Základy výroby kukuřičných siláží

21 srpna 2018
-
3 minut

Cílem každého chovatele skotu, který dělá kukuřičnou siláž, by měl být maximální hektarový výnos živin. Nejdůležitější živinou v kukuřičné siláži je škrob. Více škrobu = více mléka z vlastních objemných krmiv. Zralost (a s ní související termín sklizně) má velký vliv na množství škrobu v kukuřičné siláži.

K určení vhodného termínu sklizně kukuřice se dá velmi dobře využít obsah sušiny celé rostliny, který je velmi důležitý. Tento obsah sušiny si můžete nechat změřit v laboratoři, nebo se dá odhadnout podle množství palic, sušiny stonků a listů a sušiny palic. De Heus vyvinul metodiku, jak určit obsah sušiny krok za krokem i v polních podmínkách. De Heus specialisté na skot  Vám můžou tuto metodiku demonstrovat přímo na poli. Určení sušiny a zralosti kukuřic bude však tento rok problematické, a to nejen na jižní Moravě. V důsledku vysokých teplot a nízkých srážek totiž rostliny nenaplňují svůj potenciál. Nicméně naše doporučení zůstává stejné - 35 % sušina, 35 % škrob. Pozor také na nízkou sušinu kukuřičných siláží dělanou metodou shredlage, kde u nízkých sušin (<33%) dochází vlivem velkého počtu řezných ploch řezanky k velkým ztrátám silážních šťáv.

Délka řezanky kukuřičné siláže dělanou klasickou metodou by měla být 7-12 mm. Pravidelně si kontrolujte délku řezanky a narušenost zrn. Protože obecně se dá říct, že jeden den silážování je 1-2 měsíce krmení kukuřičné siláže, samozřejmě v závislosti na velikosti farmy.

Další významnou etapou výroby kukuřičné siláže je kvalitní udusání, které je nezbytné pro zajištění vysokého příjmu a krmné hodnoty. Jámu mějte zavřenou 45 dní předtím, než z ní začnete krmit. Je-li to nutné, vytvořte si jednu menší, překlenovací jámu (vak), kterou budete krmit během tohoto období.

Vyhněte se také ztrátám krmné hodnoty kukuřičné siláže během zkrmování, tím že budete zanechávat rovnou stěnu a zajistíte dostatečně rychlý odběr kukuřičné siláže (1,5 m/týden v zimě a 2 m/týden v létě).