Royal De Heus získá většinový podíl ve společnosti D-Mix

06 března 2019
-
3 minut

Dne 4. března 2019 podepsala společnost Royal De Heus smlouvu o nabytí většinového podílu ve společnosti D-Mix na Ukrajině. Toto partnerství představuje strategický krok na atraktivním ukrajinském trhu s krmivy pro zvířata, na který po více než 10 let vyváží své produkty. Společně budou podnikat pod obchodním názvem "Koudijs Ukrajina".

Rodinný podnik D-Mix vede Fedir Shopsky a nachází se v Zolochivu v západní části Ukrajiny a má silné regionální postavení. Vyrábí se zde speciální koncentráty a kompletní směsi hlavně pro drůbež a prasata. Roční produkce je 80 000 tun krmiv a rozdrtí se zde 50 000 tun slunečnicových semen a sójových bobů. Společnost brzy zahájí výstavbu továrny na výrobu premixů. V provozu by měla být začátkem roku 2020. Fedir Shopsky bude i nadále řídit každodenní chod firmy.

De Heus i D-Mix mají hluboké a odborné znalosti v oblasti výživy pro drůbež a prasata, které budou sdíleny a dále rozvíjeny prostřednictvím mezinárodní sítě a na základě zkušeností z chovů. To obohatí know-how společnosti Koudijs Ukrajina v oblasti výživy, chovu hospodářských zvířat a výrobních technologií, urychlí inovace, zlepší kvalitu krmiv, posílí odborný servis zákazníkům a optimalizuje výrobní procesy.

Ukrajina je jednou z nejúrodnějších oblastí střední a východní Evropy. Zemědělský sektor je motorem místního hospodářství po mnoho let. Země se rozrostla, aby se stala důležitým hráčem na mezinárodním zemědělském trhu. Ukrajinská vláda investuje a stimuluje místní zemědělství k dalšímu růstu příjmů a produkce, čímž posiluje svoji pozici. Předpokládá se, že velikost trhu se zvířaty se bude dále zvyšovat a v důsledku toho i poptávka po vysoce kvalitním a efektivních krmivech.

Místní vláda vítá zahraniční investory, kteří přispívají dalšími znalostmi a zkušenostmi v oblasti krmiv, chovu hospodářských zvířat a managementu farem. Na ukrajinský trh s krmivy se zatím dostalo jen velmi málo zahraničních firem. Nizozemské společnosti mají velmi dobrou pověst. Výše uvedená situace na trhu poskytuje společnosti De Heus vynikající příležitost vstoupit na tento trh. Tento krok je v souladu s ambicí společnosti De Heus vybudovat vedoucí postavení na trhu v zemích, kde se bude v příštích letech silně rozvíjet trh s krmivy.

Zdroj: www.deheus.com/news/royal-de-heus-acquires-a-majority-stake-in-ukrainian-d-mix