Účastnili jsme se Kariérního dne na MENDELU

15 března 2019
-
2 minut

Mendelova univerzita v Brně ve středu 13.3.2019 pořádala pátý ročník celouniverzitní akce  "Kariérní den", která má za cíl zprostředkovat studentům a absolventům kontakt se zaměstnavateli a nabídnout jim pracovní příležitosti, možností stáží a praxí a další možnosti spolupráce.

Naši společnost zde zastupovala personální manažerka Zuzana Kouřilová a kolegyně Ivana Ludwigová, které ochotně odpovídaly na otázky týkající se našich činností, možnostech spolupráce už během studia či možnosti pracovního uplatnění.

Více informací o této akci naleznete na: kariera.mendelu.cz