De Heus Animal Nutrition získala prestižní ocenění

30 června 2015
-
3 minut

Minulý týden naše mateřská společnost v Nizozemském království byla vybrána jako nejlepší holandský rodinný podnik roku 2015 (the Family Business Award of 2015).

Cenu předalo samo její Veličenstvo královna Maxima 24.6.2015 v Haagu v Nizozemsku našim holandským majitelům.

Více o The Family Business Award of 2015

John Fentener van Vlissingen vytvořil toto ocenění a je udílena nejprestižnější holandské rodinné firmě každý rok. Její tvůrce je potomek jedné z nejznámějších a nejúspěšnějších podnikajících rodin v Nizozemsku.

Porota udělila společnosti De Heus Animal Nutrition za unikátní formu spolupráce rodiny v rámci podniku. Rodinné hodnoty jsou stanoveny na kontinuitě a konsensu v oblastech zájmu: předávání cenných poznatků další generaci a kooptaci. Své podnikání vyvinuli na základě svého vlastního kapitálu a neustále vyvíjí nové iniciativy. De Heus je mezinárodní a inovativní rodinný podnik se silnou obchodní mysli, která upřednostňuje dlouhodobé myšlení ve věcech týkajících se zaměstnanců, zákazníků a investic.

Výše uvedený text byl převzat a přeložen z následujícího odkazu:
http://www.deheus.com/news/royal-de-heus-wins-best-dutch-family-business-award-of-2015