Spolupráce De Heus a.s. se ZD Dolní Újezd ve výživě dojnic

17 června 2015
-
2 minut

Jedním z důvodů zahájení spolupráce ve výživě dojnic, podle Jaroslava Zavorala hlavního zootechnika střediska Vidlatá Seč a Makov, byla dlouhodobá spokojenost s výsledky v chovu drůbeže, kde vycházela konverze až 1,58 kg.

Před čtyřmi lety jsme začali kooperovat se ZD Dolní Újezd na středisku ve Vidlaté Seči, kde téměř ihned po začátku spolupráce se navýšila užitkovost o 1 litr při zachování nákladů. De Heus dodává na tuto farmu bílkovinný koncentrát RUCOR, kterým dotujeme do krmné dávky NL a část minerálií. O půl roku později jsme na základě pozitivní zkušenosti začali dodávat granulovaný, bílkovinný koncentrát TRM BALANCE na farmě Makov.

Zákazník vidí několik výhod v použití těchto koncentrátů – absolutní jednoduchost, rychloobrátkovost krmiva, stabilní kvalita a minimalizace chyb krmiče v porovnání se systémem krmení jednotlivými komponentami (soja, řepka, minerálka, soda,…).

Letos ZD Dolní Újezd zaselo i 30 hektarů travní směsi Bestergrass, kterou De Heus v ČR distribuuje za účelem výroby intenzivních travních senáží.

Zmíněné družstvo je i významným dodavatelem obilovin pro naše výrobní závody.

Výše uvedené informace o spolupráci byly převzaty z podkladů pro článek, který byl zveřejněn v časopisu Chov skotu, ročník 12, č. 3.

Na text, který je uveřejněn v tomto článku, se můžete podívat zde.