Stavba roku 2015 v Pardubickém kraji a nová výrobna v Běstovicích

18 srpna 2015
-
2 minut

Do 7. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji byla přihlášena nová výrobna v Běstovicich. 

Tato soutěž je rozdělena do 5ti kategorií. Naše výrobna je zařazena do kategorie: Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství.

Cílem soutěže je seznámit veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji. Soutěž má dále sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění firem v kraji.

Mimo titul "Stavba roku 2015 v Pardubickém kraji" se uděluje i cena veřejnosti. Budeme rádi, když naší výrobně dáte svůj hlas. Stačí kliknout na níže uvedený odkaz a položku 10 - Běstovice, distribuce sypkých surovin - De Heus

Odkaz na cenu veřejnosti: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/anketa/


Více o této soutěži naleznete zde:
http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/ 
http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/products/a01-bestovice-distribuce-sypkych-surovin-de-heus/