Krmení s De Heus na kozí farmě Krmelín

15 května 2023
-
5 minut

Autor: Ing. Alojz Timko, špecialista na ovce a kozy De Heus s.r.o., Kendice

Obr. - Kozy plemene Sanska.

V tomto článku bych vám rád představil Kozí farmu Krmelín, kterou vlastní a provozují Michaela a Lukáš Hlubkovi. Jedná se o rodinnou farmu zabývající se chovem koz plemene Sanska (850ks) a ovcí plemene Lacaune (300ks). Manželé jsou veterináři s dlouholetou praxí v chovu ovcí a koz s důrazem na kvalitu a zdraví zvířat. Rozhovor se mnou vedl MVDr Hlubek.

Farma vznikla v roce 2014, kdy byl původní chov prasat a skotu zmodernizován a převeden na chov ovcí a koz. V tomto roce bylo na farmu dovezeno z Francie 300 sanských koz ve věku 6 měsíců. První mléko od těchto koz bylo nadojeno v roce 2015 a na první laktaci dávaly tyto kozy v průměru 3,5 litru mléka na kus a den. Postupem času byly do stáda zařazeny starší roční kozy a průměrná užitkovost postupně klesala až na 3 litry na kozu a den. Tehdy začal MVDr Hlubek uvažovat o změně krmení na farmě, a tak v roce 2020 přešel z krmení konvenční TMR na granulovanou TMR (full goat TMR u kôz a full sheep TMR u oviec) od společnosti De Heus.

MVDr. Hlubek

Obr. - MVDr. Hlubek při prohlídce stájí a zvířat.

Krmivo TMR (Total Mixed Ration) je směs různých druhů krmných surovin, která je připravena tak, aby obsahovala potřebné živiny v optimálním poměru pro hospodářská zvířata. Používá se především pro krávy, kozy a ovce. Směs může obsahovat také siláž, seno, kukuřici, obilné šroty, sójové nebo řepkové šroty a další složky. Plná TMR je kompletní krmná dávka pro kozy/ovce v laktaci, která je obohacená a obsahuje vše, co klasická TMR. To znamená, že obsahuje vlákninu, živiny od minerálních látek přes vitaminy, dusičnany a vše potřebné. Toto krmivo je vhodné zejména pro intenzivní chov hospodářských zvířat, kde je vyžadováno co nejefektivnější využití krmiva a zajištění optimálního zdravotního stavu zvířat.

Zvířata přijímají krmivo ze žlabu ad libitum, přičemž ve vrcholné laktaci dosahují v průměru 4,5 litru na kus a den. Když dojivost klesne na 3 litry, zvířata se přesunou do druhé skupiny, kde se počítá s příjmem krmiva 2,5 až 3 litry za den. V této skupině zůstávají kozy několik měsíců, dokud nejsou připuštěny. Poté jsou krmeny pouze senem až do fáze před porodem, kdy jsou krmeny vysoce produkčními intenzivními granulemi (full goat TMR firmy De Heus). Tento systém krmení byl vyzkoušen na polovině stáda po dobu jednoho roku a druhá polovina byla na konvenční mokré TMR. Po roce přišlo vyhodnocení a zjistilo se, že zvířata pelety dobře snášejí. Strukturální vláknina o velikosti 0,5 cm je dostatečná k tomu, aby v bachoru probíhalo klasické přežvykování. Stádo bylo bez ketózy, průjmů a dalších problémů. Bylo zjištěno, že tento systém chovu funguje dobře. Pro výpočet ekonomické rentability bylo podstatné, že se přestaly používat vaky, silážní jámy, nakladače, traktory a krmné vozy. Nebyly žádné problémy se zkaženou senáží nebo siláží v důsledku špatného roku, špatného počasí.

Jahničky Lacaune

Obr. - Jehňata Lacaune.

V porovnání s krmením siláží se vyhneme klostridiové infekci, listerióze nebo poruchám funkce bachoru a v neposlední řadě také nákupu drahých strojů a jejich následnému servisu. Podle MVDr Hlubka je dobré, když má kamion "vydlážděnou cestu" - přijede, nafouká pelety do sila a zvířata je dostávají celý měsíc z toho jednoho sila. Důležitý je impuls nasypání čerstvého krmiva na žlab. U mokrého systému TMR se krmivo dává na žlab dvakrát denně. Když zaměstnanec přijde nasypat krmivo 3x denně, zvířata dostanou 5x denně impuls k tomu, aby vstala a nakrmila se. U systému suchého krmení je podle MVDr. Hlubka důležité nastavení krmení. Když nastavíme krmení například 9x denně, zvířatům 9x spadne malá porce granulí a zvířata pokaždé okamžitě reagují. Tento systém je ve světě nový a testuje se na jedné farmě v České republice, jedné farmě v Libanonu a Nizozemsku a dvou farmách v Anglii. Jedná se o pilotní projekt.

Maštal

Obr. - Pohled do stáje s ovcemi Lacaune.

Farma v Krmelíně nevlastní žádnou ornou půdu, a proto nedostává dotace, protože v České republice jsou dotace pouze na pastevní chov zvířat. Farma má pozemky, na kterých jsou budovy, jako jsou stáje a mléčnice, a zvířata. Příjmy získává pouze z mléka a mléčných výrobků. Je to jedna z mála farem, která funguje bez dotací, protože na nich není závislá. Není tedy třeba kontrol ze strany příslušných orgánů.

Pokud jde o odchov jehňat a kůzlat na farmě, používá se předčasný odstav, který se používá v západních zemích. Hlavním důvodem je skutečnost, že mládě po narození přijímá mateřské mlezivo a s ním 90 % nemocí. Na farmě se proto používá pasterizované mlezivo. Mládě je matce odebráno ihned po narození, nesmí pít, je matkou olizováno. Je umístěno do vyhřívaného boxu pod infračervenou lampou, kde první den dostane 3x pasterizované mlezivo (mlezivo se pasterizuje při 60 stupních po dobu 30 minut). Kolostrum se podává zkumavkou. Od druhého dne věku se jehňata a kůzlata přesouvají do mlékomatu na sušené mléko, kde jsou uchovávána do hmotnosti 14 kg.      

Odchovňa

Obr. - Odchovna jehňat a kůzlat.

Cílem je, aby zvířata v době odstavu od stroje dobře přijímala starter. Pokud jej přijímají v dostatečném množství, nemají v prvních dnech po odstavu žádné problémy. Mladá zvířata dostávají granulované krmivo De Heus prakticky od prvních dnů života až do začátku první laktace.

Kozy na farmě Krmelín jsou připouštěny ve věku 6 měsíců a 38 kg, systém chovu jehňat a koz je totožný. Optimální scénář je takový, že zvířata poprvé kotí ve věku 12 měsíců a začínají dojit.

Systém krmení granulemi šetří lidskou práci, náklady na nákup strojů a jejich opravy, pohonné hmoty, šetří krmivo, nedochází k plýtvání zkaženým krmivem, nedochází k výkyvům mikrobiálního bachoru nebo PH. Farma se v průběhu let vyhnula lidským chybám v tomto systému krmení: zaměstnanec špatně namíchá krmivo, nedodrží dávkování komponentů apod. Hlavními důvody, proč je farma se zvoleným systémem chovu spokojena, jsou: stabilita krmné dávky, bezpečnost, zabezpečení, minimum práce, a tedy méně zaměstnanců a s tím spojených nákladů. U mokré TMR farma nikdy nedosáhla více než 3,5 litru na kozu a den, u suché skončila v loňském roce na 4,36 litru, na vrcholu to bylo více než 4,5 litru. Tento jeden litr na kus a den kompenzuje zvýšené náklady na krmení. Všechny ostatní provozní úspory a výhody plynoucí z jednoduššího provozu jsou přínosem tohoto systému krmení. U ovcí činí současná krmná dávka 2,5 litru na kus a den. Děkuji MVDr. Hlubkovi za příjemně strávený čas a cenné poznatky s tímto systémem chovu.

Pokud vás tento systém krmení, který využívá granulované krmivo TMR, zaujal, neváhejte se o této metodě dozvědět více. Kontaktujte nás pro více informací a možnost osobního setkání s některým z našich odborníků.