Po osmi letech už naše farma produkuje 2,7 milionu litrů mléka ročně

16 zář 2020

Jeho otec a děda odešli z Nizozemska chovat mléčný skot do Brazílie, když byl Fernando ještě dítě. Chovatelský zápal podědil i on, protože posledních osm let velmi úspěšně řídí svou vlastní farmu Estancia Shalom.

Fernando Sleutjes
Brazílie

Fernando Sleutjes pochází z třetí generace chovatelů mléčného skotu – tato tradice začala v jeho rodině v roce 1950. Farma Estância Shalom nacházející se v obci Piraí do Sul, Paraná se zabývá chovem mléčného skotu a zemědělstvím. Pro chov krav využívá plochu 100 hektarů a ročně sklízí jednu úrodu kukuřičné siláže a dvě úrody ovesné siláže. Současně má farma 70 hektarů pro pěstování kukuřice a sójových bobů.

Od 60 krav produkujících mléko po stádo čítající 480 zvířat

Po osmi letech chovu holštýnského skotu nyní farma ročně vyprodukuje 2,7 milionu litrů mléka. Na začátku měla 60 krav produkujících mléko. Nyní jejich stádo čítá 480 zvířat: 280 mladých zvířat a 200 krav produkujících mléko.

Podle Sleutjese se farma nesoustředí pouze na efektivní produkci mléka, ale také na chov mladého skotu: „Abychom docílili vysokého zisku z produkce mléka, zaměřujeme se v ní na jalovice po otelení. Holštýnská jalovice vážící 570 kg ve věku od 23 do 24 měsíců docílí námi dosažené produkce, tj. 40 až 45 litrů za den, na vrcholu první laktace, při které má vysokou dojivost.“ Fernando má celkem deset zaměstnanců a jeho rodina ho v jeho podnikání podporuje. „Moje žena se na farmě stará o všechny reprodukční plány, můj syn je zemědělský technik a už na farmě pracuje. Naši holčičku máme v úmyslu připravovat na práci se skotem,“ říká.

Poznejte Fernandovu farmu

Chov, výživa a genetika: základ úspěchu

Pro dosažení vysoké produkce používá farma Estância Shalom plán KALIBER® od společnosti De Heus, který se zaměřuje na zdravý a hospodárný chov mladých zvířat a využívá referenční míry zvířat z hlediska jejich délky, výšky a objemu. Díky tomu jsou zvířata dobře rostlá, mají vysokou produktivitu a dožívají se mnoha let.

Plán je rozdělen do čtyř fází: fáze startu, fáze dorostu, fáze dospívání a fáze březosti. Každá fáze má různé nutriční nároky, například na proteiny, energii, škrob, vlákninu, minerály a vitamíny. Krmné dávky jsou pro každou fázi stanoveny tak, aby splňovaly potřeby zvířat a odpovídaly množství pícniny, která je na farmě k dispozici.

Podle interního průzkumu farmy produkovaly jalovice po prvním otelení v roce 2018 průměrně 10 980 litrů mléka za 365 dní; v roce 2019 hodnoty dosáhly 11 500 litrů na jalovici po prvním otelení a nyní v roce 2020 se hodnoty pohybují mezi 12 200 a 12 500 litrů za 365 dní: „Je to po třech letech skoro o pět litrů více každý den. Stačilo pouze zlepšit chov, výživu a genetiku jalovic. Kvalitní výživa hraje podle výsledků velkou roli,“ říká Sleutjes.

Podpora rodiny

„Moje žena se na farmě stará o všechny reprodukční plány, můj syn je zemědělský technik a už na farmě pracuje. Naši holčičku máme v úmyslu připravovat na práci se skotem,“ říká.

Důvěra a partnerství

Partnerství mezi farmou Estância Shalom a společností De Heus začalo před osmi lety – když nadnárodní společnost vstoupila na brazilský trh a zároveň když farmář zahájil provoz své farmy na produkci mléka.

Sleutjes: „Společnosti vyrábějící krmivo se obecně nejvíce zaměřují na laktační fázi, která přináší větší ekonomickou hodnotu. Přehlížejí ostatní fáze jako chov telat a péči o suchostojné dojnice, ačkoli mají na farmu finanční dopad. Přesně na tyto fáze se společnost De Heus zaměřuje, tj. od porodu telete až po produkci, a díky tomu jsme u stáda zaznamenali velké zlepšení. Vedle poskytování vysoce kvalitních produktů společnost De Heus rovněž poskytuje informace, s jejichž pomocí lze dosáhnout vynikajících výsledků prostřednictvím výzkumu, který nám v praxi pomáhá v dosahování cílů naší farmy. Dnes naši farmu navštěvuje se zájmem o naše výsledky řada farmářů a techniků, včetně těch z jiných zemí, například Bolívie, Uruguaye a Argentiny.“


Související témata: