Startujeme!

29 září 2020
-
3 minut

Spustili jsme novou VKZ KENDICE na Slovensku.


Společnost De Heus dokončila výstavbu výrobny krmných směsí v Kendicích na východním Slovensku:
  • Nejmodernější výrobna na Slovensku
  • Investice přesahující 10 mil. €
  • Spuštění v září 2020
  • Celková kapacita výroby až 200 tis. tun ročně
  • Obilné silo s kapacitou 20 tis. tun
  • Výroba krmiv pro drůbež, prasata, skot...
  • Výroba sypkých, granulovaných i drcených krmiv