De Heus získal ocenění World-class Workplace pro rok 2022

04 května 2022
-
4 minuty

„Toto označení mě činí neuvěřitelně hrdou na to, kdo jsme jako De Heus a jak se jako atraktivní zaměstnavatel odlišujeme od jiných organizací“, těmito slovy Isolde Eleveld, ředitelka HR Group De Heus, shrnula získání značky World-class Workplace pro rok 2022 od společnosti Effectory. Tato značka oslavuje fantastické zaměstnavatelství a demonstruje dlouhodobý závazek společnosti De Heus k zapojení zaměstnanců do současné i budoucí pracovní síly.

De Heus, místo, kde se dobře pracuje

Společnost De Heus provedla mezi zaměstnanci celoplošný průzkum, ve kterém své zaměstnance požádala, aby uvedli míru zapojení a ohodnotili přístup společnosti jako zaměstnavatele. „Velká výzva! Průzkum byl proveden v 17 zemích. Celkem se zúčastnilo 6 368 zaměstnanců. Míra odezvy byla 82,9 %! Na základě tohoto výzkumu jsme získali poznatky o tom, jak se zaměstnanci De Heus cítí ve své práci. Získali jsme také přehled o tom, jak identifikovat silné stránky a kde jsou možná zlepšení. Tyto poznatky nám dávají příležitost podniknout kroky ke zlepšení spokojenosti našich zaměstnanců a jejich pracovního prostředí,“ říká Isolde.

Skvělý zaměstnavatel
Od roku 2020 poskytuje značka World-class Workplace organizacím příležitost oslavit skvělý přístup k zaměstnavatelství. Tato značka je neprodejná a je založena výhradně na zpětné vazbě zaměstnanců. Značka je udělena pouze organizacím, které dosahují výkonu nad geografickým měřítkem. Společnosti De Heus byla udělena značka World-class Workplace, protože její eNPS a skóre zaměstnavatelství bylo vyšší než srovnávací hodnoty pro její geografický region.Přidat nadpis (558 × 477 px) (2).pngZnačka World-class Workplace

Benchmarky společnosti Effectory jsou založeny na milionech odpovědí od zaměstnanců z celého světa, což znamená, že organizace oceněné značkou World-class Workplace vědí, že jejich vysoké hodnocení je založeno na spolehlivém a komplexním souboru dat. „Je to milé uznání vědět prostřednictvím našich zaměstnanců, že jsme skvělá společnost, pro kterou se dá pracovat. Ráda bych poděkovala každému kolegovi za přínos firmě. Pokračujme v naší společné cestě jako pracoviště světové třídy, společně k lepším výsledkům!“, uzavírá Isolde.

Effectory věří, že zpětná vazba od zaměstnanců pomáhá společnostem růst. Aby dosáhli svých cílů, aby zapojili své lidi... Proto pomáhají společnostem naslouchat, učit se a následně vést. A aby všude motivovalo naslouchání, učení a vedení, založilo Effectory World-class Workplace: označení pro uznání a oslavu skvělého zaměstnavatele.

Označení World-class Workplace jsou rozdávány organizacím, které převyšují globální měřítko v oblasti zaměstnavatelů. Označení není na prodej a je založeno výhradně na zpětné vazbě zaměstnanců. Pro uchazeče je to důkaz, že se jedná o dobrého zaměstnavatele.

Pracoviště světové třídy

Ne nadarmo byl De Heus oceněn značkou World-class Workplace pro rok 2022. Ve společnosti De Heus pracujete v prostředí, kde je středem zájmu právě zaměstnanec.