„Nemáme hubené ani přerostlé prasnice, a to je klíč k vyššímu počtu odchovaných selat“

16 zář 2020

V podhůří Orlických hor nedaleko polských hranic leží městečko Žamberk, kde se nachází farma společnosti Vemas a.s. Zde mají ustájených 750 prasnic pro produkci selat, která poté přesouvají na předvýkrm. Asi 16 000 prasat ročně dále vykrmují a zbylých asi 7 000 prodávají pro výkrm na jiné farmy. Od roku 2012 pracuje na této farmě jako ředitelka paní Jiřina Štěpánková.

Jiřina Štěpánková
Česká republika

Plná důvěra

„Zákazníkem De Heus jsme byli již za mého předchůdce, kdy jsme odebírali pouze krmiva pro prasnice. Od mého nástupu na pozici ředitelky farmy však dostala společnost De Heus moji 100 % důvěru a od té doby od nich odebíráme krmiva pro veškeré kategorie prasat,“ říká Jiřina Štěpánková.

Stabilní výsledky

Tento vztah přinesl stabilní technické výsledky s krmivy De Heus a zlepšil jejich finanční výsledky. Jiřina Štěpánková: „De Heus na mě udělal dojem, že jde o společnost, která působí mezinárodně. Díky tomu mají bohaté zkušenosti s výživou zvířat, které pak mohou uplatnit v praxi. “

Pohled na farmu Vemas

32 chovaných selat na prasnici za rok

„V posledních letech se nám zlepšily výsledky reprodukce prasnic. Velký podíl na tom má také De Heus, který dodává výrazně inovované směsi pro březí a laktující prasnice. V současnosti dosahujeme výsledku asi 32 odchovaných selat na prasnici za rok. Jsem také velice spokojená s prací De Heus specialisty, který nás navštěvuje minimálně dvakrát měsíčně a v případě potřeby také na zavolání.“

 

Sdílení znalostí po celém světě

„Velice oceňuji flexibilitu De Heus a také jeho široký odborný rozhled. Navštěvují mnoho farem nejen v Česku a na Slovensku, ale také v jiných zemích, kam já se nedostanu. Pomáhá mně také vyhodnocovat veškeré výsledky formou tabulek a grafů. Navíc pro nás zajišťuje u prasnic službu měření špeku ultrazvukem, a to pravidelně dvakrát měsíčně.V praxi to znamená, že nemáme prasnice tenké nebo nadváhy, což je klíčem k vyššímu počtu chovaných selat na prasnici. To samozřejmě také zvyšuje zisk farmy."

Reference Česká republika - Jiřina

Nová technologie krmení a ustájení

Před několika lety budoval Vemas novou halu pro březí prasnice. De Heus jim pomohl vybrat dodavatele technologie pro krmení a ustájení. „Měli jsme nabídky několika řešení běžně používaných v naší zemi. De Heus však doporučil Nedap, což je široce používaný systém v Nizozemsku. Jedná se o ustájení prasnic v dynamické skupině, kde jsou všechny prasnice v různých fázích březosti společně, v jedné velké skupině 300 prasnic. Výhodou je, že zvířata nejsou nervózní, protože u tak velkého počtu neexistujeí mezi prasnicemi hierarchie. Dalším pozitivem je také to, že systém obsahuje baterie krmných boxů, které na základě čipu zvířete dávkují přesné množství kmné směsi podle nastavené krmné křivky. TSamozřejmě i tato změna ustájení má významný vliv na zvýšené počty ročně odchovaných selat na prasnici.“

Paní Jiřina je s De Heus spokojená

„Jsem spokojená, takže věřím, že naše spolupráce bude pokračovat ještě mnoho dalších let. Na De Heus mně vyhovuje i výborná komunikace a rychlá pomoc v případě, že ji na farmě potřebujeme. Proto nemám potřebu měnit našeho dodavatele krmiv, " říká Jiřina Štěpánková.


Související témata: