Royal De Heus Animal Nutrition posiluje svou pozici v Indonésii získáním Neovia Indonesia

09 června 2020
-
3 minut

Dne 2. června De Heus Animal Nutrition (De Heus) završila akvizici společnosti vyrábějící krmné směsi Neovia Indonesia (PT Welgro Feedmill a PT Wirifa Sakti) od společnosti ADM. Welgro a Wirifa, dva závody na výrobu krmné směsi nacházející se v provinciích Západní Jáva a Východní Jáva, které vykázaly v roce 2019 celkový objem prodeje ve výši 125 000 tun krmiva, se zaměřují zejména na segmenty krmiv pro drůbež, ryby a prasata. Akvizice znamená pro De Heus Indonesia důležitý krok k dosažení cíle stát se hlavním aktérem na trhu s krmivy pro zvířata v Indonésii.

Gabor Fluit, ředitel obchodní skupiny De Heus Asia uvedl: „Po našem úspěšném vstupu na indonéský trh v roce 2018 získáním společnosti PT Universal Agri Bisnisindo (UAB) sídlící ve městě Bekasi v provincii Západní Jáva tato akvizice urychlí naši indonéskou strategii růstu. Umožní nám upevnit naši pozici v klíčových oblastech chovu hospodářských zvířat a akvakultury a posílit vazby s našimi stávajícími i potenciálními novými zákazníky.“

„Vzhledem k pandemii onemocnění Covid-19 procházíme turbulentním obdobím, přičemž u poptávky po krmivech pro zvířata jsme zaznamenali mírný pokles. Z dlouhodobého hlediska věříme, že se situace na trzích zlepší. De Heus je společnost, která se při své činnosti soustředí na dlouhodobější horizont a zaměřuje se na přinášení nových technologií a prokazatelného pokroku na trhy, na nichž působí, a to v úzké spolupráci se svými zákazníky. “Odhaduje se, že objem trhu s krmivy pro zvířata se v Indonésii zvýší z 19 milionů tun v roce 2019 na 22 milionů tun v roce 2022. Aktuálně má Indonésie 273 milionů obyvatel, což z ní činí největší spotřebitelský trh s proteiny v jihovýchodní Asii. Poptávka po živočišných proteinech bude i v příštích letech nadále růst, což je zapříčiněno růstem disponibilního příjmu a počtu obyvatel a změnou preferencí spotřebitelů.

Gabor Fluit dále uvedl: „Od získání UAB společnost De Heus opakovaně s úspěchem uplatňuje svůj tržní přístup vybudovaný v jiných zemích jihovýchodní Asie a podporuje pokračující profesionalizaci nezávislých zemědělců v lokálních odvětvích chovu hospodářských zvířat a akvakultury poskytováním vysoce kvalitních produktů pro zvířata a praktického poradenství v oblasti krmiv a zemědělství. Rovněž jsme zdokonalili výrobní procesy, investovali do technického školení personálu a zahájili výstavbu nové linky na výrobu krmiv pro ryby a drůbež ve stávajícím závodě na výrobu krmiv UAB.“

Kay De Vreese, generální ředitel De Heus Indonesia uvedl: „Velmi nás těší, že je naše zaměření na zvyšování kvality produktů a sdílení osvědčených postupů kladně přijímáno a odměňováno rychle rostoucí zákaznickou základnou v Indonésii. V nadcházejících letech budeme pokračovat v realizaci našich investičních plánů.“

Dále uvedl: „Těší nás, že se zaměstnanci závodů Welgro a Wirifa stali našimi novými kolegy v De Heus Indonesia. Welgro a Wirifa jsou dynamické společnosti zaměřující se na trvalé zlepšování, což se plně shoduje s firemní kulturou De Heus.“

„Příští rok bude důležitým přechodným obdobím. Budeme rozhodovat o tom, jaké investice jsou ve výrobních procesech nezbytné ke zlepšení kvality výrobků a zvýšení výrobní kapacity. Kromě toho se Welgro a Wirifa začnou řídit standardy De Heus a přispějí tak k vybudování silné a jednotné organizace De Heus v Indonésii. Nadále budeme rovněž vyhodnocovat možné příležitosti k posílení naší pozice v hodnotovém řetězci, a to jak interním vývojem, tak prostřednictvím akvizic.“


Tisková zpráva