Náš přístup k udržitelné sóji

29 května 2022
-
5 minut

Dnes mají výrobci krmiv a potravin několik možností, jak získat udržitelnou sóju. Zatímco společný cíl nulového odlesňování a přeměny půdy je stejný, názory na nejlepší způsob jak toho dosáhnout se liší.

Jedním z našich globálních ekologických cílů je, aby všechny obchodní jednotky De Heus do roku 2025 používaly certifikovanou sóju. Ben Tacken, ředitel nákupu a obchodování ve společnosti De Heus Animal Nutrition, se zavázal sdělit zákazníkům a partnerům v řetězci náš přístup k udržitelnému získávání zdrojů. "S volbami, které činíme, chceme podporovat udržitelnou výrobu v zemích, kde je naše podpora nejvíce potřebná."

Jaký je váš názor jako ředitele nákupu a obchodování na investice do udržitelného získávání zdrojů?

„Vyvážíme do více než 60 zemí a vyrábíme ve více než 20 zemích, máme vliv na to, abychom toto téma dostali na pořad jednání v mnoha místních hodnotových řetězcích. Ještě důležitější je, že De Heus celosvětově používá asi 1,7 milionu tun sóji. Prostřednictvím našich rozhodnutí máme vliv na zvýšení celosvětové poptávky po udržitelně produkované sóji. Proto jsme se rozhodli, že do roku 2025 bude společnost De Heus používat pouze udržitelnou sóju, která bude v souladu s pokyny FEFAC pro získávání sóji.

Sója, kterou získává De Heus, musí splňovat různé požadavky partnerů řetězce a zainteresovaných stran. Jak je berete v úvahu?

„Tyto požadavky se v každé zemi a dokonce i v každém odvětví liší. V Evropě jsou nejrozsáhlejší. Na některých trzích je stále větší počet partnerů v řetězcích připraven platit prémiové ceny za živočišné bílkoviny nesoucí označení sója bez odlesňování. Například supermarkety v Nizozemsku. Řídí se požadavky trhu, společenskými zájmy nebo legislativou. Někdy všechny tři. V Africe a Asii není tento problém tak na pořadu dne. I když je na vzestupu, protože exportní aktivity do Evropy má stále více zemí. Naší hlavní prioritou je uspokojení krmivářských potřeb chovatelů hospodářských zvířat a akvakultury. Zda chtějí krmivo s udržitelnou sójou, závisí na tržní kompenzaci jejich investice.“

De Heus Animal Nutrition_Animal Nutrition_Compound feed_Soybean_plant_in_the_sun.jpg

Společnost De Heus velmi preferuje nákup sóji prostřednictvím certifikací nebo modelu hmotnostní bilance. Proč tomu tak je?

„Přechod na pěstování sóji bez odlesňování znamená, že farmář musí investovat do svých výrobních metod. Finanční pobídky pro udržitelnou sóju by měly směřovat k pěstitelům sóji, kteří vykonávají skutečnou práci. Nákupem sóji prostřednictvím certifikací máme zaručeno, že dodatečný poplatek, který platíme za krátkou tunu, půjde farmářům, kteří se rozhodnou vyrábět udržitelněji. S hmotnostní bilancí lze sóju dokonce vysledovat ke konkrétnímu mlýnu. To znamená, že přímo podporujeme farmáře, kteří vyprodukovali sóju, kterou používáme v našem krmivu.“

"V samotné Brazílii je více než 200 000 pěstitelů sóji, kteří ročně produkují 130 milionů tun sóji."

Ben Tacken

Ředitel nákupu De Heus Animal Nutrition

Někteří tvrdí, že získávání sóji prostřednictvím oddělených toků je lepší volbou

„Globální dodavatelský řetězec sóji je neuvěřitelně roztříštěný. Tato fragmentace činí fyzickou sledovatelnost velmi nákladnou, protože vývozci musí zajistit, aby sója vyrobená bez odlesňování byla přepravována a skladována odděleně. Podle mého názoru to není investice do udržitelné výroby. Investuje se do logistiky. Očekáváme, že to povede k výraznému zvýšení ceny jihoamerické sóji, kterou nemohou pokrýt partneři řetězce. V důsledku toho se poptávka evropského trhu po sóji přesune na sóju z jiných částí světa. Stejně jako Severní Amerika, kde je sója zaručeně bez odlesňování, protože v této oblasti již nejsou žádné primární lesy. Znamená to, že partneři řetězce platí za sóju bez odlesňování, ale nepropagují produkci sóji bez odlesňování. Pokud poptávka evropského trhu po udržitelné sóji z Jižní Ameriky klesne, očekáváme, že země, kde udržitelnost není prioritou, zvýší své zdroje z tohoto regionu. Obáváme se, že odlesňování poroste, protože ztráta přístupu na evropské trhy znamená, že farmáři sóji přijdou o kompenzaci za udržitelnou produkci sóji.“

Zjistěte více o našem přístupu k udržitelnosti

Seznamte se s naším programem zodpovědného krmení

Používání udržitelnější sóji v krmivech znamená, že zemědělci budou čelit vyšším cenám krmiv. Jak jste zmínil, ne každý trh může zemědělcům kompenzovat jejich další investice.

„Pro De Heuse je boj proti odlesňování a přeměně půdy důležitou prioritou. Zemědělci musí těžit z postupů šetrných k životnímu prostředí na obou koncích řetězce. S naším globálním zeleným cílem chceme dát našim dodavatelům a partnerům v řetězcích závazek a jistotu našich investic do udržitelné sóji a udržitelného rozvoje v našem hodnotovém řetězci. Prostřednictvím našeho Kodexu chování pro dodavatele chceme zapojit naše dodavatele do našich ambicí. Doufejme, že partneři řetězce po celém světě budou následovat v pravý čas.“„Pro De Heuse je boj proti odlesňování a přeměně půdy důležitou prioritou. Zemědělci musí těžit z postupů šetrných k životnímu prostředí na obou koncích řetězce. S naším globálním zeleným cílem chceme dát našim dodavatelům a partnerům v řetězcích závazek a jistotu našich investic do udržitelné sóji a udržitelného rozvoje v našem hodnotovém řetězci. Prostřednictvím našeho Kodexu chování pro dodavatele chceme  naše dodavatele zapojit do našich ambicí. Doufejme, že partneři řetězce po celém světě nás budou v tomto směru následovat.“