Osivo jetelotrav - BESTERGRASS

08 listopadu 2016
-
2 minut

Je tomu už řada let, co společnost De Heus a.s. přišla na český trh s osivem jetelotrav pod komerčním jménem Bestergrass. Toto osivo bylo připraveno speciálně pro české podmínky a na jeho přípravě se podíleli jak osiváři z firmy Barenbrug tak výživáři De Heus.

Firma Barenbrug působí na celosvětovém trhu již více jak 100 let a zkušenosti s pěstováním těchto jetelotrav předává i výživářům firmy De Heus. Jak měli naši kolegové z mateřské firmy možnost zjistit, český farmář umí pěstovat kukuřici na poměrně dobré úrovni, ne však trávy a jetelotrávy. Škoda, jedná se o krmivo s velkým potencionálem.

Intenzivně hnojené jetelotrávy a trávy dosahují okolo 16 - 17% NL, energii i na úrovni 920 - 980 VEM (6,35 - 6,8 NEL – jako u kukuřičné siláže) a vysokou stravitelnost organické hmoty (+ - 73%). A co pro zodpovědného výživáře je obzvláště zajímavé, že tato energie nepochází ze škrobu, jak jsme tomu zvyklí u kukuřičné siláže. To ocení především jalovice starší 5 měsíců, dojnice na konci laktace a suchostojné krávy, tedy skupiny zvířat se sklonem k tučnění! Vysoká hladina energie a cukrů má velice pozitivní vliv na chutnost krmné dávky a tedy i na množství přijatého krmiva u nejvíce produkčních dojnic.

Vysoká koncentrace cukrů má zásadní vliv i na konzervační proces. A když už jsme u senážování tak i dusání těchto jetelotrav  je na rozdíl od vojtěšky daleko snazší. Je to dáno tím, že vojtěška má poměrně silné stonky plné vzduchu což u intenzivních jetelotrav nehrozí, výnos je zde tvořen listy.

Aktuálně jsou v nabídce společnosti De Heus 3 druhy osiv těchto jetelotrav:

Bestergrass White

Víceletá jetelotravní směs s obsahem jetele bílého. Výborná vytrvalost a suchoodolnost.

Bestergrass GREEN

Víceletá travní směs vhodná pro vlhké a kyselé půdy.

Bestergrass RED

Dvouletá jetelotravní směs pro použití na ornou půdu. Je tolerantní ke kyselému pH.