Prasnice

Aby zdravá prasnice produkovala zdravá a dobře rostoucí selata závisí na dobrém managementu a vhodném krmení prasnice. Jak na to? Začíná to pohledem na Vaše individuální cíle na farmě a na požadavky prasnic. Spojením požadavků Vámi chovaných prasnic s hloubkovou analýzou Vaší farmy jsme schopni poskytnout Vám nejlepší rady a řešení krmení přizpůsobené Vaší místní situaci a individuálním cílům a potřebám.

Nejlepší výživové řešení v kombinaci s optimální podporou

Ing. Michal Karas
Manažer sektoru prasat
Ing. Michal Karas
Manažer sektoru prasat

Krmiva a služby

Krmiva a služby pro prasnice

Jako chovatel prasnic se soustředíte na dosažení nejlepších technických a ekonomických výsledků. K tomuto výsledku přispívá krmivo, systém ustájení a dobré životní podmínky Vvašich zvířat. Ve všech těchto oblastech budete podporováni prostřednictvím našich výkonnostních nástrojů, podpory farmy a samozřejmě našich dobře vyvážených a na míru šitých řešení krmiv. Budete si tedy jisti nejlepšími technickými výsledky.

Další krmiva a služby

Váš užitek z našeho přístupu k chovu prasnic

Uvědomujeme si, že každá situace na farmě je jiná. Každý zemědělec má své vlastní cíle. Vize společnosti De Heus proto spočívá v tom, že neexistuje žádné univerzální řešení pro chov vysoce produktivních prasnic. K posouzení požadavků je nutné měření tělesného stavu. Stav těla v kombinaci s vaším výkonnostním cílem určuje případné denní nutriční požadavky, a proto je příjem krmiva na prvním místě. Na základě tělesné kondice a příjmu krmiva a vašich výkonnostních cílů je společně s vámi navržen individuální přístup na farmě.

Koncept CoolCare® pro prasnice

Tepelný stres je běžným problémem v tropických oblastech, ale stále častěji se vyskytuje v letním období i v mírném pásmu. Poradíme Vám, jak co nejvíce omezit negativní účinky tepelného stresu a jak čelit nebo zabránit následným problémům prostřednictvím De Heus konceptu CoolCare® .

Více o konceptu CoolCare® pro prasata

Dosáhněte zdravého a rychlého růstu Vašich selat bez zinku

Odstav je důležitou událostí v životě selat. Zde se selata učí přecházet z tekutého na pevné krmivo. Zjistěte více o tom, jak Vás můžeme v tomto kritickém období podpořit.

Více o našem revolučním konceptu výživy selat

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Známe odpovědi na Vaše otázky

Je to jednoduché.. Můžete si ho stáhnout ZDE.

Počet celkově narozených selat závisí hlavně na počtu ovulovaných oocytů. Růst a vývoj oocytů začíná již v předchozím období laktace. Významná negativní energetická bilance, a proto významná ztráta tělesné kondice, bude negativní na počet ovulací k ovulaci, a tedy na celkový počet narozených selat. Stimulace produkce hormonů potřebných k ovulaci v období mezi odstavením a inseminací také pozitivně ovlivňuje počet oocytů, které ovulují. Specializovaná proplachovací strava může podporovat produkci tohoto hormonu.

Počet živě narozených selat je ovlivněn hlavně celkovým počtem narozených selat a počtem mrtvě narozených selat, protože počet živě narozených selat se počítá jako celkový počet narozených minus mrtvě narozených.
Počet selat narozených především naživu závisí na celkovém počtu selat, protože pokud je celkový počet narozených selat nízký, bude také nízký počet živě narozených selat. Chcete-li toto číslo zvýšit, podívejte se na předchozí otázku, jak lze toto zlepšit. Dalším hlavním důvodem sníženého počtu živě narozených selat je vysoký počet mrtvě narozených selat. Pokud je počet celkově narozených selat vysoký, ale vysoký je také počet mrtvě narozených selat, konečně je počet živě narozených selat nízký. Hlavním důvodem vysokého počtu mrtvě narozených selat je příliš dlouhý porodní proces. Pokud selata zůstávají příliš dlouho v porodním kanálu, mohou být po dlouhou dobu bez kyslíku, a proto během procesu porodu uhynou.
Proces porodu může trvat příliš dlouho, pokud prasnice nemají dostatek energie a mají nedostatek vápníku. Energie a vápník jsou potřebné pro svalové kontrakce, které jsou potřebné k přenosu selat porodním kanálem. Specializovaná přechodová dieta prasnic je zaměřena na optimální přísun energie a vápníku ke stimulaci procesu porodu. Vedle volby stravy může také plán výživy podporovat proces porodu pro lepší rozložení přísunu živin po celý den a přísun živin ve stravě co nejblíže nástupu porodního procesu. Nakonec může vedení podporovat proces porodu pomocí asistence při porodu.
 

Hmotnost odstavu selat lze zvýšit zvýšenou produkcí mléka u prasnic a zvýšeným příjmem tekutého krmiva. Produkci mléka prasnic lze zvýšit úpravou režimu krmení prasnic v období laktace. Kromě toho lze upravit stravovací složení laktace, protože pro vyšší produkci mléka je zapotřebí více živin. De Heus má znalosti o tom, jaké živiny by měly být upraveny tak, aby se dosáhlo zvýšené produkce mléka prasnic. Je důležité sledovat vývoj stavu těla prasnic, protože se často zvyšuje produkce mléka, což vede ke zvýšené ztrátě stavu těla. Proto je důležité „napravit“ ztrátu stavu těla během následujícího březosti, aby se prasnice připravily na dobrou produkci mléka v příštím porodu.

I když je příjem živin pro selata pomocí tekutého krmení omezený ve srovnání s mlékem od prasnice, stále přispívá ke zvýšení hmotnosti odstavu selat. De Heus má specializovanou tekutou stravu, kterou lze doplňovat krmivem pro prasnici. V těchto dietách je důležitý výběr surovin, protože mladá selata nedokážou strávit všechny suroviny stejně jako starší prasata. De Heus má mnoho doporučení pro správu, aby maximalizoval příjem krmiva u těchto krmiv pro tekuté krmení na porodně.

Hlavním důvodem úmrtnosti na porodně je rozdrcení. Hlavní ztráty způsobené úmrtností při porodu, proto nastávají během prvních 4 dnů po odstavu. Selata mají vyšší riziko rozdrcení, pokud jsou méně vitální. Snížená vitalita je často spojena s příliš dlouhým porodním procesem, což způsobuje nedostatek kyslíku.

Řešení pro zvýšení rychlosti porodního procesu jsou k dispozici v tématu často kladených oázek "Počet narozených selat". Dalším důvodem pro snížení vitality je hladovění. Jedním z důvodů hladovění je příliš nízká produkce mléka u prasnice. Tato příliš nízká produkce mléka prasnice může být způsobena příliš nízkým programem krmení, a proto příliš nízkým denním přísunem živin, což má za následek příliš nízkou produkci mléka.

Může také hrát roli volba laktační stravy, protože u velkého vrhu s mnoha selaty je vyžadována koncentrovanější strava, aby se dosáhlo dostatečného příjmu živin pro dostatečnou vysokou produkci mléka. Vedení nakonec hraje roli také při snižování počtu méně vitálních selat z pohledu podpory selat při hledání struků a dobré distribuci mleziva ve všech sekcích. Selata, která zůstávají dlouho za prasnicí, protože nejsou schopni najít struky, spotřebují spoustu energie k udržení správné tělesné teploty. Jelikož selata nemají k dispozici mnoho energetických zásob, hrozí jim, že se stanou méně důležitými selaty. Proto je důležité přesunout tato selata na vemeno, aby byla schopná najít struky a vypít kolostrum, které obsahuje energii, která zvyšuje vitalitu.

A konečně je také důležitá distribuce mleziva mezi selaty, protože jinak nejsilnější selata vypijí všechna a slabším selatům zbývá jen omezené množství. To má za následek riziko hladovění těchto slabších selat, které se nakonec stává méně vitálním a vyšším rizikem rozdrcení. Použitím správy mleziva to umožní lepší šíření příjmu mleziva na selata ve vrhu.

Farmáři z celého světa sdílí svůj úspěch

Podívejte se, jak podporujeme farmáře po celém světě našimi odbornými znalostmi v oblasti krmiv a výživy zvířat. Nechte se inspirovat jejich úspěšnými příběhy.