Chov telat během zimních měsíců

26 února 2018
-
3 minut

Když končí léto a nastává chladné počasí, je rozumné věnovat zvláštní pozornost odchovu telat. Zvláště během chladného období jsou často citlivější na různé nemoci, včetně poruch gastrointestinálního systému, stejně jako onemocnění související s plícemi, rýmou, kašlem a chřipkou.

Největším rizikem během tohoto období je vlhkost a průvan. Viry a bakterie se často chovají agresivně ve vlhkém prostředí. To způsobuje, že telata jsou náchylná k infekci a snadno se vzájemně nakazí. Druhou příčinou je průvan, který do stáje přináší vzduch studenější, než jaký je uvnitř. Vzhledem k tomu, že vzduch je chladnější, rychle klesá k zemi, a tak často zasáhne i tele. Tělo, které rychle roste a produkuje teplo, se může snadno nachladit a rozvíjí se u něho příznaky chřipky.

Kvalitní mlezivo má zásadní význam

Aby se zajistilo, že telata během tohoto období budou mít co nejméně problémů, je důležité jim poskytnout především vysoce kvalitní mlezivo. To obsahuje velké množství protilátek a chrání tele během prvního období. Vysoce kvalitní mlezivo se dojnicím tvoří na základě optimálního suchostojného období. U nás, ve společnosti De Heus pracujeme s řadou doplňkových krmiv, která optimálně připraví krávu v jejím suchostojném období k produkci dostatečného množství vysoce kvalitního mleziva v době otelení. Tím zajišťujeme požadovanou počáteční odolnost. Vedle mleziva můžeme rovněž zvýšit odolnost i pomocí vakcinace. Zejména vakcinace suchostojných krav proti různým virům, jako jsou Rota a Corona viry, je účinná proti těmto patogenům v těle telete. Díky tomu tele přijímá protilátky v mlezivu očkované krávy.

Pokud tyto základy nejsou v pořádku, vytváří se tím špatné počáteční podmínky, které dávají patogenům větší šanci.

Základ pro zdravá zvířata

Vedle účinku mleziva má zásadní význam i řada dalších prvků. Pokud nejsou v pořádku, vytváří se tím špatné počáteční podmínky, které dávají patogenům větší šanci infikovat vaše krávy. Prvním základním prvkem je hygiena. Udržování věcí v čistotě funguje na úkor patogenů. Věci, které zde přicházejí v úvahu, jsou nádoby na pití a kotce. Nezapomeňte každý den podávat čerstvé krmivo. Kromě udržování věcí v čistotě je třeba postarat se o suché prostředí. V suchém prostředí se vyskytuje méně patogenů.

Druhým prvkem je větrání. Větrání definujeme jako odsávání spotřebovaný vzduchu a jeho nahrazení čerstvým vzduchem. Ten obsahuje velké množství kyslíku. Prohlédněte si ventilaci ve vašem ustájení. Zeptejte se sami sebe, zda zajišťuje výměnu vzduchu. Jinými slovy: Kudy se přivádí čerstvý vzduch a kudy se odvádí spotřebovaný vzduch? Existuje riziko průvanu? Existuje zde mikroklima? Využijte této příležitosti a přezkoumejte tyto věci s odborníkem na chov dobytka ze společnosti De Heus.

Třetím prvkem je podávání krmiva: Jsou zvířata krmena správným způsobem? Je podíl sušeného mléka přiměřený? Mají telata k dispozici dostatek pitné vody, krmných koncentrátů a vlákniny? Mnoho problémů, včetně průjmu, je způsobeno přípravou a zkrmováním mléka. Pečlivě zkontrolujte rozpis, abyste zjistili, která telata vyžadují krmení, a ujistěte se, zda krmivo má správnou teplotu a je v odpovídajícím množství. Během zimních měsíců a při teplotách pod 10 °C můžete trochu upravit koncentraci, ze 125 gramů/litr na 145 gramů/litr vody. U napájecího automatu zvyšte koncentraci ze 140–145 gramů na 160 gramů/litr.

Ve všem, co děláte během období odchovu, se snažte pracovat se zaměřením na prevenci, a zvláště velmi pozorně sledujte a objasněte, co se děje. To pomáhá předcházet nemocem a chybám v krmení a tím zabránit stagnujícímu růstu.