Prasnice, které nejsou ve správné kondici, dávají méně mléka

10 října 2017
-
3 minut

Problém s tvorbou mléka po porodu je jedním z nejznámějším v chovu prasat. Jak zjistíme jeho příčinu?

Počet narozených selat na prasnici se zvýšil teprve v posledních letech. Vysoká produkce selat klade zvýšené požadavky na výživu, ustájení a zdravotní péči. Prasnice na porodně, které mají rodit, musí být ve správné kondici. Prasnice s vysokým počtem selat jsou v negativní energetické bilanci. Už mírné narušení zdraví prohlubuje tento stav. Prasnice, které jsou nemocné, stejně jako zvířata trpící chronickou nemocí, nedosahují dobrého výkonu. To platí také pro prasnice, které se teprve zotavují z infekce. Tyto problémy se projevují různými způsoby, včetně nižší produkce mléka. Na porodně se vyskytují tato onemocnění:

  • Chřipka
  • Infekce močových cest
  • Zdraví nohou

 Chřipka 

V případě chřipky můžete požádat o kontrolu, zda jsou odstavená selata také infikována. K tomu slouží jednoduchá metoda vyšetření slin pomocí bavlněné tkaniny.

Chřipková infekce (s PRRS nebo bez ní) je dominující příčinou problémů v porodním kotci. Výsledkem je nižší příjem krmiva. Chřipka je v první řadě známá jako onemocnění s jasně viditelnými příznaky. Očekáváme, že uvidíme prasnici, která má horečku a pravděpodobně dojde k potratu. Ve skutečnosti analýzy krve prokazují vysoké hladiny protilátek proti chřipce, a to i v případě, že nedošlo k očkování, aniž bychom u prasnic zjistili nějaké neobvyklé příznaky. Jinými slovy, chřipka se vyskytuje i bez jasných symptomů nemoci. Zdá se, že na velkých farmách je chřipka stále přítomna. Prasnice, u nichž se na konci březosti již chřipka projevila, pro umístění na porodnu nejsou vhodné. Může s tím být spojen snížený příjem krmiva a slabá počáteční tvorba mléka. I když je chřipkový syndrom dobře známý, je velmi obtížné ho přesvědčivě diagnostikovat v běžné praxi. Zvláště, když jsou prasnice vakcinovány. Klasická diagnóza spočívá ve dvojí analýze krve „nemocných“ prasnic. První vzorek odebereme okamžitě a druhý vzorek o tři až čtyři týdny později. Další vhodnou metodou je PCR diagnostika viru. Ta spočívá v analýze slin na přítomnost viru chřipky. Toto lze provést se slinami odstavených selat (pomocí bavlněné látky).

tabel_1-_demonstrating_the_presence_of_flu_-_cz.png

Ukázka přítomnosti chřipky. Prasnice mohou mít vyšší titry protilátek kvůli předchozím infekcím. Nicméně, na této farmě byly odchovány nevakcinované prasničky (ve věku 6 měsíců)u nichž se prokázaly vysoké titry kmene H3N2. To dokazuje, že na této farmě došlo k nedávné infekci chřipky. Na porodně lze očekávat problémy s příjmem krmiva a tvorbou mléka.

Infekce močových cest

 Vyšetření močových cest je nejvhodnější provést z ranní moči starších prasnic před porodem.

Nedávno byl proveden výzkum infekcí močových cest u prasnic ve Flandrech (Belgie). Výsledky ukázaly, že 18% mladších a až 38% starších zvířat má infekci. Tyto infekce mohou migrovat do ledvin, což způsobuje vážné onemocnění prasnice. U těchto zvířat se rovněž zvyšuje pravděpodobnost infekce dělohy. Infekce močového měchýře neznamená, že prasnice skutečně onemocní. Infekce je obecně chronické povahy, přesto však klade neustálé nároky na energii prasnice. Proto není v dobré kondici a je pravděpodobné, že bude mít potíže s příjmem krmiva na porodně a tvorba mléka nedosáhne správné úrovně. K diagnostice infekcí močových cest obvykle odebíráme vzorky moči od dvaceti až třiceti prasnic. Nejlepší je ranní odběr, když první ošetřovatel přichází do stáje. To je doba, kdy prasnice vstávají a začínají močit. Dáváme přednost vzorku starších prasnic kolem porodu. Pro tento účel můžete použít prázdné šálky na kávu. Vzorky mohou být analyzovány na farmě s použitím stejných testačních proužků, jako používají praktičtí lékaři. Proužek především prokazuje přítomnost dusitanů. Vlámský výzkum však ukazuje, že moč obsahuje dusitany pouze v polovině případů infekcí močových cest. Infekce typu coli vytvářejí zejména dusitany. Skutečné procento infekcí močového ústrojí je dvojnásobné, než lze zjistit tímto testem. Takže je vhodnější připravit kultivaci každého vzorku moči. V takovém případě je třeba analyzovat moč v laboratoři.
graf_article_7.png

Procento prasnic s infekcí močových cest na jednotlivých farmách se značně liší a pohybuje se v rozmezí 0 do 40. Toto jsou zjištění výzkumu, který provedla veterinární služba ve Flandrech.

Zdraví nohou

Zdraví nohou je na jednotlivých farmách odlišné. Na některých farmách je obecně stav paznehtů pod kontrolou. Prasnice s narušenými spárky často trpí chronickou infekcí. Podobně jako u infekce močových cest toto spotřebuje velké množství živočišné energie. Dále prasnice před porodem budou mnohem méně ochotné vstávat ke krmení.To samozřejmě platí i po porodu. Výsledkem je pomalá tvorba mléka. Stav nohou zvířat na vaší farmě můžete posoudit kontrolou paznehtů.  Na výzkumné farmě firmy De Heus v současné době provádíme výzkum vlivu podávání několika minerálů (jako je chelátovaný zinek). Na jiné farmě zkoumáme efekt koupelí nohou při skupinovém ustájení prasnic.

Pokud máte zájem o výsledky nebo chcete vědět, jak vám můžeme pomoci zlepšit zdraví vašich prasat, obraťte se na některého z našich specialistů.