Skot

Řešení pro mléčný a masný skot, ovce, kozy a další

Ing. Rudolf Kundrát

Manažer sektoru skotu

Potřebujete více informací?

Neváhejte mne kontaktovat Whatsapp

Vaše farma je jedinečná!

Klíčem pro naši podporu je pochopení potřeb Vaší farmy. Abychom Vám poskytli optimální podporu, vyvinuli jsme širokou škálu specializovaných služeb a jedinečný přístup pro každou fázi životního cyklu Vašich zvířat. Naši poradci zakládají své integrované řešení na místních znalostech a výzkumu v kombinaci s našimi celosvětovými zkušenostmi. Tento přístup posune Vaši farmu vpřed.


Koncept CoolCare®

Tepelný stres je běžný jev v mnoha zemích po celém světě. Tepelný stres vytváří u Vašich zvířat fyziologickou dysbalanci. Tato dysbalance negativně ovlivňuje zdravotní stav, welfare a produkci. To vede ke snižování ekonomického profitu farem. Není toto dobrý důvod k prevenci a k eliminaci tepelného stresu?

Více o konceptu CoolCare®

Dávky na míru pro Vaši farmu

Vyvážené krmné dávky pro Váš dobytek jsou nezbytné pro dosažení nejlepších výsledků, dobrých výnosů nebo vysoké celoživotní produkce. Specifické vlastnosti těchto dávek však závisí na podmínkách Vaší farmy, typu a množství dodávaného krmiva a také na požadavcích a cílech Vaší farmy. Pomáhat Vám dosáhnout Vašich cílů začíná analýzou Vaší situace.

Znalosti a zkušenosti o přežvýkavcích

Řešení výživy a managementu, která Vaší farmě nabízíme, jsou založena na základním a praktickém výzkumu. Kromě spolupráce s klíčovými univerzitami provádíme výzkum ve vlastních zkušebních zařízeních v terénních podmínkách. To vše je zaměřeno na co nejlepší odrážení situace na farmě. Naše globální zkušenosti Vám pomohou těžit z praktických poznatků získaných na místních farmách.

Spolupráce na farmě, tím je De Heus výjimečné

Náš přístup založený na každodenní přítomnosti na farmách nám poskytuje cenné poznatky a postřehy pro podporu dalších tisíců farem po celém světě.

Více o našem přístupu