Počet odstavených selat mi vzrostl z 11,7 na 14,0 selat extrémně vysoké kvality

16 zář 2020

Pan Nguyen Van Hoc z vietnamské provincie Hai Duong byl původně sekundárním prodejcem společnosti De Heus Vietnam. S horlivou vůlí postupovat vpřed a ambicí mít vlastní farmu studoval zemědělské techniky a řízení podniku. Navzdory tomu, že je v odvětví živočišné výroby „nováčkem“, tento pevný základ mu pomohl dosáhnout výjimečných výsledků na jeho farmě.

Nguyen Van Hoc
Vietnam

U první generace prasat byl počet odstavených selat 11,7. U druhé generace prasat tento počet vzrostl na 12,7 a u další generace byl počet odstavených selat nad 14,0, přičemž šlo o extrémně kvalitní a zdravá selata. Neměl to však snadné. V roce 2017, kdy měl pan Hoc prostředky ke koupi půdy pro farmu a splnění svého snu, byl trh na dně a ceny prasat dosáhly svého vrcholu. Pan Hoc se však nevzdal. Vzpomíná na toto obtížné období a říká: „Kdyby nebylo společnosti De Heus, která mě podpořila, nezvládl bych to.“

Rodinné souznění a profesionální zákaznický servis

Pokud jde o spolupráci se společností De Heus, pamatuje si datum první zásilky – 29. června 2009. Zajímalo nás, jak si to, tak jasně pamatuje. Pan Hoc se svěřil: „De Heus byl v té době v roce 2009 velmi nový, ale hodně jsem slyšel o jejich pověsti kvality produktů od souseda ve vesnici. To mě motivovalo, abych to zkusil, a v tu ránu jsem taktéž konvertoval.“ Také nám řekl, že pokud by společnost De Heus „nepřinesla skutečné výsledky“, nezůstal by s námi tak dlouho. Rovněž na něj zapůsobilo rodinné souznění a profesionální zákaznický servis v De Heus, a tak to s námi ani přes četné nabídky „nevzdal“.

„Nebýt společnosti De Heus, která mě podpořila, nebyl bych tu“

Desetiletá cesta

Poté, co je tázán ohledně svých vzpomínek, váhá, protože je těžké shrnout jeho desetiletou cestu několika slovy. Jeho oči se však rozzářily, když hovořil o podpoře od vedoucích pracovníků společnosti De Heus: „Není problém mluvit se šéfem v De Heus.“ Vysvětluje, že měl v úmyslu vybudovat pouze malou farmu s 50 prasnicemi a 500 prasaty. Poradil mu však pan Nguyen Quang Hieu (zástupce generálního ředitele De Heus na severu), který poukázal na to, že v dobách silné konkurence mají větší šanci na přežití spíše velké farmy. Díky doporučení pana Hieu, pan Hoc odvážně postavil farmu s 200 prasnicemi a získal podporu od velmi blízkého a nadšeného technického týmu.

Světlá budoucnost při vstupu do hodnotového řetězce

S ohledem na své plány do budoucna pan Hoc vesele diskutuje o své touze stát se součástí řetězce čistého vepřového masa na severu, kde De Heus pracuje po boku strategických partnerů, včetně farem a jatečných společností, na výrobě vysoce kvalitních vepřových produktů určených pro vývoz. Věří, že vstup do hodnotového řetězce přinese farmě i spotřebitelům mnoho výhod. Vlastníkovi farmy, jako je on sám, odstraní nejistotu a nedostatek stability v živočišné výrobě a spotřebitelům prokáže kvalitu jeho produktu. Na tento další krok se připravuje získáním certifikace VietGAP pro svou farmu na provinční a centrální úrovni. Jakmile bude připraven vstoupit do hodnotového řetězce, bude každá část procesu farmy pečlivě zaznamenána a spravována pro účely správy dat.


Související témata: