Zásady ochrany osobních údajů společnosti De Heus

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak společnost De Heus a.s. (zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 2162), dále jen „De Heus“, shromažďuje a používá osobní údaje. Dle společnosti De Heus je důležité, aby bylo s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrně a aby byly splněny legislativní požadavky s tím související. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud si zakoupíte některý z našich produktů, zakoupíte nebo využijete našich služby, navštívíte naše webové stránky nebo platformy sociálních médií, použijete naše mobilní aplikace nebo s námi navážete kontakt ještě jiným způsobem. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlíme, jak De Heus zpracovává vaše osobní údaje.

 1.   Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje o vás něco říkají. Patří k nim například vaše jméno, adresa, datum narození nebo číslo účtu. De Heus vaše osobní údaje shromažďuje, pokud nám například zašlete dopis, e-mail nebo kontaktujete náš zákaznický servis. Osobní údaje nám poskytujete také tehdy, když navštívíte některou z webových stránek společnosti De Heus, nebo pokud své údaje zanecháte na zmíněných stránkách, na některé z našich poboček nebo u našich zaměstnanců. Osobní údaje lze shromažďovat také v souvislosti s (potenciálním) zákazníkem nebo obchodním vztahem se společností De Heus.

2. Typy osobních údajů, které zpracováváme

2.1 Obecné
Můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

a) Jméno a další údaje ohledně totožnosti

Shromažďujeme vaše jméno, oslovení, pohlaví, adresu, e-mailovou adresu nebo například konkrétní údaje související s žádostmi o zaměstnání podávanými prostřednictvím našich náborových stránek (viz část 2.2).

b) Vaše kontaktní údaje a informace o vašem osobním účtu nebo registraci

Vaše kontaktní údaje mohou zahrnovat vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud se zaregistrujete k určité službě nebo si vytvoříte osobní účet, společnost De Heus může zaznamenat rovněž vaše přihlašovací údaje a další informace, které na účtu nebo registračním formuláři uvedete. V případě zákazníků shromažďujeme také údaje o jejich společnosti, jako je její název, adresa, dodací adresy a místo podnikání.

c) Naše komunikace s vámi

Pokud nám zašlete e-mail nebo s námi budete komunikovat online prostřednictvím sociálních médií, zaregistrujeme to a můžeme si uložit, jaký způsob komunikace upřednostňujete. Zda se například přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů nebo se z takového odběru odhlásíte, a jaké máte preference ohledně toho, které newslettery chcete nebo nechcete dostávat. Jestliže nám zavoláte, náš zákaznický servis zaznamená vaše dotazy či stížnosti do naší databáze.

d) Údaje, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky, aplikace a další digitální média

Pokud navštívíte naše webové stránky nebo využijete některou z našich mobilních aplikací, můžeme zaznamenat vaši IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, webové stránky, ze kterých jste se k nám dostali, chování při prohlížení internetu, vaši polohu a používání aplikace. Když navštívíte naše webové stránky nebo použijete naše mobilní aplikace, shromažďujeme údaje rovněž prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Více informací o našich zásadách týkajících se souborů cookie najdete na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci, kterou používáte.

e) Údaje o sociálních médiích

Podle vašeho nastavení sociálních sítí může společnost De Heus získávat informace od vašeho poskytovatele sociálních sítí. Pokud například k přihlášení do našich služeb používáte účet na sociálních médiích, můžeme odtud získat váš profil spolu s kontaktními údaji, zájmy a kontaktními osobami. 

2.2 Specifické údaje v souvislosti s žádostmi o zaměstnání

V souvislosti s žádostí o zaměstnání můžeme vyžadovat tyto údaje: jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, motivaci, profil na portálu LinkedIn, životopis včetně informací, které jsou standardně jeho součástí, vysvědčení, formuláře s hodnocením (vztahující se k předchozím stážím nebo pozicím), reference.

3. Jak vaše údaje shromažďujeme

Společnost De Heus shromažďuje výše uvedené kategorie osobních údajů těmito způsoby:

 • Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete.
 • Činíme tak, pokud si od nás zakoupíte nějaký výrobek, vytvoříte si online účet prostřednictvím stránek mojedeheus.cz, ucházíte se u nás online o místo, stáhnete si bílou knihu, přihlásíte se k odběru našich e-mailů, zaregistrujete se na některou z našich akcí nebo se zúčastníte propagační soutěže nebo kampaně.
 • Pokud používáte naše webové stránky nebo mobilní aplikace, shromažďujeme údaje pomocí souborů cookie a podobných technologií. Více informací najdete v zásadách týkajících se souborů cookie na našich stránkách nebo v mobilní aplikaci, kterou používáte.
 • Podle vašeho nastavení sociálních sítí můžeme získávat také údaje od poskytovatele sociálních sítí.
 • Za specifických podmínek můžeme rovněž sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami (viz bod 5 „Poskytování přístupu k údajům třetím stranám nebo sdílení údajů se třetími stranami“).

4. Za jakým účelem shromažďujeme vaše údaje?

Společnost De Heus používá osobní údaje za účelem účinného a efektivního podnikání a dodávání produktů a služeb. Osobní údaje používáme také k dalším účelům:

 • Společnost De Heus zpracovává osobní údaje k plnění smluv a zachování vztahů se zákazníky, dodavateli a dalšími důležitými stranami. Společnost De Heus například zaznamenává jméno a adresu zákazníka, nebo jeho zástupců, a v případě změn tyto údaje doplňuje. K tomuto zpracování se společnost De Heus uchyluje na základě plnění smlouvy nebo svého legitimního zájmu, jelikož udržování vztahů je v souvislosti s běžnou obchodní činností nezbytné.
 • MojeDeHeus; společnost De Heus zpracovává rovněž osobní údaje typu přihlašovacích údajů, pokud se zákazníci zaregistrují prostřednictvím portálu mojedeheus.cz. Tento portál nabízí zákazníkům detailní přehled o jejich obchodech, tj. například o objednávkách. Na základě těchto údajů jim může společnost De Heus poskytovat poradenství šité na míru, ať jde o krmivo a/nebo účinné a efektivní podnikání. Společnost De Heus zakládá zpracování těchto údajů na legitimním zájmu – částečně proto, že se toto poradenství týká krmiv a je komerční povahy, a protože tak usilujeme o optimalizaci této služby. Společnost De Heus může tyto údaje využít také například k vyřizování stížností.
 • Aby se mohla společnost De Heus věnovat marketingovým aktivitám, zpracovává osobní údaje (potenciálních) obchodních kontaktů, jako jsou adresy, e-mailové adresy, informace o společnosti a z oboru i vaši návštěvu na našich webových stránkách. V nezbytných případech jsou osobní údaje v této souvislosti zpracovávány na základě souhlasu. Pro účely přímého marketingu se osobní údaje obchodních vztahů zpracovávají na základě legitimního zájmu, jelikož tyto aktivity jsou považovány za součást běžných obchodních činností společnosti De Heus.
 • Pro účely komunikace, jako je poskytování důležitých informací o produktech a/nebo službách v newsletteru, na webových stránkách, při účasti na kampaních nebo soutěžích, v sociálních médiích, na osobním účtu MojeDe Heus nebo jinak a poskytování informací týkajících se například událostí, mohou být zpracovávány kontaktní údaje obchodních kontaktů. K poskytování informací prostřednictvím newsletteru je vyžadován předchozí souhlas. Společnost De Heus může rovněž poskytovat (finanční) informace akcionářům, analytikům, tisku a/nebo dalším, kteří na základě souhlasu zanechali za tímto účelem společnosti De Heus své osobní údaje. Pro ostatní komunikační účely jsou základem pro zpracování údajů legitimní zájmy společnosti De Heus, jelikož tyto aktivity se vztahují k běžné obchodní činnosti společnosti De Heus.
 • Abychom mohli zlepšovat poskytování služeb, používáme osobní údaje zákazníků, např. zprávy o doručení produktů a služeb, výkazy návštěv, obchodní výkazy nebo technické výsledky (týkající se obchodu a zvířat, včetně údajů o převodu krmiv v kombinaci s číslem společnosti), k interním analýzám. Zároveň nám jde o to, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost produktů a podniku. Základem pro toto zpracování je náš legitimní zájem, jelikož takové zpracování je nezbytné v souvislosti s běžnou obchodní činností společnosti De Heus.
 • Při podávání žádosti o zaměstnání prostřednictvím webových stránek nebo pošty získáváme různé osobní údaje (viz bod 2.2). Na základě těchto údajů dokáže společnost De Heus vyhodnotit, zda bude uchazeče zvát na pohovor.
 • Pro administrativní účely a kvůli splnění zákonných povinností jsou zpracovávány například fakturační a platební údaje. Základem pro toto zpracování je plnění smlouvy.
 • Za účelem ochrany osob (např. návštěvníků a zaměstnanců), informací, budov a produktů žádáme návštěvníky, aby při vstupu do našich prostor uvedli své jméno a například údaje o společnosti. V závodech De Heus mohou být používány kamerové systémy. V tomto případě jsou osobní údaje často zpracovávány na základě legitimního zájmu společnosti De Heus spočívajícího v bezpečnosti.
 • Osobní údaje můžeme také použít pro účely vývoje webových stránek De Heus a analýz vedoucích k jejich vylepšení. K tomu používáme vaše údaje typu IP adresy, navštívených webových stránek, chování a klikání při prohlížení internetu, použitého internetového prohlížeče a trvání návštěvy nebo relace. Některé naše online služby a aplikace využívají informace o vaší poloze například k tomu, aby vám zobrazily nejbližšího prodejce nebo specialistu. Toto zpracování probíhá na základě legitimního zájmu. Více informací o našich zásadách týkajících se souborů cookie najdete na našich webových stránkách nebo v mobilní aplikaci, kterou používáte.

5. Poskytování přístupu k údajům třetím stranám nebo sdílení údajů se třetími stranami

Vaše osobní údaje nikdy neprodáme jiným stranám. Vaše údaje sdílíme s jinými stranami, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou.

 • Je-li to povinné ze zákona, na základě soudního příkazu nebo příkazu od kompetentního dozorovacího orgánu.
 • Pokud k tomu svolíte.
 • Pokud má společnost De Heus nebo třetí strana legitimní zájem, který sdílení osobních údajů ospravedlňuje.
 • Je-li to ve veřejném zájmu.

Naše webové stránky a mobilní aplikace obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud na tyto odkazy přejdete, opouštíte naše webové stránky nebo mobilní aplikace. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na webové stránky takových třetích stran nevztahují.

6. Ochrana a uchovávání údajů

Společnost De Heus přijala nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou nebo nezákonným použitím. Společnost De Heus disponuje zásadami bezpečnosti informací a své zaměstnance v této oblasti proškoluje.

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak je vyžadováno pro účely vytyčené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo v rozsahu nezbytném k vyhovění zákonům a směrnicím a k vyřešení sporů.

7. Vaše práva

Režim opt-in, opt-out, odhlášení z odběru a právo námitky.
Společnost De Heus zasílá e-emaily a mobilní zprávy pouze v případě, že jste s tím předem souhlasili. Během registrace si můžete vybrat, že marketingové e-maily dostávat nechcete. Z odběru těchto marketingových e-mailů, e-mailů a textových zpráv (upozornění na události) se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz k odhlášení z odběru uvedeném v e-mailu, upravením preferencí komunikace na svém účtu na MojeDeHeus, upravením nastavení na smartphonu (pro mobilní zprávy) nebo tím, že nás kontaktujete (viz bod 7 „Vaše práva“). Pokud se z odběru odhlásíte, budete stále dostávat naše e-maily týkající se nákupu a e-maily se službami. Proti používání vašich osobních údajů k účelům přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku.

Kontaktujete-li pracovníka našeho oddělení ochrany osobních údajů, můžete se spolehnout na všechna práva, která v souladu s příslušnou legislativou ohledně ochrany soukromí máte včetně (1) práva na přístup k vašim údajům, (2) práva na opravu vašich osobních údajů, (3) práva na výmaz vašich osobních údajů, (4) práva na zákaz zpracování vašich osobních údajů, (5) práva na přenos osobních údajů a (6) práva na námitku proti zpracování.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postupujte dle konkrétních pokynů souvisejících se zpracováním údajů, k němuž jste udělili souhlas. Nebo se můžete na nás obrátit skrze e-mail. adresu: info@deheus.cz .

 8. Jak jsou tyto zásady ochrany osobních údajů uchovávány

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost 1. listopadu 2018 a nahrazují naše předchozí zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány. Změny budou oznámeny na webových stránkách a/nebo o nich budete informováni.

9. Máte nějaké otázky?

Budete-li mít jakékoli otázky nebo budete-li chtít získat více informací ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete zaslat e-mail na adresu info@deheus.cz.