Průkopnické využití zbytkových surovin u krmiv pro zvířata

12 června 2023
-
6 minut

V rámci své strategie udržitelnosti se společnost De Heus snaží více využívat zbytkové suroviny, vedlejší produkty a potravinový odpad. Využíváním zbytkových živin obsažených ve vedlejších produktech z výroby potravin pro lidi a jejich přidáváním do krmiv pro zvířata nejen šetříme vzácné zdroje, ale také podporujeme oběhové hospodářství. Zatímco my používáme zbytkové toky jako složky našich krmných směsí, značný počet zemědělců používá stále větší množství zbytkových toků v tekutých krmivech. Ruud Bens, produktový manažer pro tekutá krmiva, nám sdělil, jakého pokroku dosáhla společnost De Heus v podpoře zemědělců při využívání zbytkových toků v tekutých krmivech a jaké jsou vyhlídky do budoucna.

„V Nizozemsku se ročně prodá zemědělským podnikům přibližně 5,4 milionu tun vedlejších produktů z výroby potravin, které se používají jako krmivo pro zvířata,“ uvádí Ruud. „Tyto zbytkové suroviny zahrnují pšeničnou mouku, vařené bramborové slupky, tekutý škrob, starý chléb, rozlámané sušenky, rýžové otruby, sladovnický ječmen z výroby piva a syrovátku ze zpracování mléka a sýrů. Kromě odpadních produktů z potravinářského průmyslu používáme také lihovarské sušené zrno z výroby bioplynu.“ Tyto vedlejší produkty lze využít jako palivo pro výrobu tepla, surovinu pro hnojiva a další účely, ale jejich zpracováním na krmivo pro zvířata se získá maximum z jejich výživové hodnoty. 

ENVIRONMENTÁLNÍ A EKONOMICKÉ PŘÍNOSY

Kromě maximalizace využití živin a lepšího využívání oběhového hospodářství v řetězci výroby krmiv snižuje využívání zbytkových toků emise skleníkových plynů z pěstování, zpracování a přepravy surovin. Snižuje také cenu krmiv pro zemědělce v Nizozemsku, protože zbytkové suroviny snižují spotřebu plodin, jako je kukuřice, pšenice a sója.

„K efektivní práci se zbytkovými surovinami potřebujete mnoho znalostí, proto De Heus radí zemědělcům, jak je využívat.“

Ruud Bens

Produktový manažer pro tekutá krmiva

PROSPERUJÍCÍ TRH SE ZBYTKOVÝMI SUROVINAMI

„Nizozemsko má se zbytkovými suroviny bohaté zkušenosti,“ říká Ruud. „Jsme průkopníky v používání tekutých krmiv pro prasata, jejichž hlavní složku tvoří zbytkové suroviny.“ Společnost De Heus nenakupuje a neprodává zbytkové suroviny přímo. Trh je v Nizozemsku natolik rozvinutý, že prodejci nakupují zbytkové suroviny od výrobců potravin a prodávají většinu zemědělcům a malé množství výrobcům krmiv, jako je De Heus. „Kvalita těchto vedlejších produktů se velmi liší, proto testujeme jejich nutriční hodnotu z hlediska obsahu bílkovin, vlákniny, škrobu a dalších složek. Tato analýza je zásadní, neboť tvoří základ pro receptury našich doplňkových krmiv, jež se používají v kombinaci se zbytkovými surovinami,“ pokračuje Ruud. „Zejména se snažíme využívat bílkoviny ze zbytkových toků, abychom snížili množství sóji v našich doplňkových krmivech. Tímto způsobem můžeme přispět k omezení odlesňování kvůli pěstování sóji.“ Společnost De Heus prodává toto doplňkové krmivo zemědělcům a radí, jak jej používat společně se zbytkovými surovinami. Společnost rovněž využívá zbytkové suroviny ve svých vlastních krmných směsích. 

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ZBYTKOVÝCH SUROVIN V POLSKU

Společnost De Heus rovněž podporuje využívání zbytkových surovin a rozvoj tekutých krmiv při chovu prasat v Polsku. „Před patnácti lety jsme převzali polského výrobce krmiv a postupně jsme zavedli tekutá krmiva a využívání vedlejších produktů,“ říká Ruud. „V současné době používá tekutá krmiva více než 120 polských chovů prasat, s nimiž se dělíme o naše zkušenosti.“ Ačkoli je Polsko větší zemí než Nizozemsko, mnoho tamních zemědělských podniků se nachází v blízkosti továren na výrobu potravin, takže zemědělci obvykle nakupují zbytkové suroviny přímo od výrobců. „K efektivní práci se zbytkovými suroviny potřebujete mnoho znalostí,“ dodává Ruud. „De Heus proto zemědělcům radí, jak je používat ve spojení s doplňkovými krmivy. 

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

Obchodní jednotky společnosti De Heus v Nizozemsku a Polsku jsou lídry v používání zbytkových surovin v krmivech a zbytek světa je začíná dohánět. Naše obchodní jednotky v Africe začaly používat vedlejší potravinářské produkty v krmivech pro zvířata a několik farem ve Španělsku používá zbytkové suroviny v krmivech pro prasata. Kromě toho, ačkoli jsou tekutá krmiva ve Spojeném království oblíbená, zbytkové suroviny se nepoužívají pravděpodobně z důvodu neznalosti těchto produktů. „Existuje mnoho nevyužitých možností, jak využívat zbytkové suroviny,“ vysvětluje Ruud. „Musíme sdílet naše znalosti s ostatními zeměmi, abychom mohli zvýšit využití oběhového hospodářství a snížit uhlíkovou stopu krmivářského průmyslu.

ROZVOJ GLOBÁLNÍHO TRHU

Jakmile si zemědělci a výrobci krmiv uvědomí výhody zbytkových surovin, jejich využívání v jiných zemích se jen zvýší. „Prodejci působící v Nizozemsku a Belgii začínají s podnikáním v Polsku a Španělsku,“ říká Ruud. Tito prodejci budou také aktivně vyhledávat nové zbytkové suroviny, které bude možné použít v krmivech pro zvířata. „Velmi se zaměřuji na využití zbytkových průtoků v kapalných krmivech, ale zbytkové suroviny používáme i v suchých krmivech,“ doplňuje Ruud. „V suchých krmivech lze například využít rozlámané sušenky a vedlejší produkty z výroby těstovin, stejně jako zbytkové suroviny ze zpracování sóji, řepkového a slunečnicového oleje.

DALŠÍ HNACÍ SÍLY TRHU

Potřeba stálých dodávek cenově dostupných potravin bude hnací silou využívání zbytkových surovin, zejména ve východní Evropě, ale jsou to především obavy o životní prostředí, co zvýší jejich využívání v celosvětovém měřítku. „Vzhledem k tomu, že se země snaží šetřit energií a snižovat svou uhlíkovou stopu, bude se to projevovat ve zvýšeném využívání zbytkových toků z výroby potravin,“ tvrdí Ruud. Až se tak stane, bude společnost De Heus připravena nabídnout poradenství a odborné znalosti v oblasti využití vedlejších produktů v tekutých krmivech.