Úprava paznehtů… stále podceňované téma

25 května 2018
-
3 minut

Pokud má být kvalitní úprava paznehtů prováděna v klasických manuálních klecích různých typů, je adekvátní denní výkon paznehtářů kolem 40 – 55 ks. V případě, že jsou klece automatizované, je možné tento výkon zvýšit až za hranici 80 ks. Pokud jsou chovy, kde je denně upraveno kolem 150 ks zvířat, v manuální kleci je zpravidla odvedená práce nízké kvality. Je tedy důležité, aby byla ohlídána kvalita odvedené práce při paznehtářských úkonech. Na úrovni farmy je pak péče o končetiny podpořena koupelemi a měla by být prováděna úprava paznehtů kulhavých zvířat společně s pravidelnou kontrolou léčených zvířat. Vhodným nástrojem je také doporučení k managementu koupání paznehtů od firmy De Heus.

Jedinou vhodnou metodou úpravy paznehtů je tzv. holandská, nebo též Ravenova metoda úpravy, která spočívá v pěti základních krocích úpravy paznehtu. Při úpravě paznehtů nezáleží, zda je prováděna pouze noži a kleštěmi, nebo pomocí úhlových brusek, ale výsledek musí být vždy stejný.

Fáze úpravy paznehtů:

Krok 1:

Spočívá ve zkrácení dorzálního okraje prstu na délku 7,5 cm s ohledem na rámcovou velikost zvířete. Tato hodnota platí pro většinu dojných krav, ovšem u masných plemen a plemenných býků bude zpravidla nutné nechat délku o cca 5 mm větší. U malých plemen typu jersey, nebo menších jalovic může být délka zkrácena. Zastřižení je třeba provést kolmo na meziprstní štěrbinu. Vždy začínáme upravovat rohovinu u většího z dvojice prstů, tedy na vnějším u pánevních končetin a na vnitřním u hrudních končetin. Menší z dvojice prstů je pak přizpůsoben tvaru prstu většího.

Krok 2:

Odstranění rohoviny chodidlové plochy paznehtu u většího prstu tak, aby tloušťka rohoviny zůstala minimálně 5 mm, lépe 7 mm. Vždy je třeba začít s odstraňováním rohoviny na špičce paznehtu tak, aby zůstala dostatečná vrstva rohoviny u patek. Chodidlová plocha paznehtu musí být vždy rovná a kolmá na osu končetiny.

Krok 3:

Pod napojením šlachy hlubokého ohýbače prstu k paznehtní kosti se musí vytvořit tzv. mušlička jako odlehčení tohoto zatěžovaného místa. Mušličku vytvoříme seříznutím axiálního okraje chodidla přibližně do poloviny podélné osy prstu. Mušlička musí končit maximálně v 1/3 plochy chodidla od špičky paznehtu. Tímto krokem je zajištěna dostatečná nosná plochu paznehtu a odlehčí se problematické místo pod šlachou ohýbače prstu.

Krok 4:

Dále musí být odstraněna funkčně a barevně změněná rohovina tak, aby došlo k tzv. velkoplošnému odtížení postižených oblastí. Tedy v místě odstranění rohoviny se nesmí shromažďovat hnůj a nečistoty.

Krok 5:

Posledním krokem je závěrečná úprava paznehtů, tzn. odstranění otřepené rohoviny na okrajích paznehtu, kontrola meziprstní štěrbiny a úhlu paznehtu. Dále případné zkrácení paznehtků. Paznehtky se zastřihávají do přibližně krychlového tvaru.

Nejčastějšími chybami v úpravě paznehtů je nedostatečné zkrácení dorzálního okraje paznehtů, nadměrné odstranění rohoviny v patkové části, nadměrné odstranění rohoviny na špičce paznehtu, nedostatečné vytvoření odlehčovací mušličky a odstranění nosného okraje paznehtu. Dalšími závažnými chybami, na které lze v praxi často narazit, je nedodržení rovné chodidlové plochy a zejména její svažování směrem k meziprstní štěrbině. Všechny tyto nedostatky vedou k porušení správného zaúhlení paznehtu, resp. končetiny, a zvýšení rizika vzniku vředů.

spravna_uprava_pazneht__.jpgObr. 1 Správná úprava paznehtů

_scaron_patn___provedena_uprava_pazneht__.jpg

Obr. 2 Špatně provedená úprava paznehtů

Úpravu paznehtů dojnic je nutné, v závislosti na užitkovosti, provádět nejméně každých 6 měsíců. Lépe je interval zkrátit na 4 měsíce. Podle organizace chovu je zpravidla výhodnější zajišťovat úpravu paznehtů podle dnů v laktaci v krátkých pravidelných intervalech a vždy do funkční úpravy paznehtů zařadit i kulhavá zvířata a zvířata určená ke kontrole. Tento systém krátkých pravidelných intervalů je z hlediska zdraví zvířat výhodnější než úprava pouze dvakrát až třikrát v roce. Jalovicím je vhodné upravovat paznehty nejméně při zapojení do základního stáda, tedy při přechodu na přípravu k porodu, případně je-li to v možnostech farmy ideálně ještě ve 12 - 14 měsících věku.

Nedílnou součástí každé úpravy paznehtů je důsledná evidence. Častou praxí je vytvoření záznamů o nemocných zvířatech v papírové podobě. V dnešní moderní době chytrých telefonů a různých aplikací, s připojením k internetu téměř po celé stáji, by i takový úkon jakým je úprava paznehtů zasluhoval modernější pojetí evidence. Dnes již máme možnost evidovat úkony úpravy paznehtů v deníku nemocí na portálu ČMSCH a existují i specializované aplikace, jako je HOOFMANAGER nebo SAFEL MANAGER. Poslední jmenovaný funguje jako webové rozhraní, kde paznehtář zadává všechny úkony při úpravě paznehtů, chovatel se může do systému přihlásit a kontrolovat vývoj situace na farmě. Jeho další výhodou je, že paznehtář při každé nové úpravě zvířete vidí všechna předchozí vyšetření a případné onemocnění. Dále v něm lze evidovat i velmi důležité locomotion score (skóre kulhavosti) v pětibodové stupnici, které je důležité zejména k posouzení zlepšení nebo zhoršení stavu zvířete v následných kontrolách. SAFEL MANAGER graficky znázorňuje míru kulhání ve stádě a zastoupení jednotlivých onemocnění končetin. Vzhledem k tomu, že na většinu onemocnění paznehtů má veliký vliv i úroveň a kvalita výživy zvířat, mohou být tato data využita pro konzultaci s výživovými specialisty ke zlepšení zdravotního stavu zvířat.

detail_vy_scaron_et__eni_safel_manager.jpg
Obr. 3 Detail vyšetření aplikací Safel Manager

Chcete poradit s koupelemi či zkonzultovat vaši krmnou dávku? Neváhejte kontaktovat naše specialisty na výživu skotu.