kravám daří dobře. To vše a ještě více pod dohledem Salvy a Ramira, našich důvěryhodných poradců společnosti De Heus."

"Nezbytní partneři v našich úspěších"

Vliv společnosti De Heus je ve společnosti SAT Etxalde cítit v některých každodenních procesech. "Hlavně v tom, jak pracujeme se zvířaty, jak je řídíme ve stájích a skupinách jednotného věku nebo laktace. To nám pomohlo efektivněji přizpůsobit krmné dávky a zlepšit ziskovost." Za klíčové považují také sledování dat.

Tým De Heus s nimi na farmě pracuje "bok po boku". "Cítí se být odpovědní za problémy a my je vnímáme jako nezbytné partnery při dosahování našich úspěchů. To je skutečný klíč k tak dlouhodobému vztahu."