GLOBÁLNÍ VÝZVY

Směrem k udržitelné budoucnosti

Štěpán Stránský

Konzultant projektu Udržitelnost

Zajímáte se o náš přístup k udržitelnosti?

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte mě

Globální výzvy

Jak udržitelně zvyšujeme celosvětovou produkci potravin? Podle Světového institutu zdrojů existují tři velmi velké mezery, které musíme překonat, abychom do roku 2050 mohli produkovat dostatek bezpečných a zdravých potravin.
Rozdíl v potravinách: rozdíl mezi množstvím potravin vyrobených v roce 2010 a množstvím potřebným k uspokojení poptávky v roce 2050. Odhaduje se na 7 400 bilionů kalorií, což je o 56 procent více kalorií než v roce 2010.
Mezera v půdě: rozdíl mezi světovou rozlohou zemědělské půdy v roce 2010 a plochou požadovanou v roce 2050, za předpokladu, že výnosy plodin a pastvin nadále porostou minulými tempy. Odhaduje se na 593 milionů hektarů, což je oblast téměř dvakrát větší než Indie.
Mezera v emisích skleníkových plynů: rozdíl mezi ročními emisemi, které pravděpodobně pocházejí ze zemědělství a ze změn ve využívání půdy v roce 2050. Odhaduje se na 15 gigatun ekvivalentu oxidu uhličitého.

Náš program zodpovědného krmení

Program Responsible Feeding je náš dlouhodobý program udržitelnosti zaměřený na vytváření hodnoty a dopadu v rámci dodavatelských řetězců výroby potravin, ve kterých působíme.

Více o zodpovědném krmení

"Každý den pracujeme na vytvoření lepšího přístupu k bezpečnému a zdravému jídlu pro rostoucí světovou populaci." Děláme to tak, že svým zákazníkům poskytujeme produkty a služby, které potřebují k péči o jejich zvířata a řízení udržitelného rozvoje jejich podnikání. “

Přečtěte si více o našem příběhu

Co & Koen de Heus

Výkonní ředitelé De Heus

Místní dopad

V globálním měřítku jsou mezery, které musíme překlenout, obrovské. Vypadají téměř nepřekonatelně. Ale když se soustředíte na ty aktivity, které generují nejvyšší místní dopad, nejsou. Věříme v místní dopad. Víme však také, že globální přítomnost přináší globální odpovědnost.

Proto jsme vyvinuli náš globální program udržitelnosti kolem našich obchodních jednotek. Trhy, na kterých působí, se velmi liší, stejně jako problémy, které jsou důležité v jejich místních komunitách. Program se zaměřuje na místní závazky: usnadnění a výzva obchodním jednotkám k definování cílů a ambicí, které splňují očekávání místních zúčastněných stran a vytvářejí sdílenou hodnotu v jejich dodavatelských řetězcích.