Prosperující zaměstnanci v globální organizaci

29 března 2022
-
8 minut

Jak se společnost De Heus neustále rozrůstá, roste i důležitost porozumění zkušenostem zaměstnanců. V rámci prvního globálního průzkumu mezi zaměstnanci byli kolegové z celého světa dotázáni, jak se cítí ve své práci ve společnosti De Heus. Protože loajální, angažovaní a spokojení zaměstnanci jsou rozhodující pro dosažení ambicí společnosti De Heus. Celková míra odpovědí na průzkum je 82,9 %.

Každý den více než 8 000 odborníků přispívá k ambicím společnosti De Heus zvýšit přístup k bezpečným, zdravým a udržitelným způsobem vyráběným živočišným bílkovinám pro rostoucí světovou populaci. „Naši lidé jsou hnací silou pokroku. Propojeni firemní kulturou, která má kořeny ve sdílených hodnotách, jako je orientace na výsledky, týmový duch, učení a komunikace,“ říká Isolde Eleveld, ředitelka lidských zdrojů skupiny.

Zjistěte více o našem přístupu k udržitelnosti

Seznamte se s naším programem zodpovědného krmení

Dát hlas každému zaměstnanci

V roce 2021 provedla společnost De Heus svůj první globální zaměstnanecký průzkum, který zahrnoval centrálu společnosti De Heus a 18 obchodních jednotek/zemí. "Tento rozsáhlý rámec nám umožnil identifikovat, kde věci fungují dobře, a naznačil, kde je prostor pro zlepšení, až po týmovou úroveň v každé zemi." Všichni zaměstnanci společnosti De Heus byli požádáni, aby vyplnili dotazník týkající se závazku, angažovanosti, spokojenosti, zaměstnavatelství, zaměření na zákazníka, vedení a efektivity. "Od továrních dělníků, specialistů na chov zvířat a zpracovatelů krmiv až po nákupčí, finanční manažery a senior ředitele."

Průzkum byl anonymní, aby se odstranily možné překážky pro zpětnou vazbu zaměstnanců, a zahrnoval otevřené otázky. Průzkum vypracovala nizozemská agentura Effectory specializovaná na zaměstnanecké průzkumy. „Ve spolupráci s třetí stranou byla data shromážděna pomocí objektivní vědecké metody měření a vážena vůči externím mezinárodním měřítkům.“

Od zpětné vazby k intervenci

Všechna témata mají na úrovni De Heus velmi dobré skóre, nicméně mezi zeměmi a týmy existují rozdíly. „Zpětná vazba, kterou jsme obdrželi, odráží výzvy naší rostoucí organizace,“ říká Eleveld.

„Všimli jsme si, že kultura země může ovlivnit bodování v určitých tématech, jako je vedení, řízení, spolupráce a komunikace. To je velmi pochopitelné a poskytuje relevantní poznatky o oblastech zlepšení.“ Tento globální přístup poskytl zaměstnancům zpětnou vazbu ze všech úrovní v rámci společnosti a cenné informace pro globální management, ale ještě více pro obchodní jednotky a týmy. „Tato faktická data ukazují manažerům příležitosti, jak posílit postavení svých zaměstnanců na jejich současných pozicích a dosáhnout jejich budoucích ambicí v rámci společnosti,“ říká Eleveld. Ale také zpětnou vazbu zaměstnanců pro zlepšení pracovních procesů, komunikace a stylů vedení. „Cenný vstup pro implementaci relevantních intervencí ke zlepšení zkušeností zaměstnanců, procesů a spolupráce. Což nám v konečném důsledku umožňuje pomáhat našim zákazníkům ještě lépe.“ Tím, že manažeři vezmou v úvahu tuto zpětnou vazbu spolu s kulturními aspekty a vývojem v rámci svých podniků, mohou vytvářet na míru šité a praktické přístupy, které ladí s osobními potřebami zaměstnanců. "Některé týmy mohou vyžadovat zásah ke zlepšení týmové komunikace nebo rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zatímco jiná oddělení se chtějí zaměřit na implementaci nástrojů ke zlepšení svých procesů a zefektivnění."

Ověření firemních hodnot

V nadcházejících měsících budou výsledky průzkumu sdíleny se všemi obchodními jednotkami De Heus až po týmovou úroveň. „Dalším krokem je, aby si každý tým vytvořil vlastní akční plány, stanovil priority a provedl intervence,“ říká Eleveld. "Pravidelným opakováním tohoto průzkumu mezi zaměstnanci můžeme měřit, zda tyto akční plány měly efekt."

WORLD-CLASS WORKPLACE!

V roce 2022 obdržela společnost De Heus od společnosti Effectory značku World-class Workplace, kterou získaly společnosti, které dosáhly nad průměrem srovnávacích testů jak v eNPS*, tak v hodnocení zaměstnavatelů. eENPS ukazuje, do jaké míry zaměstnanci doporučují De Heus ostatním jako zaměstnavatele. Zaměstnavatelství je založeno na hrdosti společnosti, organizačním směru, ocenění a hrdosti na práci. Isolde Eleveld: „Velké uznání! Díky tomu jsem neuvěřitelně hrdá na to, kdo jsme jako De Heus a jak se jako atraktivní zaměstnavatel odlišujeme od jiných organizací. Jsme skvělá firma, pro kterou se dobře pracuje, díky přispění každého jednotlivého kolegy ve firmě. Pokračujme v naší společné cestě jako pracoviště světové třídy, společně k lepším výsledkům!“

Zjistěte více o World-class Workplace