Výživa vysokoprodukčních prasnic zásadně ovlivňuje ziskovost farmy

07 listopadu 2016

Nejvýznamnější plemenářské firmy se zaměřují na stále vyšší počty selat, které jsou schopné prasnice odchovat. Tato čísla se rok od roku zvyšují, ale zároveň se zvyšuje i procento mrtvě rozených selat a počet selat s nízkou porodní hmotností pod 800 g, z kterých uhyne až 70 % selat. A i když se podaří takováto selata odchovat, mají po zbytek života snížený přírůstek. Proto se firma De Heus od roku 2015 zaměřuje v oblasti chovu vysokoprodukčních prasnic na tyto cíle: odchov více než 30 selat na prasnici/rok porod dostatečného počtu VYROVNANÝCH A ŽIVOTASCHOPNÝCH selat udržení dlouhověkosti prasnic Každý z těchto cílů se dá určitě splnit, ale v kombinaci se jedná o velmi obtížný úkol, pokud máme na zřeteli i zvýšení ziskovosti, což je pochopitelně konečným cílem každého chovatele. Krmivo je však jen jedním dílkem skládačky zvané úspěšný chov. Těmi dalšími je celkové řízení farmy, prostředí ve stájích a zdravotní stav zvířat. Firma De Heus jako výživářský specialista se při vývoji krmiv pro vysokoprodukční prasnice zaměřila zejména na tyto oblasti: potřebné množství vlákniny a jejich frakcí (fermentovatelná/intaktní) poměry aminokyselin podle nejnovějších vědeckých výzkumů množství minerálií a vitamínů obsah omega 3 a omega 6 mastných kyselin a jejich vzájemné poměry obsah přírodního betainu elektrolytická rovnováha mezi krmením pro prasnice březí a kojící zdroje a využití vápníku

Konstantní a předvídatelné výsledky

Pro chovatele jsou předvídatelné výsledky důležitým aspektem v plánování budoucího rozvoje a investic. Proto je i prioritou společnosti De Heus udržení maximální kvality směsí. Provádí denně kontrolu základních živinových parametrů u všech nakupovaných surovin a podle nich optimalizují receptury. Důležitou součástí kvality směsí, zejména pro prasnice a selata, je také monitoring obsahu mycotoxinů u obilovin i dalších rizikových surovin v každé dodávce.

Jaký přínos tedy můžete farmář očekávat při využití výše zmíněných nutričních řešení a správném managementu na farmě?

  • Zdravý intestinální trakt prasnic jako základ maximální výkonnosti
  • Pozitivní dopad na reprodukční a imunitní systém
  • Protizánětlivé působení v organismu
  • Zvýšený počet uhnízděných a přeživších embryí po inseminaci
  • Zvýšení počtu selat a porodní hmotnosti, vyrovnanější vrhy
  • Plynulejší porod a lepší začátek kojení
  • Kratší interval od odstavu po zapuštění
  • Rychlejší regeneraci organismu, snížené vyřazování prasnic

Jak už bylo uvedeno na začátku, krmivo je jen jednou, byť důležitou, částí k dosažení špičkových výsledků. Proto firma De Heus není jen dodavatelem krmiva, ale poskytuje také odborné poradenství v oblasti péče o zvířata, výživy a krmných postupů, i nejvhodnějších řešení a nastavení mikroklimatu stájí.