Správné svícení ve výkrmu brojlerů

27 března 2019
-
3 minuty

Odchov

Po naskladnění haly je potřeba, aby se kuřata co nejrychleji v prostoru zorientovala a našla krmivo a vodu. Z tohoto důvodu se doporučuje jim svítit prvních 24 hodin nepřetržitě a následně od 2. do 7. dne v noci na 1 hodinu zhasnout, aby si postupně přivykala na tmavé periody. Zpočátku po zhasnutí reagují křikem, později si však sednou na podestýlku a nejsou aktivní. Intenzita světla by měla být vyšší než během pozdějších fází výkrmu, a to mezi 25 - 40 luxů. V případě moderních hal, s možností regulace intenzity světla, je nastavení intenzity jednoduché. U starších farmáři často tuto otázku řeší přídavnými světly či žárovkami, které rozsvěcují jen v tomto období.

Růstová fáze

Od 8. dne až do 5 dní před vyskladněním je vhodné kuřatům dopřát 4 až 6 hodin tmy denně. V případě šesti hodin doporučujeme rozdělení této periody do dvou období během dne. První během dne, druhé v noci. Pokud zhasínáme světla ve dne, je třeba mít halu vybavenou tak, aby bylo možné dosáhnout skutečně tmu. Jinak kuřata budou stále aktivní.

Důvodem pro rozdělení periody je, že přibližně 6 hodin trvá trávení u kuřat, takže po rozsvícení jsou velmi hladová. Může docházet k poškození kůže škrábanci, když kuřata soupeří, které se dříve dostane ke krmítku. Pokud trvá doba tmy déle, kuřata se i přesto jdou nažrat. Dalším argumentem k rozdělení tohoto období je, že pokud kuřata spí příliš dlouho, zhoršuje se kvalita podestýlky a následně běháků.

Fáze tmy je důležitá zejména pro správnou osifikaci kostí a metabolismus vápníku. Při ní dochází také ke snížení mortality z důvodu selhání kardiovaskulárního systému či problémů s běháky. Zároveň dochází ke nižšímu výskytu chyb drůbežího masa. Je však nezbytné nastavit kuřatům pravidelný biorytmus tím, že světla zhasínáme vždy ve stejnou dobu. Na tento režim si navyknou a těsně před předpokládaným zhasnutím se nažerou, aby mohla trávit.

Během růstové fáze postačuje intenzita 5 - 10 luxů měřené na úrovni kuřat. Při vyšší intenzitě se zbytečně zvyšují náklady na elektrickou energii. Kuřata jsou zároveň více aktivní a stresované, což může zvyšovat spotřebu krmiva. Nejmodernější přístroje na trhu měří intenzitu světa skutečně vnímanou drůbeží v galliluxech.

Před porážkou

Někteří chovatelé pokračují ve stejném světelném režimu až do vyskladnění. Doporučuje se však hodiny světla pomalu opět zvyšovat, což napomáhá zredukovat stres při chytání kuřat.

svetelny_program.png
Tab. 1 Počet hodin svícení a intenzita lux v závislosti na stáří brojlerů

Barva světla

V minulosti farmáři často pracovali s informacemi o vlivu jednotlivých barev světla na zlepšení produkce. Je pravdou, že mnohé výzkumy potvrdily pozitivní vliv na jatečnou hmotnost nebo konverzi krmiva. Ve velké míře výzkumy sledovaly efekt zelené či červené barvy. V praxi na farmách se však tyto teorie téměř nikdy nepotvrdily. Firmy věnující se osvětlení na drůbežích halách naopak doporučují žárovky, které nejlépe napodobují přirozené sluneční světlo a zahrnují celé barevné spektrum. Pokud bychom použili jen určitou barvu, znemožnili bychom kuřatům vidět některé detaily vybavení haly a interagovat s jinými kuřaty.

Důležité je si uvědomit, že barevné spektrum, které vyhovuje drůbeži, se trochu liší od toho optimálního pro lidi.

Efekt blikání

Tento efekt si umí každý chovatel u svých žárovek jednoduše zkontrolovat pomocí mobilního telefonu. Přibližte se k žárovce a podívejte se přes funkci fotoaparátu. Naše oko totiž dokáže i blikající světlo při vysoké intenzitě zpracovat jako nepřerušovaný obraz. Drůbež však vidí jinak a zejména u nosnic v klecových technologiích, kde jsou zářivky často jen několik desítek centimetrů od očí, jsou jedním ze stresových faktorů. Blikání žárovek nemusí způsobovat pouze samotné zářivky. Často je na vině nesprávný regulátor intenzity světla. Na trhu jsou již dostupné přístroje, které dokáží měřit intenzitu blikání žárovek.

Nakolik efekt blikání skutečně ovlivňuje technické výsledky ve výkrmu kuřat je stále ještě předmětem zkoumání.

Střídavý světelný režim

Na podpoření aktivity kuřat lze použít i střídavý světelný režim, při kterém se střídá během dne několik období světla a tmy. Samozřejmě je tento systém nejvíce limitovaný kvalitou žárovek a lidským faktorem. Rozdělení období tmy na několik menších úseků má pozitivní efekt na jatečnou živou hmotnost. Kuřata totiž na rozsvícení vždy reagují zvýšenou aktivitou spojenou s příjmem vody a krmiva. Kvůli zvýšené aktivitě kuřat může tento systém pozitivně ovlivnit i na zdraví běháků. Největší benefit lze pozorovat zejména v prvním týdnu života nakolik je jím možné stimulovat kuřata k vyššímu příjmu krmiva, a tak k lepšímu startu.

Co způsobí vypálená žárovka?

Během kontroly haly chovatel často vidí místa s výrazně horší podestýlkou ​​a hlavní příčinu hledá v nesprávném větrání či průvanu na hale způsobeném děravými stěnami. Podobnou situaci však často způsobuje i nerovnoměrná distribuce světla po hale. Předchůdci našich výkrmových brojlerů byli ptáci obývající pralesy Asie. Kuřata proto stále vyhledávají tmavší prostředí, které jim dává pocit bezpečí, a naopak se straní místům s příliš vysokou intenzitou světla, kde by ve volné přírodě mohli být snadno ulovené dravci. V případě použití intenzivní a méně intenzivní svítících žárovek v hale, nebo při vypálení několika z nich dochází k tomu, že kuřata se vyhýbají místům s vyšší intenzitou světla. Na těchto místech vylučují exkrementy, aby si místo, kde se pohybují, udrželi čisté. Proto pokud uvidíte místo s vlhkou podestýlkou ​​a velkou koncentrací trusu, zvedněte zrak a možná uvidíte, že žárovky nad ním svítí intenzivněji než okolní.

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, neváhejte kontaktovat specialistu De Heus.

Seznam použité literatury je dostupný u autora.