Spolupráce

Spolupráce je objevování nových poznatků

Neustálé obohacování našich znalostí a zkušeností

De Heus je otevřenou organizací s partnerství s četnými národními a mezinárodními organizacemi, a to vždy se zaměřením na další obohacení znalostí. Věříme, že stupeň otevřenosti během spolupráce určuje váš konečný úspěch. Tím, že se nezaměřujeme pouze na vlastní výzkum a výsledky, zabraňujeme tomu, abyste přišli o řešení, která jsou již k dispozici jinde.

Pro lepší výživu a poradenství

Spolupracujeme s chovateli hospodářských zvířat a národními a mezinárodními partnery, jako je Univerzita v Torontu a Univerzita Wageningen v Nizozemsku. Cíl je vždy stejný: začlenit tyto znalosti do našich nutričních produktů a služeb za účelem zlepšení výsledků pro naše zemědělce.

Více o aplikovaném vývoji

Řešíme problémy, s nimiž se naši farmáři setkávají každý den

Inovace krmiv společnosti De Heus přispívají k řešení výzev, jimž čelí chov hospodářských zvířat a akvakultury po celém světě. Mezi ně patří lepší využití vzácných surovin pro zlepšení účinnosti krmení, stimulace zdraví zvířat bez nutnosti očkování a důkladné sledování přání společnosti, dobrých životních podmínek zvířat a přírodního prostředí.


Celosvětová dostupnost potravin

Ve společnosti De Heus přispíváme k udržitelné dostupnosti a přísunu bezpečných a zdravých potravin po celém světě. Spolupracujeme se zákazníky a řetězcovými partnery na vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce od surovin po potraviny po celém světě.

Podpora farmářů po celém světě

Farmáři po celém světě čerpají z našich znalostí v oblasti výživy. Krmivo, které potřebují, je vždy nablízku. Díky naší rozsáhlé logistické síti můžeme rychle a efektivně zásobovat farmáře kdekoli na světě.

Najdete nás zde

Farmáři z celého světa sdílí svůj úspěch

Podívejte se, jak podporujeme farmáře po celém světě našimi odbornými znalostmi v oblasti krmiv a výživy zvířat. Nechte se inspirovat jejich úspěšnými příběhy.