Celosvětová produkce krmiv se zvyšuje

27 ledna 2016
-
3 minut

V loňském roce se na celém světě vyrobilo téměř 1 bilion metrických tun krmiv. Toto číslo bylo zjištěno pracovníky společnosti Alltech, kteří navštívili více než 32 000 výroben krmných směsí ve více než 130 zemích světa.

Při rozložení tohoto čísla na jednotlivé druhy je zřejmé, že největší nárůst objemu a podílu z celkové produkce je u krmiv určených pro drůbež, který dosahuje 46 % z celkové výroby krmiv. Na druhém místě je produkce krmiv pro prasata, kde byl zaznamenán pokles, který byl způsoben úbytkem prasat kvůli africkému moru a PRRSv (=prasečí reprodukční a respirační syndrom). Třetí největší počet vyrobených tun krmiv bylo pro přežvýkavce.
Mezi Top výrobce krmiv podle jednotlivých regionů patří Čína, USA a Brazílie. V první jmenované zemi se místní vláda snaží redukovat počty výroben, které nesplňují různé hygienické předpisy a chtějí ponechat větší výrobny, které mají certifikáty kvality krmiva, především HACCP.

Zdroj: http://www.allaboutfeed.net/Compound-Feed/Articles/2016/1/Almost-1-billion-tonnes-of-feed-2750768W/?cmpid=NLC|allaboutfeed|2016-01-25|Nearly_1_billion_metric_tonnes_feed