Tepelný stres De Heus řeší použitím Bestermine CoolDown

24 dubna 2019
-
3 minuty

Jako indikátor se používá THI (=Temperature Humidity Index), tedy kombinace teploty a vlhkosti vzduchu. Ten slouží k posouzení dopadu tepelného stresu. Dochází k němu již při teplotě 23 °C a vlhkosti 40 % (THI ≥ 68).

Nejúčinnějším způsob, jak ho snížit, je zaměřit se jak na technologické aspekty chovu, tak na výživu. Co se týká technologie chovu máme tím na mysli hlavně izolované střechy stájí, dostatek stínu, ventilátory, dostatek čerstvé vody, rozprašovače vody a vlastní management krmení. Prevenci tepelného stresu výživou můžeme shrnout do níže uvedených čtyř bodů s cíli a způsoby řešení:

1. Snížit produkci tepla produkovaného zvířetem

  • Trávení vlákniny v bachoru produkuje zvýšené množství tepla
  • Řešení: Snížení na vlákninu bohatých krmiv v krmné dávce

2. Snížit ztráty vzniklé dýcháním a slintáním

  • Zvýšeným dýcháním a slintáním má zvíře k dispozici méně hydrogen uhličitanu
  • Řešení: více používat pufry

3. Zvýšit koncentraci krmné dávky

  • Řešení: zvýšení množství škrobu a tuků (by-pass) v krmné dávce a snížení vlákniny

4.Zvýšit příjem sušiny krmiva

  • Krmení chutných a čerstvých objemných krmiv
  • Použití melasy v krmné dávky – zvýšení chutnosti
  • Použití krmných aditiv na zvýšení příjmu krmiva
  • Zvýšení hladiny DCAD – kation aniontová balance, zvýšením této hladiny ideálně na hodnotu 300-400 meq/kg sušiny, docílíme zvýšeného příjmu krmiva

Na základě těchto skutečností přišla společnost De Heus na trh s novým produktem. Bestermine Cooldown je speciální minerální doplňkové krmivo, které pomáhá dojnicím zvládat tepelný stres.  Obsahuje tři různé druhy pufrů, uhličitan draselný, který zvyšuje hodnotu DCAD, a směs přírodních éterických olejů. Bestermine Cooldown podporuje bachorovou fermentaci a má pozitivní vliv na žravost.

Máte o tento produkt zájem? Neváhejte kontaktovat naše specialisty na výživu skotu.