Jak dosáhnout zdravých běháků při výkrmu kuřat?

30 března 2023
-
5 minut

Kuřata jsou celý život v přímém kontaktu s podestýlkou, takže kvalita podestýlky má významný vliv na užitkovost, zdraví a pohodu zvířat. Mezi hlavní vlastnosti, které charakterizují kvalitní podestýlku, patří schopnost absorbovat vlhkost a následně vysychat.

Současné trendy

V západní Evropě se pozorování lézí na běhácích kuřat, které vznikají zejména v důsledku mokré a špatně udržované podestýlky, stalo běžnou praxí. Chovatelé mohou být pozitivně nebo negativně motivováni zdravím běháků a dalších částí těla kuřat. Ve Spojeném království hrozí chovatelům kuřat pokuty, zákazy chovu a dokonce i vězení, pokud jsou jejich běháky opakovaně ve špatném stavu.

Před polovinou 80. let 20. století neměly běháky kuřat větší hospodářský význam než peří nebo krev. Od té doby evropské a americké společnosti úspěšně pronikly na asijské trhy, kde jsou kuřecí běháky ceněnou pochoutkou a jejich konzumace je široce rozšířená. To zvýšilo tlak jatek na velké, zdravé a čisté běžce, které by bylo možné lépe zpeněžit.

Kvalitu podestýlky samozřejmě ovlivňuje celá řada faktorů, jako je hustota osazení, větrání, stav napájecích linek a správně vyvážená výživa. Jedním z těchto faktorů je i výběr samotného materiálu podestýlky. Ten je v našem případě určován především dvěma proměnnými, a to cenou a dostupností. Naprostá většina kuřat na Slovensku a v České republice je chována na slámě. S druhou nejčastější alternativou, houněmi, se setkáváme především v rodičovských chovech, v chovech krůt a jen méně často ve výkrmnách.

Hlavním důvodem, proč někteří chovatelé používají hobliny, je prevence salmonelózy nebo aspergilózy.

SLÁMA ŘEZANÁ NEBO CELÁ?


Ačkoli většina farem používá slámu vcelku, řezání má několik výhod. Řezání zvětšuje absorpční plochu, kterou může sláma absorbovat vlhkost. Umožňuje také mnohem lepší pohyb podestýlkou během prvních dnů života, protože řezaná sláma může vytvořit rovnoměrnější vrstvu podestýlky.

RAŠELINA A SLAMĚNÉ PELETY


V zahraničí, ale i u nás má řada chovatelů zkušenosti i s alternativními materiály podestýlky. Mezi ty nejpoužívanější v našich podmínkách patří rašelina a slaměné pelety. Výhodou těchto materiálů je, že výrazně snižují výskyt poranění na běhácích, tlumí výskyt potu u chovatelů a napomáhají výbornému startu na začátku turnusu.

Tyto materiály však nejsou vhodné pro všechny podmínky. Pokud je podlaha haly v dobrém stavu a lze ji dobře vytápět, může teplo pronikat ke kuřatům a zahřívat je přes tenkou vrstvu podestýlky. Ve skutečnosti se při použití rašeliny často doporučuje tloušťka podestýlky jen několik centimetrů. Přes takovou vrstvu je mnohem snazší ohřát beton než přes silnou vrstvu slámy. Pokud jsou však podlahy netěsné a kurníky nejsou vytápěny tak, jak by měly být, tenká vrstva rašeliny k izolaci kuřat před chladem nestačí.

Při výrobě slaměných pelet se vlivem teploty a tlaku mění struktura slámy, která je schopna absorbovat mnohem více vody. Se správným technologickým vybavením lze slaměné pelety aplikovat velmi rychle a ušetřit mnoho práce.

PRAKTICKÉ RADY


Pokud jste uvažovali o použití rašeliny, musíte také dbát na výšku krmítek. Pro některé chovatele bylo nepříjemným zjištěním při prvním použití rašeliny to, že se kuřata v prvních dnech do krmítek vůbec nedostala. Zatímco používaly silnou vrstvu slámy, krmítka se do ní jednoduše zatlačila a okraj byl na úrovni slámy. Když však byly na podlaze jen dva centimetry rašeliny, kuřata výšku okraje překonat nedokázala. Řešením bylo naštěstí rozebrání části krmítek, čímž se výška okraje snížila, a přidání dalších papírů.

Mnoho chovatelů, kteří měli možnost rašelinu vyzkoušet, ji nadále preferuje, zejména v letních měsících, kdy je snazší udržet dobrou kvalitu podestýlky, a naopak ji nepreferují v zimě, kdy snadno saje vlhkost a hůře se suší.

SOUVISÍ VÝSKYT LÉZÍ A UŽITKOVOST?


Rozhodně ano! Kuřata, která mají léze na běhácích, pociťují chronickou bolest, méně se pohybují, a tak se snižuje jejich příjem vody a krmiva. Otevřené rány na kůži běháků jsou samozřejmě vstupní branou pro infekce, které mohou později způsobit další onemocnění pohybového aparátu.

CO SI Z TOHO ODNÉST NA ZÁVĚR? 

Ostré hrany stébel slámy mohou v první fázi života mláďat poškodit jemný prvek na běhácích, což se následně projeví výskytem lézí na běhácích, když jsou mláďata těžší. Bezprašné slupky z měkkého dřeva jsou dobrou alternativou slámy s pozitivním vlivem na užitkovost, jsou však drahé a v některých oblastech špatně dostupné. Rašelina i slaměné pelety mají různé příznivé vlastnosti, ale pro jejich efektivní použití je třeba připravit vhodné podmínky v hale.

Pokud nechcete investovat do drahých materiálů a použijete slámu, nejlevnějším krokem, který můžete udělat, je nakrájet slámu na krátké kousky.