Výzkum na místních výzkumných farmách po celém světě

18 října 2020
-
7 minut

Téměř ve všech zemích, kde se nacházíme, máme místní výzkumné farmy. Zde provádíme nesčetné množství testů krmení pomocí široké škály proměnných. Tímto způsobem jsme schopni přesně určit přesný typ krmiva a přesné okolnosti, které povedou k silným, zdravým zvířatům a efektivní konverzi krmiva. Znalosti, které získáváme díky těmto výzkumným farmám, budou použity ke zdokonalení a inovaci našich produktů.