Inspirativní projekt obnovy s místními zemědělci: Realizace koridoru biologické rozmanitosti Araguaia v Brazílii

13 června 2023
-
6 minut

Získávání surovin z udržitelných zdrojů znamená ochranu přírodních ekosystémů a biologické rozmanitosti. Společnost De Heus je dlouhodobým partnerem nadace Black Jaguar Foundation, která podporuje celosvětovou ochranu přírody. Tato nezisková organizace, kterou v roce 2009 založil Ben Valks, usiluje o obnovu břehů řeky Araguaia, která spojuje amazonský deštný prales a savanu Cerrado v Brazílii, dva nejdůležitější ekosystémy na světě.

Díky rozsáhlé výsadbě nejrůznějších původních dřevin vznikne v rámci projektu koridor biologické rozmanitosti Araguaia, který se stane životně důležitou tepnou pro tisíce původních druhů stromů a živočichů žijících v obou ekosystémech. Účast místních zemědělců je nedílnou součástí projektu nejen proto, že jejich pozemky hraničí s řekou Araguaia, ale také proto, že zemědělství závisí na řece, jejích ekosystémech a jejich přínosu pro životní prostředí. Kromě toho má tento koridor pro zemědělce zásadní význam kvůli vodě a půdě a kvůli zákonným požadavkům. Tři farmáři vysvětlují, proč navázali partnerství s týmem nadace Black Jaguar Foundation v regionu, jak spolupracují a co by měl svět vědět o brazilských majitelích půdy a její ochraně.

OBNOVENÍ ZNEHODNOCENÝCH OBLASTÍ PŮDY

„Jsem agronom a moje rodina se vždy starala o ochranu přírody,“ říká Marcos Mariani, jehož Fazenda Santa Fé byla jednou z prvních farem, jež spolupracovaly s nadací Black Jaguar Foundation. „Bez ochrany půdy není možné chovat dobytek a pěstovat plodiny.“ Marcos si to poprvé uvědomil v roce 1997, když sucho způsobilo v regionu velký úbytek vegetace. „Už tehdy byla míra degradace půdy vysoká, což mě motivovalo k tomu, abych se začal zabývat ochranou přírody, a nakonec jsem založil nevládní organizaci Preserve Amazonia, abych zvýšil povědomí o této problematice.“ Carlos Felix je majitelem farmy Bela Vista o rozloze 1 500 hektarů, která se rozkládá podél řeky Araguaia, a stejně vášnivě se zajímá i o přírodu. „Mám postgraduální vzdělání v oboru ekologie a velmi se angažuji v obnově oblastí kolem Araguaie,“ říká. „Přibližně 51 % mé farmy tvoří neporušený původní les, což je velmi neobvyklé.“ Další vlastník půdy, společnost AgroSB, provozuje pět farem ve státě Pará a chce ukázat, že zemědělství a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce. „Zavázali jsme se k nulovému odlesňování a máme velmi vysoké standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy,“ uvádí Cristiano Soares, generální ředitel pěti farem. „Zemědělské produkci prospívá prostředí, které je v rovnováze. Například v období dešťů je odvodnění výrobních ploch mnohem lepší, pokud máte dobře zachovalý les.“

Přečtěte si o našem úsilí o ekologičtější budoucnost

Zjistěte více o spolupráci mezi společností De Heus a nadací Black Jaguar Foundation, která podporuje udržitelnost a ochranu přírody.

DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK

Vzhledem k tomuto společnému odhodlání chránit půdu není překvapením, že tito farmáři byli k ambicím nadace Black Jaguar Foundation vstřícní. Přesto musí nadace vždy překonávat několik obav. „Jiné organizace s velkými ambicemi zahájily v tomto odlehlém regionu projekty obnovy, ale své sliby nedodržely,“ říká Ben Valks. „Podcenili složitost tohoto projektu. Například v našem 17krokovém cyklu obnovy pěstujeme a vysazujeme asi 70 různých druhů původních dřevin, a musíme tak činit bez odpovídající infrastruktury. Všechno musíme postavit od nuly.“ Brazílie je rozlehlá země a nadace Black Jaguar Foundation působí ve velmi odlehlé oblasti bez řádně fungujících elektrických a vodovodních systémů. Obnova není nic pro slabé povahy. „Musíme zemědělcům vysvětlit, že tu chceme zůstat,“ pokračuje Ben. „Prvních 1 000 hektarů půdy, které obnovíme, je důležitých, protože dávají vlastníkům půdy důvěru. Pomáhá také dlouhodobé partnerství s globální zemědělskou společností, jako je De Heus.“

Dlouhodobá podpora projektu ze strany společnosti De Heus zahrnuje příspěvek na vybudování a údržbu rozsáhlé stromové školky, která ročně vyprodukuje 500 000 původních stromů, vytvoření iniciativy pro sběr semen a školení, které umožní členům místní komunity předcházet lesním požárům a bojovat s nimi. Současný příspěvek společnosti De Heus je rovněž určen na podporu výsadby stovek tisíc původních stromů v koridoru biologické rozmanitosti Araguaia v nadcházejících letech.

„Prvních 1 000 hektarů půdy, které obnovíme, je důležitých, protože dávají vlastníkům půdy důvěru. Pomáhá také dlouhodobé partnerství s globální zemědělskou společností, jako je De Heus.“

Ben Valks

Zakladatel Black Jaguar Foundation

POSTUPNÝ PŘÍSTUP

Kromě negativních zkušeností s předchozími iniciativami obnovy musí nadace Black Jaguar Foundation překonávat také odpor vůči cizincům. „Někteří zemědělci se obávají, že na ně organizace zabývající se obnovou budou ukazovat a upozorňovat na odlesňování,“ říká Cristiano. Proto musí být tým nadace Black Jaguar Foundation v počátečním kontaktu se zemědělci velmi opatrný. „Jejich první kontakt s producenty je velmi uctivý a profesionální,“ říká Carlos. „Mají také kvalitní, dobře strukturovaný plán.“ Marcos souhlasí: „Nadace má vynikající přístup. Používají velmi srozumitelný jazyk, takže je snadné s nimi mluvit, a její pracovníci jsou velmi angažovaní.“ Nadaci Black Jaguar Foundation pomáhá při navazování kontaktů se zemědělci také postupný přístup. „Nechtějí expandovat za každou cenu,“ dodává Carlos. „Chtějí dosáhnout výsledků postupně.“ Pro nadaci Black Jaguar Foundation je klíčové začít pomalu a zaměřit se spíše na kvalitu než na kvantitu. „Je lepší mít malou oblast s dobrými výsledky než větší oblast se špatnými výsledky,“ vysvětluje Ben. „Do konce příštího roku vysadíme 2 miliony stromů, z nichž přežije 90 %. Jde o kvalitu, dlouhodobou perspektivu a rozsah.“

ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI

Carlos, Marcos a Cristiano jsou sice vedeni vlastním nadšením pro ochranu přírody, ale ze zákona musí na svých pozemcích chránit původní lesy a obnovovat odlesněné plochy, což však nemohou dělat sami. „Potřebujete technické znalosti a prostředky, profesionální strukturu a plán,“ doplňuje Marcos. „Je to také drahé.“ Nadace Black Jaguar Foundation těmto zásadním požadavkům vyhovuje. „Obnovené sázení původních stromů a obnova biologické rozmanitosti se velmi liší od monokulturního zemědělství, jako je pěstování sóji a kukuřice,“ říká Cristiano. „Potřebujeme nadaci, která nám poskytne odborné znalosti a fyzickou podporu.“ Ben dále vysvětluje: „Chce to hodně dovedností a zkušeností. Musíte vědět, které původní dřeviny vysadit, kde a kdy je vysadit, v jakém poměru a jak je udržovat. Mnoho zemědělců chce chránit životní prostředí a místní ekosystémy s původní biodiverzitou, ale nemají k tomu potřebné znalosti a zkušenosti.“ Nakonec je farma podnikem, který musí vyrábět, a partner pro obnovu s tím musí počítat. „Nemůžete chránit životní prostředí, aniž byste se starali o komerční stránku, musíte dělat obojí dohromady a najít správnou rovnováhu,“ doplňuje Marco. „Tým nadace Black Jaguar Foundation to chápe.“

Zjistěte, jak Carlos Felix spojuje výrobu potravin s ochranou našich ekosystémů

FINANCOVÁNÍ ŠKOLKY

Podpora farmářů pro cíle nadace přesahuje rámec umožnění přístupu na jejich pozemky a usnadnění práce pracovníkům při obnově. Často se zapojují a poskytují další pomoc, když ji nadace Black Jaguar Foundation potřebuje. „Před několika lety jsme potřebovali novou školku, ale nemohli jsme si ji dovolit. To bylo předtím, než jsme měli několik dlouhodobých sponzorů, jako je De Heus,“ říká Ben. „Podali jsme návrh Marcosovi a on financoval a vytvořil školku na své farmě. Vlastníci půdy v Brazílii dělají pro ochranu a obnovu půdy mnohem více, než se ví, zejména mimo Brazílii.“

PRÁVNÍ VÝHODY

Mnoho lidí mimo Brazílii nezná brazilský zákon o lesnictví, který ukládá každému vlastníkovi půdy na venkově povinnost vyhradit určitou plochu své půdy pro přírodu, a právě zde působí nadace Black Jaguar Foundation. Kromě zachování kvality půdy a vody pro zemědělství je tedy projekt přínosný pro zemědělce i z právního hlediska. „V mém státě Tocantins se v současné době právní předpisy týkající se obnovy a ochrany půdy příliš nevymáhají,“ říká Carlos. „Když však vláda začne předpisy prosazovat, zemědělci, kteří je budou dodržovat, se vyhnou pokutám a snáze dosáhnou na úvěry. Nadace Black Jaguar Foundaton tak předběhla dobu.“

Společnost AgroSB se zavázala sladit svou produkci s ochranou životního prostředí

PODPORA PRÁCE V TERÉNU

Co si farmáři myslí o partnerství nadace Black Jaguar Foundation se společností De Heus? „Jedná se o skvělé partnerství, protože společnost De Heus podporuje ochranu přírody v zemědělských regionech,“ tvrdí Marcos. „Některé komerční společnosti skupují farmy, zalesňují je a pak prodávají uhlíkové kredity, ale to není ochrana přírody.“ Cristiano vidí partnerství spíše z obchodního hlediska. „Tento druh podpory je velmi důležitý, protože společnosti v Evropě musí prokázat, že jejich výrobky pocházejí z udržitelných zdrojů,“ říká. „Projekt nám pomáhá prodávat úrodu a dobytek.“ Carlosovi toto partnerství pomůže zajistit dlouhodobý úspěch nadace Black Jaguar Foundation. „Partnerství pomáhá upozornit na to, co se zde v oblasti řeky Araguaia děje. Posílí projekt a umožní nadaci rozšířit se a dosáhnout jejích cílů.“ Stručně řečeno, je to čtyřstranná výhra pro zemědělce, De Heus, nadaci Black Jaguar i biologickou rozmanitost v Brazílii.

„Obnovené sázení původních stromů a obnova biologické rozmanitosti se velmi liší od monokulturního zemědělství, jako je pěstování sóji a kukuřice. Potřebujeme nadaci Black Jaguar Foundation, aby nám poskytla odborné znalosti a fyzickou podporu.“

Christiano Soares

Vlastník pozemku

VÝROBA A OCHRANA PŘÍRODY

Marcos je přesvědčen, že kromě velkých společností musí nadaci Black Jaguar Foundation podporovat i další skupiny. „Veřejnost by měla pochopit význam takových projektů a zapojit se do nich,“ uvádí. „Brazilští a evropští politici by také měli vědět o projektech obnovy a podporovat zemědělskou produkci a ochranu přírody.“ Širší povědomí o úsilí zemědělců o zachování půdy rovněž pomůže napravit jejich pošramocenou pověst. „Producenti jsou často považováni za lidi, kteří ničí přírodní prostředí,“ říká Carlos. „V našem regionu se však majitelé půdy velmi zasazují o zachování místních ekosystémů a životního prostředí, a když lidé sami vidí, co děláme, mění názor. Ukazujeme, že je možné současně vyrábět i chránit.“