List na stromu biodiverzity

11 ledna 2022
-
2 minuty

Naše spolupráce z českými a slovenskými zoologickými zahradami pokračuje. Jako partner liberecké ZOO jsme získali list na stromu biodiverzity. Co to znamená?

Krmivo Energys® pro kopytníky

Jako výrobci krmiv pro zvířata značky Energys® a Energys® Hobby se také v letošním roce snažíme pomoci českým a slovenským zoologickým zahradám. V ZOO Liberec krmíme kopytníky. S naším billboardem se můžete setkat na stezce partnerů u jezírka.


Banner_1500x1000 mm_ZOO Liberec.png

 


A jako partner liberecké ZOO jsme také získali lístek na stromu biodiverzity. Korunu Velkého stromu biodiverzity zdobí na pět set svítících lístků z foukaného českého křišťálu. Lístek s pískovaným jménem či logem sponzora svítí v koruně stromu dvanáct měsíců a prezentuje myšlenku partnerství a spolupráce v oblasti ochrany přírody. Co lístek, to originál...

I Vy můžete mít svůj křišťálový list a přispět na zvířata v ZOO i záchranářské projekty. 

Více o krmivu Energys Hobby

Velký strom biodiverzity

 

Liberecký kraj je místo překrásné přírody a umu zručných lidí, kteří po staletí krotí přírodní živly v procesu výroby skla a sklářských výrobků. Není proto náhodou, že společným úsilím liberecké zoologické zahrady a sklářské firmy Memory Crystal neskončila myšlenka stromu biodiverzity u malého “semenáčku”, předávaného po světě v podobě ocenění, ale příběh této myšlenky pokračuje.

ZOO Liberec DeHeus strom biodiverzity 2021.jpg

V roce 2019 vyrostl ve vstupní hale liberecké zoologické zahrady umělý kmen stromu v životní velikosti a jeho korunu ozdobilo více než pět set lístků z foukaného křišťálového skla. Tyto lístky postupně získávají své vlastníky, mecenáše Zoologické zahrady Liberec.
Každý z lístků jednou ročně symbolicky opadne a přesune se domů ke svému vlastníkovi. Jeho místo pak může obsadit stávající či nový mecenáš.

Mecenáši si mohou zvolit, zda svým darem podpoří ochranu zvířat jejich chovem v lidské péči, tzv.

  • ex situ = podpora zvířat v zoologické zahradě (zelený lístek) 
  • podpoří ochranu přírody v rámci terénních ochranářských projektů Zoo Liberec v místech přirozeného výskytu zvířat, tzv. in situ (oranžový lístek)
  • podpora ochranářské kampaně Evropské asociace zoologických zahrad prostřednictvím zoo (žlutý lístek)

Žijeme v elektronické informační době, proto v roce 2020 získal Strom biodiverzity vlastní mobilní aplikaci, která jej i na dálku propojí s vlastníky lístků. Aplikace je veřejně dostupná.

Více informací o stromu biodiverzity