Účinky byly viditelné od prvních laktací

16 zář 2020

Karolina a Łukasz Głuchowscy chovají dojnice poblíž obce Sypniewo na severovýchodě Polska, která se nachází přibližně 120 km od Varšavy. Farmu převzali po Łukaszových rodičích v roce 2017. Před jejím převzetím oba studovali zootechniku na Univerzitě přírodních věd ve Varšavě. Koncem roku bude stádo čítat okolo 50 kusů skotu. Nyní čítá 40 krav, včetně 36 dojnic.

Karolina and Łukasz Głuchowscy
Polsko

Łukasz Głuchowscy při svých studiích několik let pracoval pro celonárodní zemědělský časopis „Farmář“ a portál farmer.pl, do kterých přispíval články a zprávami z farem a veletrhů. Tato žurnalistická praxe se ukázala jako užitečná: „Při práci chovatele je dobré mít nejen teoretické znalosti, ale také schopnost rychle navazovat kontakty, klást otázky a vědět, koho se zeptat.“

Spolupráce a připravenost na změny

Postupy krmení, které respektují tradiční postupy, se na farmě provádí manuálně. Krávy musíme každý den vypustit ze sloupové stodoly a zahnat je do ní zpět. Łukasz tyto úkoly vykonává společně se svou ženou: „Většinu práce děláme společně. Společně krávy dojíme a provádíme všechny základní činnosti okolo nich. Pokud jde o plemenářství, stará se o výběr plemenných býků pro inseminaci krav ve stádu, analýzu genetických studií a zkušební dojení Karolina, která má rovněž na starost dokumentaci. Já se starám o obdělávání pole a samotné krmení zvířat.“

Úpravy jídelníčku

Ihned po převzetí farmy od jeho rodičů museli řešit několik velkých problémů s výsledky produkce. Velmi dobře geneticky vybavené stádo s velkým produkčním potenciálem produkovalo málo mléka. Často se navíc vyskytovaly problémy s reprodukcí nebo mastitidou. Mladí chovatelé rychle navázali spolupráci se společností De Heus. „Naše stodoly byly postaveny v roce 1970 a neměli jsme prostředky na stavbu nových budov. A protože jsme nemohli změnit způsob ustájení zvířat, rozhodli jsme se upravit jejich jídelníček. Ze změn jsem měl obavy, rozhodl jsem se však společnosti De Heus a našemu poradci důvěřovat. Zlepšení se dostavilo velmi brzy. Nakupovat naše první krmivo a testovat naše vlákninové krmivo jsme začali v prosinci 2017. Po analýze výzkumu nám poradce v oblasti výživy poradil, jak sklízet vlákninové krmivo nebo upravit krmné dávky tak, abychom dosáhli lepších výsledků.“

Rychlý pohled na farmu Głuchowscy

Zdravé stádo zvedlo produktivitu

Łukasz a Karoline svůj přístup k chovu v posledních třech letech hodně změnili. „Podívejte se na naše výsledky: začali jsme s okolo 6 000 kg na laktaci ročně na jednu krávu a chtěli jsme docílit 8 000–9 000 kg. O dva roky později jsme dosáhli 10 500 kg ročně!“ Vedle zvýšené produktivity jednoduchým a snadným způsobem se rovněž zlepšilo zdraví stáda – případy mastitidy se objevují už méně častěji a v oblasti reprodukce dosahujeme lepších výsledků.

Úspěch pokračuje – zaměřeno na jalovice a telata

„Jakmile jsme zaznamenali dobré výsledky v oblasti krmení dojnic, začali jsme se soustředit na jalovice a telata,“ říká Łukasz. Chovatelé se společností De Heus spolupracují jako referenční farma v rámci programu odchovu telat Kaliber. „Výsledky byly znát už od prvních laktací – jalovice po otelení začaly ihned produkovat mléko. V prvních sto dnech vyprodukovaly přibližně 1 500 – 1 800 litrů a následně jsme dosáhli 3 000 litrů. Jalovice po prvním otelení dávaly okolo 4 000 litrů na laktaci a nyní při první laktaci trvající 305 dní někdy dosahujeme až 10 000 litrů. Jsou to velmi dobré výsledky a zvířata jsou zdravá, vypadají skvěle a dobře zabřezávají. Telata u dojících jalovic navíc denně přibírají 1–1,25 kg. V prvotní fázi rostou úžasně, tak jim můžeme dávat vypěstované vlákninové krmivo, díky čemuž je krmení zvířat pro nás snazší a snížily se nám náklady.“

Prelacto, řešení našeho problému

„Produkty pro telata z programu Kaliber mi úplně vyhovují. Měli jsme hodně problémů s hypokalcémií. Krmivo Prelacto podávané před otelením tento problém vyřešilo. Nyní máme výrazně nižší náklady na veterinární péči a méně případů slabosti a malátnosti u zvířat po otelení.“

„O dva roky později jsme dosáhli 10 500 kg ročně.“

Komplexní spolupráce přináší ovoce

Spolupráce se společností De Heus se však netýká pouze poradenství v oblasti výživy. „Nejdříve zjišťujeme, jakou máme půdu, jakou plochu obhospodařujeme, jaká zrna na ní můžeme zasít a jak ji hnojit. Po uvědomění si těchto faktorů dokážeme produkovat vysoce kvalitní krmivo při optimalizovaných nákladech. V rámci krmných dávek navíc probíhá odběr vzorků, testování a zavádění do praxe. A průběžně analyzujeme, co by se dalo zlepšit,“ říká Łukasz. „Úkolem poradce není jen prodávat krmivo. Musí znát všechny skutečnosti a myslet komplexně. Měl by se rovněž zajímat o výsledek převedení jeho rad do praxe a neustále přicházet s novými řešeními. Na naší spolupráci se společností De Heus si vážím jejich dostupnosti. Na svého poradce v oblasti výživy se mohu obrátit kdykoli.“ Dodává: „A to je důležité, protože my chovatelé se musíme mít neustále na pozoru. Pracujeme s živými zvířaty a jakákoli nedbalost může mít za následek problémy a velké ztráty. Jedno selhání by tak mohlo zhatit mnohaleté úsilí.“

Plníme si sny – krůček po krůčku

„Největší výzvou je pro nás snížení výrobních nákladů. Do zvířat investujeme hodně času – do genetiky, do zlepšování životních podmínek, do strojního zařízení, do rozšiřování plochy farmy. Permanentně nízká výkupní cena mléka nám však ztěžuje plánování.“ Łukasz Głuchowski v roce 2017 v popisu zaměstnanců časopisu „Farmář“ napsal: „Sním o své vlastní farmě mléčného skotu.“ O čem sní chovatel, který si umí plnit sny, dnes? Karolina a Łukasz se shodují: „Rádi bychom docílili vyšší výkupní ceny mléka a sníme o nové stodole. Neustále rozšiřujeme stádo, stavíme sklad krmiv a určitě bychom chtěli co nejdříve postavit nové zařízení.“


Související témata: