Průběh žní v České republice

31 července 2015
-
2 minut

Do 28.7.2015 bylo v ČR sklizeno více než čtvrtina ploch obilnin a 48,8 % ploch řepky. Výnos obilovin se oproti předchozím odhadům zvýšil na 5,92 t/ha.

Nejpomaleji postupují žně v Karlovarském, Pardubickém a Libereckém kraji. Nejrychleji probíhají v Jihomoravském a ve Zlínském kraji. Zvyšující se výnosy jsou způsobeny sklizněmi v regionech, které neměly problém s vodou. 

Zdroj:
http://zemedelec.cz/sklizen-brzdi-deste/