Royal De Heus uvádí do provozu nové výzkumné centrum

29 května 2019
-
2 minut

Společnost Royal De Heus otevřela v pondělí 6. května své centrum pro praktický výzkum výživy prasat „De Elsenpas“, kam byly přivezeny první prasnice TN 70-SPF. Tento krok zdůrazňuje ambice De Heus neustále vyvíjet nová krmiva  pro prasata.

Inovace pro budoucnost

Zdravý a udržitelný chov prasat bude v budoucnu stále významnější, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Rychle se měnící a náročné tržní podmínky vyžadují neustálé zdokonalování. To nás motivuje se více zaměřit na krmení zdravých prasat nejlepším možným způsobem s co nejmenším dopadem na životní prostředí a společnost. De Heus využil této vize k tomu, aby investoval do Centra pro praktický výzkum výživy prasat v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti chovu zvířat, výživy zvířat a datových technologií.

Primární úkoly centra

Naše výzkumné centrum provádí výzkum v oblasti výživy týkající se praktických problémů. Pečlivě se zkoumají nové receptury, suroviny, aditiva, nebo aktuální nutriční otázky. Díky tomu lze nové poznatky rychle převést do praxe, a to v podobě nových krmiv a šíření znalostí v rámci mezinárodního sektoru pro chov prasat.

Reprodukce prasat

Výzkumné centrum funguje jako konvenční, moderní farma s prasnicemi, selaty a výkrmem. Předpokladem důkladného výzkumu je napodobení reálného světa za kontrolovaných podmínek. Centrum má kapacitu pro 230 prasnic se selaty, chovné prasnice a 900 prasat ve výkrmu. To umožní De Heus provádět jedinečný výzkum výživy ve všech skupinách a napříč různými skupinami zvířat, u nichž lze také určit dlouhodobé účinky. Prasata jsou krmena individuálně do krmítek. To dovoluje souběžně zkoumat několik krmiv. Výzkumné centrum má status SPF a má přísnou vnější i vnitřní biologickou bezpečnost.

Inovativní analýza dat

Síla tohoto nového výzkumného centra spočívá v obrovském množství dat, která jsou shromažďována a analyzována. Identifikace každého zvířete pomocí čipu umožňuje shromažďovat a analyzovat data na úrovni jednotlivých zvířat v každé etapě jeho života. Klima stáje je průběžně monitorováno. Genetický původ, hmotnost a výsledky růstu každého prasete až do porážky a včetně ní je zaznamenáváno. V kombinaci s informacemi o krmení, klimatu a péčí máme všechna potřebná data pro další analýzu a výzkum. Díky tomu objevujeme nové spojitosti a pohledy, což urychluje rozvoj znalostí bez potřeby specifického výzkumu. Databáze nabízí řadu nových možností pro vylepšení krmiv, služeb a poradenství pro chovatele prasat.

Nadšení pro prasata

Práce ve výzkumném centru byla na manažera Ziase Lukasse na míru udělaná: „Jsem zaujatý na prasata, protože jsou to inteligentní a zajímavá zvířata. Pracoval jsem na farmě Fakulty veterinárního lékařství na Univerzitě v Utrechtu. Také jsem tam dělal výzkum. Jsem nadšený, když se učím mnohem více o celém procesu, od inseminace k porodu, a zároveň vedu praktický výzkum, takže spolu se svým týmem mohu přispět k rozvoji znalostí v chovu prasat. Nyní mohu aplikovat všechny své znalosti a zkušenosti. “

Globální znalostní centrum

De Elsenpas je nejmodernějším výzkumným centrem De Heus pro výživu prasat. Spojuje všechny znalosti, které De Heus získává po celém světě ve spolupráci se svými zákazníky v chovu prasat a vědeckými ústavy. „Investice do nového výzkumného centra dokonale odpovídají naší strategii, dále kombinují znalosti a výzkum a využívají je pro vývoj nových produktů živočišného krmiva,“ poznamenává Martin Rijnen, ředitel skupiny pro výživu společnosti De Heus. „To nám umožňuje inovovat ještě efektivněji a přidávat hodnotu do celého řetězce.“

Johan Zonderland, vedoucí týmu pro vývoj a výzkum prasat: „Jsem rád, že používáme De Elsenpas pro výzkum. Inovace krmiv De Heus přispívají k řešení problémů, kterým čelí chovy prasat po celém světě: ještě lepší využití surovin, snížení množství medikací v krmivu a lepší propojení s přáním společnosti a přírodním prostředím. “


Zdroj: www.deheus.com