Výživa vysokoprodukčních prasnic zásadně ovlivňuje ziskovost farmy

07 listopadu 2016
-
2 minut

Nejvýznamnější plemenářské firmy se zaměřují na stále vyšší počty selat, které jsou schopné prasnice odchovat. Tato čísla se rok od roku zvyšují, ale zároveň se zvyšuje i procento mrtvě rozených selat a počet selat s nízkou porodní hmotností pod 800 g, z kterých uhyne až 70 % selat. A i když se podaří takováto selata odchovat, mají po zbytek života snížený přírůstek. Proto se firma De Heus od roku 2015 zaměřuje v oblasti chovu vysokoprodukčních prasnic na tyto cíle: odchov více než 30 selat na prasnici/rok porod dostatečného počtu VYROVNANÝCH A ŽIVOTASCHOPNÝCH selat udržení dlouhověkosti prasnic Každý z těchto cílů se dá určitě splnit, ale v kombinaci se jedná o velmi obtížný úkol, pokud máme na zřeteli i zvýšení ziskovosti, což je pochopitelně konečným cílem každého chovatele. Krmivo je však jen jedním dílkem skládačky zvané úspěšný chov. Těmi dalšími je celkové řízení farmy, prostředí ve stájích a zdravotní stav zvířat. Firma De Heus jako výživářský specialista se při vývoji krmiv pro vysokoprodukční prasnice zaměřila zejména na tyto oblasti: potřebné množství vlákniny a jejich frakcí (fermentovatelná/intaktní) poměry aminokyselin podle nejnovějších vědeckých výzkumů množství minerálií a vitamínů obsah omega 3 a omega 6 mastných kyselin a jejich vzájemné poměry obsah přírodního betainu elektrolytická rovnováha mezi krmením pro prasnice březí a kojící zdroje a využití vápníku

Konstantní a předvídatelné výsledky

Pro chovatele jsou předvídatelné výsledky důležitým aspektem v plánování budoucího rozvoje a investic. Proto je i prioritou společnosti De Heus udržení maximální kvality směsí. Provádí denně kontrolu základních živinových parametrů u všech nakupovaných surovin a podle nich optimalizují receptury. Důležitou součástí kvality směsí, zejména pro prasnice a selata, je také monitoring obsahu mycotoxinů u obilovin i dalších rizikových surovin v každé dodávce.

Jaký přínos tedy můžete farmář očekávat při využití výše zmíněných nutričních řešení a správném managementu na farmě?

  • Zdravý intestinální trakt prasnic jako základ maximální výkonnosti
  • Pozitivní dopad na reprodukční a imunitní systém
  • Protizánětlivé působení v organismu
  • Zvýšený počet uhnízděných a přeživších embryí po inseminaci
  • Zvýšení počtu selat a porodní hmotnosti, vyrovnanější vrhy
  • Plynulejší porod a lepší začátek kojení
  • Kratší interval od odstavu po zapuštění
  • Rychlejší regeneraci organismu, snížené vyřazování prasnic

Jak už bylo uvedeno na začátku, krmivo je jen jednou, byť důležitou, částí k dosažení špičkových výsledků. Proto firma De Heus není jen dodavatelem krmiva, ale poskytuje také odborné poradenství v oblasti péče o zvířata, výživy a krmných postupů, i nejvhodnějších řešení a nastavení mikroklimatu stájí.